ช่องทางการติดต่อ

ทะเบียนสวย หมวดโปรโมชั่น

2กร 3
กรุงเทพมหานคร10

159,000

2กษ 7
กรุงเทพมหานคร14

245,000

6กด 8
กรุงเทพมหานคร16

295,000

2กศ 9
กรุงเทพมหานคร19

350,000

6กฮ 51
กรุงเทพมหานคร18

65,000

2กฮ 111
กรุงเทพมหานคร11

230,000

ศส 333
กรุงเทพมหานคร23

630,000

2กย 1000
กรุงเทพมหานคร12

84,000

3กฉ 1000
กรุงเทพมหานคร10

60,000

3กฐ 1000
กรุงเทพมหานคร14

77,000

6กฐ 1100
กรุงเทพมหานคร18

49,000

3กก 1133
กรุงเทพมหานคร13

69,000

6กฒ 1331
กรุงเทพมหานคร18

45,000

3กท 1818
กรุงเทพมหานคร23

125,000

1กต 2020
กรุงเทพมหานคร9

65,000

1กส 4141
กรุงเทพมหานคร19

65,000

6กฐ 4224
กรุงเทพมหานคร28

59,000

6กฒ 4224
กรุงเทพมหานคร22

59,000

6กด 4884
กรุงเทพมหานคร32

69,000

3กฐ 5050
กรุงเทพมหานคร23

44,000

1กฆ 5454
กรุงเทพมหานคร23

95,000

1กฆ 5544
กรุงเทพมหานคร23

85,000

ฆด 6060
กรุงเทพมหานคร16

59,000

วภ 6116
กรุงเทพมหานคร21

55,000

ฆณ 6161
กรุงเทพมหานคร22

60,000

ฆด 6600
กรุงเทพมหานคร16

75,000

ญส 6600
กรุงเทพมหานคร23

82,000

3กท 6633
กรุงเทพมหานคร23

64,000

2กม 6666
กรุงเทพมหานคร32

330,000

6กฐ 6776
กรุงเทพมหานคร42

85,000

6กฒ 7117
กรุงเทพมหานคร26

49,000

6กฐ 7227
กรุงเทพมหานคร34

59,000

6กฒ 7227
กรุงเทพมหานคร28

59,000

ฆพ 7447
กรุงเทพมหานคร33

75,000

3กท 8118
กรุงเทพมหานคร23

109,000

ฆห 8484
กรุงเทพมหานคร32

89,000

2กม 9000
กรุงเทพมหานคร17

90,000

2กก 9449
กรุงเทพมหานคร30

79,000

6กด 9494
กรุงเทพมหานคร34

59,000

6กด 9797
กรุงเทพมหานคร40

99,000

1กฒ 9900
กรุงเทพมหานคร23

75,000

6กด 9933
กรุงเทพมหานคร32

79,000
ทะเบียนสวย หมวดระฆังทอง

ฆน 2
กรุงเทพมหานคร10

0

ฆจ 3
กรุงเทพมหานคร12

595,000

ฆบ 3
กรุงเทพมหานคร8

0

ฆฮ 3
กรุงเทพมหานคร11

595,000

ฆผ 5
กรุงเทพมหานคร16

890,000

ฆย 5
กรุงเทพมหานคร16

0

ฆฮ 5
กรุงเทพมหานคร13

0

ฆจ 8
กรุงเทพมหานคร17

1,200,000

ฆข 11
กรุงเทพมหานคร7

444,000

ฆถ 33
กรุงเทพมหานคร10

380,000

ฆพ 33
กรุงเทพมหานคร17

380,000

ฆณ 55
กรุงเทพมหานคร18

535,000

ฆฮ 55
กรุงเทพมหานคร18

460,000

ฆฆ 66
กรุงเทพมหานคร18

1,200,000

ฆย 66
กรุงเทพมหานคร23

350,000

ฆล 66
กรุงเทพมหานคร21

325,000

ฆอ 66
กรุงเทพมหานคร21

290,000

ฆม 77
กรุงเทพมหานคร22

599,000

ฆฆ 88
กรุงเทพมหานคร22

3,880,000

ฆด 88
กรุงเทพมหานคร20

665,000

ฆด 111
กรุงเทพมหานคร7

690,000

ฆภ 111
กรุงเทพมหานคร7

630,000

ฆอ 111
กรุงเทพมหานคร12

695,000

ฆฮ 111
กรุงเทพมหานคร11

695,000

ฆฆ 222
กรุงเทพมหานคร12

2,555,000

ฆม 222
กรุงเทพมหานคร14

850,000

ฆร 222
กรุงเทพมหานคร13

495,000

ฆษ 222
กรุงเทพมหานคร13

495,000

ฆส 222
กรุงเทพมหานคร16

499,000

ฆส 222
กรุงเทพมหานคร16

460,000

ฆญ 333
กรุงเทพมหานคร16

750,000

ฆฎ 333
กรุงเทพมหานคร17

730,000

ฆล 333
กรุงเทพมหานคร18

599,000

ฆฬ 333
กรุงเทพมหานคร17

695,000

ฆฆ 456
กรุงเทพมหานคร21

795,000

ฆฆ 555
กรุงเทพมหานคร21

3,950,000

ฆฆ 666
กรุงเทพมหานคร24

1,950,000

ฆช 666
กรุงเทพมหานคร23

695,000

ฆฐ 666
กรุงเทพมหานคร30

695,000

ฆร 678
กรุงเทพมหานคร28

155,000

ฆว 678
กรุงเทพมหานคร30

155,000

ฆฆ 888
กรุงเทพมหานคร30

0

ฆจ 888
กรุงเทพมหานคร33

1,450,000

ฆศ 999
กรุงเทพมหานคร37

1,390,000

ฆด 1000
กรุงเทพมหานคร5

245,000

ฆถ 1000
กรุงเทพมหานคร5

225,000

ฆบ 1000
กรุงเทพมหานคร6

199,000

ฆพ 1000
กรุงเทพมหานคร12

199,000

ฆส 1000
กรุงเทพมหานคร11

185,000

ฆอ 1000
กรุงเทพมหานคร10

199,000

ฆม 1001
กรุงเทพมหานคร10

115,000

ฆฮ 1001
กรุงเทพมหานคร10

99,000

ฆถ 1010
กรุงเทพมหานคร6

95,000

ฆภ 1010
กรุงเทพมหานคร6

89,000

ฆณ 1100
กรุงเทพมหานคร10

0

ฆถ 1100
กรุงเทพมหานคร6

0

ฆธ 1100
กรุงเทพมหานคร9

85,000

ฆษ 1100
กรุงเทพมหานคร9

0

ฆฌ 1111
กรุงเทพมหานคร10

0

ฆท 1111
กรุงเทพมหานคร8

1,450,000

ฆฆ 1166
กรุงเทพมหานคร20

165,000

ฆธ 1166
กรุงเทพมหานคร21

69,000

ฆพ 1166
กรุงเทพมหานคร25

69,000

ฆภ 1166
กรุงเทพมหานคร18

67,000

ฆฬ 1166
กรุงเทพมหานคร22

69,000

ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร26

195,000

ฆฆ 1199
กรุงเทพมหานคร26

290,000

ฆพ 1212
กรุงเทพมหานคร17

85,000

ฆด 1221
กรุงเทพมหานคร10

79,000

ฆพ 1331
กรุงเทพมหานคร19

0

ฆพ 1414
กรุงเทพมหานคร21

79,000

ฆส 1414
กรุงเทพมหานคร20

79,000

ฆด 1661
กรุงเทพมหานคร18

55,000

ฆบ 1661
กรุงเทพมหานคร19

69,000

ฆฆ 1717
กรุงเทพมหานคร22

275,000

ฆว 1771
กรุงเทพมหานคร25

69,000

ฆห 1771
กรุงเทพมหานคร24

0

ฆฆ 1818
กรุงเทพมหานคร24

550,000

ฆฌ 1818
กรุงเทพมหานคร26

255,000

ฆผ 1818
กรุงเทพมหานคร29

255,000

ฆล 1919
กรุงเทพมหานคร29

135,000

ฆถ 1991
กรุงเทพมหานคร24

0

ฆน 1991
กรุงเทพมหานคร28

125,000

ฆบ 1991
กรุงเทพมหานคร25

125,000

ฆพ 1991
กรุงเทพมหานคร31

125,000

ฆพ 2002
กรุงเทพมหานคร15

89,000

ฆอ 2200
กรุงเทพมหานคร13

69,000

ฆฐ 2211
กรุงเทพมหานคร18

0

ฆท 2222
กรุงเทพมหานคร12

990,000

ฆพ 2222
กรุงเทพมหานคร19

950,000

ฆภ 2222
กรุงเทพมหานคร12

970,000

ฆย 2222
กรุงเทพมหานคร19

890,000

ฆว 2222
กรุงเทพมหานคร17

950,000

ฆษ 2222
กรุงเทพมหานคร15

970,000

ฆส 2222
กรุงเทพมหานคร18

970,000

ฆอ 2222
กรุงเทพมหานคร17

950,000

ฆห 2233
กรุงเทพมหานคร18

89,000

ฆท 2266
กรุงเทพมหานคร20

75,000

ฆน 2277
กรุงเทพมหานคร26

79,000

ฆบ 2288
กรุงเทพมหานคร25

0

ฆล 2288
กรุงเทพมหานคร29

99,000

ฆน 2323
กรุงเทพมหานคร18

89,000

ฆษ 2323
กรุงเทพมหานคร17

79,000

ฆต 2424
กรุงเทพมหานคร18

0

ฆฆ 2442
กรุงเทพมหานคร18

195,000

ฆฌ 2727
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ฆณ 2727
กรุงเทพมหานคร26

99,000

ฆน 2727
กรุงเทพมหานคร26

99,000

ฆข 2772
กรุงเทพมหานคร23

79,000

ฆฌ 2772
กรุงเทพมหานคร24

0

ฆม 2772
กรุงเทพมหานคร26

0

ฆบ 2828
กรุงเทพมหานคร25

99,000

ฆอ 2882
กรุงเทพมหานคร29

0

ฆก 2929
กรุงเทพมหานคร26

89,000

ฆฌ 2929
กรุงเทพมหานคร28

0

ฆถ 2929
กรุงเทพมหานคร26

89,000

ฆล 3030
กรุงเทพมหานคร15

69,000

ฆร 3223
กรุงเทพมหานคร17

79,000

ฆย 3232
กรุงเทพมหานคร21

59,000

ฆผ 3322
กรุงเทพมหานคร21

69,000

ฆบ 3333
กรุงเทพมหานคร17

890,000

ฆศ 3366
กรุงเทพมหานคร28

69,000

ฆว 3377
กรุงเทพมหานคร29

0

ฆฆ 3456
กรุงเทพมหานคร24

490,000

ฆร 3456
กรุงเทพมหานคร25

155,000

ฆส 3456
กรุงเทพมหานคร28

129,000

ฆย 3553
กรุงเทพมหานคร27

0

ฆล 3553
กรุงเทพมหานคร25

79,000

ฆฆ 3663
กรุงเทพมหานคร24

350,000

ฆผ 3663
กรุงเทพมหานคร29

79,000

ฆถ 3883
กรุงเทพมหานคร26

0

ฆธ 3883
กรุงเทพมหานคร29

0

ฆฮ 3939
กรุงเทพมหานคร32

0

ฆถ 4000
กรุงเทพมหานคร8

115,000

ฆธ 4141
กรุงเทพมหานคร17

72,000

ฆณ 4224
กรุงเทพมหานคร20

75,000

ฆน 4224
กรุงเทพมหานคร20

69,000

ฆฮ 4224
กรุงเทพมหานคร20

74,000

ฆฆ 4444
กรุงเทพมหานคร22

3,950,000

ฆฒ 4444
กรุงเทพมหานคร22

920,000

ฆถ 4455
กรุงเทพมหานคร22

145,000

ฆท 4455
กรุงเทพมหานคร22

175,000

ฆภ 4455
กรุงเทพมหานคร22

0

ฆย 4455
กรุงเทพมหานคร29

165,000

ฆน 4466
กรุงเทพมหานคร28

0

ฆผ 4466
กรุงเทพมหานคร31

0

ฆล 4477
กรุงเทพมหานคร31

59,000

ฆฆ 4488
กรุงเทพมหานคร30

235,000

ฆด 4554
กรุงเทพมหานคร22

99,000

ฆม 4567
กรุงเทพมหานคร30

145,000

ฆอ 4567
กรุงเทพมหานคร31

0

ฆฮ 4567
กรุงเทพมหานคร30

135,000

ฆฆ 4646
กรุงเทพมหานคร26

155,000

ฆส 4646
กรุงเทพมหานคร30

0

ฆย 4747
กรุงเทพมหานคร33

59,000

ฆผ 4949
กรุงเทพมหานคร37

69,000

ฆต 4994
กรุงเทพมหานคร32

69,000

ฆว 4994
กรุงเทพมหานคร35

69,000

ฆอ 4994
กรุงเทพมหานคร35

74,000

ฆฮ 4994
กรุงเทพมหานคร34

65,000

ฆง 5000
กรุงเทพมหานคร10

175,000

ฆด 5000
กรุงเทพมหานคร9

215,000

ฆบ 5000
กรุงเทพมหานคร10

175,000

ฆน 5050
กรุงเทพมหานคร18

0

ฆส 5050
กรุงเทพมหานคร20

0

ฆส 5151
กรุงเทพมหานคร22

0

ฆฆ 5445
กรุงเทพมหานคร24

0

ฆว 5445
กรุงเทพมหานคร27

0

ฆถ 5454
กรุงเทพมหานคร22

145,000

ฆส 5511
กรุงเทพมหานคร22

89,000

ฆฎ 5533
กรุงเทพมหานคร24

0

ฆฉ 5544
กรุงเทพมหานคร26

0

ฆฐ 5544
กรุงเทพมหานคร30

95,000

ฆณ 5544
กรุงเทพมหานคร26

0

ฆผ 5544
กรุงเทพมหานคร29

99,000

ฆอ 5544
กรุงเทพมหานคร27

99,000

ฆณ 5555
กรุงเทพมหานคร28

0

ฆน 5555
กรุงเทพมหานคร28

1,590,000

ฆม 5555
กรุงเทพมหานคร28

1,690,000

ฆน 5566
กรุงเทพมหานคร30

89,000

ฆว 5566
กรุงเทพมหานคร31

89,000

ฆณ 5577
กรุงเทพมหานคร32

82,000

ฆฆ 5599
กรุงเทพมหานคร34

495,000

ฆฆ 5656
กรุงเทพมหานคร28

355,000

ฆด 5656
กรุงเทพมหานคร26

115,000

ฆถ 5656
กรุงเทพมหานคร26

125,000

ฆท 5656
กรุงเทพมหานคร26

135,000

ฆบ 5656
กรุงเทพมหานคร27

125,000

ฆพ 5656
กรุงเทพมหานคร33

125,000

ฆฆ 5665
กรุงเทพมหานคร28

225,000

ฆล 5665
กรุงเทพมหานคร31

99,000

ฆบ 5757
กรุงเทพมหานคร29

59,000

ฆย 5757
กรุงเทพมหานคร35

65,000

ฆฆ 5775
กรุงเทพมหานคร30

295,000

ฆธ 5775
กรุงเทพมหานคร31

67,000

ฆฆ 5959
กรุงเทพมหานคร34

495,000

ฆพ 6006
กรุงเทพมหานคร23

59,000

ฆด 6060
กรุงเทพมหานคร16

59,000

ฆบ 6060
กรุงเทพมหานคร17

59,000

ฆผ 6060
กรุงเทพมหานคร23

55,000

ฆล 6060
กรุงเทพมหานคร21

55,000

ฆท 6116
กรุงเทพมหานคร18

58,000

ฆร 6116
กรุงเทพมหานคร21

56,000

ฆณ 6161
กรุงเทพมหานคร22

60,000

ฆล 6161
กรุงเทพมหานคร23

0

ฆว 6336
กรุงเทพมหานคร27

79,000

ฆฆ 6556
กรุงเทพมหานคร28

195,000

ฆพ 6556
กรุงเทพมหานคร33

99,000

ฆร 6556
กรุงเทพมหานคร29

89,000

ฆฆ 6565
กรุงเทพมหานคร28

235,000

ฆม 6565
กรุงเทพมหานคร30

115,000

ฆด 6600
กรุงเทพมหานคร16

75,000

ฆพ 6622
กรุงเทพมหานคร27

79,000

ฆพ 6655
กรุงเทพมหานคร33

0

ฆภ 6655
กรุงเทพมหานคร26

89,000

ฆม 6655
กรุงเทพมหานคร30

99,000

ฆร 6655
กรุงเทพมหานคร29

85,000

ฆจ 6666
กรุงเทพมหานคร33

1,490,000

ฆร 6677
กรุงเทพมหานคร33

65,000

ฆล 6699
กรุงเทพมหานคร39

115,000

ฆว 6699
กรุงเทพมหานคร39

120,000

ฆษ 6699
กรุงเทพมหานคร37

115,000

ฆฆ 6767
กรุงเทพมหานคร32

235,000

ฆฐ 6767
กรุงเทพมหานคร38

59,000

ฆธ 6767
กรุงเทพมหานคร33

58,000

ฆบ 6886
กรุงเทพมหานคร33

89,000

ฆย 6886
กรุงเทพมหานคร39

79,000

ฆร 6886
กรุงเทพมหานคร35

79,000

ฆญ 6969
กรุงเทพมหานคร37

135,000

ฆธ 6969
กรุงเทพมหานคร37

145,000

ฆร 7000
กรุงเทพมหานคร14

165,000

ฆล 7000
กรุงเทพมหานคร16

125,000

ฆว 7070
กรุงเทพมหานคร23

0

ฆร 7117
กรุงเทพมหานคร23

79,000

ฆฆ 7227
กรุงเทพมหานคร24

350,000

ฆว 7373
กรุงเทพมหานคร29

52,000

ฆอ 7373
กรุงเทพมหานคร29

0

ฆพ 7447
กรุงเทพมหานคร33

75,000

ฆผ 7667
กรุงเทพมหานคร37

59,000

ฆร 7667
กรุงเทพมหานคร33

59,000

ฆฐ 7700
กรุงเทพมหานคร26

59,000

ฆก 7777
กรุงเทพมหานคร32

1,790,000

ฆม 7788
กรุงเทพมหานคร38

135,000

ฆข 7799
กรุงเทพมหานคร37

0

ฆร 7878
กรุงเทพมหานคร37

99,000

ฆผ 7887
กรุงเทพมหานคร41

99,000

ฆม 7887
กรุงเทพมหานคร38

99,000

ฆธ 7979
กรุงเทพมหานคร39

125,000

ฆร 7979
กรุงเทพมหานคร39

115,000

ฆม 7997
กรุงเทพมหานคร40

125,000

ฆร 7997
กรุงเทพมหานคร39

99,000

ฆฮ 8000
กรุงเทพมหานคร16

195,000

ฆฆ 8008
กรุงเทพมหานคร22

390,000

ฆด 8118
กรุงเทพมหานคร22

175,000

ฆฮ 8282
กรุงเทพมหานคร28

65,000

ฆถ 8448
กรุงเทพมหานคร28

99,000

ฆห 8484
กรุงเทพมหานคร32

89,000

ฆอ 8484
กรุงเทพมหานคร33

79,000

ฆอ 8686
กรุงเทพมหานคร37

89,000

ฆณ 8778
กรุงเทพมหานคร38

115,000

ฆร 8778
กรุงเทพมหานคร39

119,000

ฆล 8778
กรุงเทพมหานคร39

115,000

ฆต 8787
กรุงเทพมหานคร36

129,000

ฆล 8787
กรุงเทพมหานคร39

99,000

ฆพ 8800
กรุงเทพมหานคร27

0

ฆภ 8800
กรุงเทพมหานคร20

0

ฆท 8811
กรุงเทพมหานคร22

135,000

ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร26

125,000

ฆว 8811
กรุงเทพมหานคร27

125,000

ฆพ 8822
กรุงเทพมหานคร31

75,000

ฆฮ 8822
กรุงเทพมหานคร28

85,000

ฆภ 8833
กรุงเทพมหานคร26

79,000

ฆฆ 8844
กรุงเทพมหานคร30

0

ฆธ 8844
กรุงเทพมหานคร31

0

ฆฆ 8877
กรุงเทพมหานคร36

0

ฆถ 8877
กรุงเทพมหานคร34

75,000

ฆร 8877
กรุงเทพมหานคร37

85,000

ฆฉ 8998
กรุงเทพมหานคร42

0

ฆถ 8998
กรุงเทพมหานคร38

285,000

ฆถ 9000
กรุงเทพมหานคร13

199,000

ฆท 9090
กรุงเทพมหานคร22

89,000

ฆบ 9229
กรุงเทพมหานคร27

99,000

ฆษ 9229
กรุงเทพมหานคร29

99,000

ฆฌ 9449
กรุงเทพมหานคร32

89,000

ฆย 9449
กรุงเทพมหานคร37

99,000

ฆว 9449
กรุงเทพมหานคร35

99,000

ฆผ 9494
กรุงเทพมหานคร37

0

ฆม 9494
กรุงเทพมหานคร34

0

ฆบ 9669
กรุงเทพมหานคร35

119,000

ฆภ 9669
กรุงเทพมหานคร34

119,000

ฆบ 9779
กรุงเทพมหานคร37

129,000

ฆร 9779
กรุงเทพมหานคร39

125,000

ฆบ 9797
กรุงเทพมหานคร37

119,000

ฆพ 9797
กรุงเทพมหานคร43

97,000

ฆฬ 9898
กรุงเทพมหานคร42

299,000

ฆน 9922
กรุงเทพมหานคร30

0

ฆจ 9933
กรุงเทพมหานคร33

79,000

ฆภ 9933
กรุงเทพมหานคร28

85,000

ฆร 9933
กรุงเทพมหานคร31

0

ฆฆ 9944
กรุงเทพมหานคร32

0

ฆพ 9944
กรุงเทพมหานคร37

85,000

ฆย 9955
กรุงเทพมหานคร39

135,000

ฆณ 9977
กรุงเทพมหานคร40

125,000

ฆด 9977
กรุงเทพมหานคร36

125,000
ทะเบียนสวย VIP

2กข 1
กรุงเทพมหานคร6

620,000

2กจ 1
กรุงเทพมหานคร10

380,000

2กญ 1
กรุงเทพมหานคร9

390,000

2กม 1
กรุงเทพมหานคร9

450,000

3กก 1
กรุงเทพมหานคร6

495,000

3กค 1
กรุงเทพมหานคร9

355,000

3กง 1
กรุงเทพมหานคร7

230,000

5กก 1
กรุงเทพมหานคร8

599,000

5กน 1
กรุงเทพมหานคร12

285,000

5กม 1
กรุงเทพมหานคร12

285,000

5กร 1
กรุงเทพมหานคร11

335,000

5กอ 1
กรุงเทพมหานคร13

285,000

ญน 1
กรุงเทพมหานคร10

2,150,000

ญอ 1
กรุงเทพมหานคร11

2,290,000

ญอ 1
กรุงเทพมหานคร11

2,390,000

ฎว 1
กรุงเทพมหานคร12

2,150,000

ฐพ 1
กรุงเทพมหานคร18

2,150,000

1กฐ 2
กรุงเทพมหานคร13

265,000

2กก 2
กรุงเทพมหานคร6

1,650,000

2กถ 2
กรุงเทพมหานคร6

375,000

2กน 2
กรุงเทพมหานคร10

325,000

2กผ 2
กรุงเทพมหานคร13

265,000

3กก 2
กรุงเทพมหานคร7

275,000

กบ 2
กรุงเทพมหานคร5

1,200,000

ฆน 2
กรุงเทพมหานคร10

0

1กธ 3
กรุงเทพมหานคร9

225,000

1กน 3
กรุงเทพมหานคร10

175,000

1กภ 3
กรุงเทพมหานคร6

295,000

2กฒ 3
กรุงเทพมหานคร9

199,000

2กพ 3
กรุงเทพมหานคร14

220,000

2กร 3
กรุงเทพมหานคร10

159,000

2กอ 3
กรุงเทพมหานคร12

145,000

ฆจ 3
กรุงเทพมหานคร12

595,000

ฆบ 3
กรุงเทพมหานคร8

0

ฆฮ 3
กรุงเทพมหานคร11

595,000

1กอ 4
กรุงเทพมหานคร12

199,000

1กฮ 4
กรุงเทพมหานคร11

165,000

2กฬ 4
กรุงเทพมหานคร12

110,000

3กก 4
กรุงเทพมหานคร9

295,000

3กด 4
กรุงเทพมหานคร9

175,000

3กถ 4
กรุงเทพมหานคร9

175,000

3กบ 4
กรุงเทพมหานคร10

150,000

3กร 4
กรุงเทพมหานคร12

165,000

4กข 4
กรุงเทพมหานคร11

345,000

กบ 4
กรุงเทพมหานคร7

1,000,000

ชษ 4
กรุงเทพมหานคร10

485,000

ษษ 4
กรุงเทพมหานคร20

1,290,000

สอ 4
กรุงเทพมหานคร17

499,000

1กฬ 5
กรุงเทพมหานคร12

345,000

2กก 5
กรุงเทพมหานคร9

590,000

2กข 5
กรุงเทพมหานคร10

289,000

2กณ 5
กรุงเทพมหานคร13

199,000

2กด 5
กรุงเทพมหานคร9

225,000

2กผ 5
กรุงเทพมหานคร16

185,000

2กส 5
กรุงเทพมหานคร15

295,000

3กว 5
กรุงเทพมหานคร15

285,000

3กษ 5
กรุงเทพมหานคร13

199,000

5กฐ 5
กรุงเทพมหานคร20

455,000

5กภ 5
กรุงเทพมหานคร12

595,000

5กอ 5
กรุงเทพมหานคร17

490,000

5กฮ 5
กรุงเทพมหานคร16

480,000

กก 5
กรุงเทพมหานคร7

6,000,000

กร 5
กรุงเทพมหานคร10

1,550,000

ฆผ 5
กรุงเทพมหานคร16

890,000

ฆย 5
กรุงเทพมหานคร16

0

ฆฮ 5
กรุงเทพมหานคร13

0

ฌฌ 5
กรุงเทพมหานคร15

4,500,000

ธก 5
กรุงเทพมหานคร10

850,000

ภภ 5
กรุงเทพมหานคร7

3,000,000

1กก 6
กรุงเทพมหานคร9

795,000

1กข 6
กรุงเทพมหานคร10

299,000

1กภ 6
กรุงเทพมหานคร9

325,000

1กศ 6
กรุงเทพมหานคร15

295,000

1กษ 6
กรุงเทพมหานคร12

185,000

1กอ 6
กรุงเทพมหานคร14

255,000

3กต 6
กรุงเทพมหานคร13

145,000

3กถ 6
กรุงเทพมหานคร11

155,000

5กท 6
กรุงเทพมหานคร13

255,000

6กข 6
กรุงเทพมหานคร15

0

6กด 6
กรุงเทพมหานคร14

455,000

จธ 6
กรุงเทพมหานคร16

599,000

ภภ 6
กรุงเทพมหานคร8

2,750,000

1กก 7
กรุงเทพมหานคร10

0

1กญ 7
กรุงเทพมหานคร13

0

2กน 7
กรุงเทพมหานคร15

245,000

2กม 7
กรุงเทพมหานคร15

239,000

2กษ 7
กรุงเทพมหานคร14

245,000

3กข 7
กรุงเทพมหานคร13

135,000

3กค 7
กรุงเทพมหานคร15

165,000

3กฉ 7
กรุงเทพมหานคร16

145,000

3กญ 7
กรุงเทพมหานคร15

235,000

กก 7
กรุงเทพมหานคร9

6,990,000

ญพ 7
กรุงเทพมหานคร19

899,000

สส 7
กรุงเทพมหานคร21

6,990,000

1กค 8
กรุงเทพมหานคร14

515,000

1กง 8
กรุงเทพมหานคร12

590,000

2กก 8
กรุงเทพมหานคร12

650,000

2กช 8
กรุงเทพมหานคร13

265,000

2กถ 8
กรุงเทพมหานคร12

268,000

2กธ 8
กรุงเทพมหานคร15

270,000

2กย 8
กรุงเทพมหานคร19

290,000

4กง 8
กรุงเทพมหานคร15

235,000

4กท 8
กรุงเทพมหานคร14

255,000

4กพ 8
กรุงเทพมหานคร21

320,000

4กอ 8
กรุงเทพมหานคร19

265,000

5กม 8
กรุงเทพมหานคร19

395,000

6กฐ 8
กรุงเทพมหานคร24

355,000

6กด 8
กรุงเทพมหานคร16

295,000

ฆจ 8
กรุงเทพมหานคร17

1,200,000

ญม 8
กรุงเทพมหานคร17

1,300,000

ภจ 8
กรุงเทพมหานคร15

1,200,000

1กม 9
กรุงเทพมหานคร16

590,000

1กส 9
กรุงเทพมหานคร18

590,000

1กอ 9
กรุงเทพมหานคร17

650,000

2กพ 9
กรุงเทพมหานคร20

290,000

2กม 9
กรุงเทพมหานคร17

280,000

2กศ 9
กรุงเทพมหานคร19

350,000

3กฉ 9
กรุงเทพมหานคร18

199,000

3กษ 9
กรุงเทพมหานคร17

240,000

4กผ 9
กรุงเทพมหานคร22

380,000

5กก 9
กรุงเทพมหานคร16

795,000

5กอ 9
กรุงเทพมหานคร21

435,000

6กฆ 9
กรุงเทพมหานคร19

375,000

6กง 9
กรุงเทพมหานคร18

325,000

6กด 9
กรุงเทพมหานคร17

455,000

6กถ 9
กรุงเทพมหานคร17

395,000

ขต 9
กรุงเทพมหานคร14

2,190,000

ฌฐ 9
กรุงเทพมหานคร23

1,990,000

ฐฉ 9
กรุงเทพมหานคร23

1,790,000

สฎ 9
กรุงเทพมหานคร21

1,990,000

สณ 9
กรุงเทพมหานคร21

1,900,000

1กก 11
กรุงเทพมหานคร5

2,990,000

2กก 11
กรุงเทพมหานคร6

455,000

2กญ 11
กรุงเทพมหานคร9

255,000

2กษ 11
กรุงเทพมหานคร9

255,000

5กภ 11
กรุงเทพมหานคร9

225,000

5กย 11
กรุงเทพมหานคร16

155,000

5กร 11
กรุงเทพมหานคร12

165,000

5กล 11
กรุงเทพมหานคร14

255,000

5กว 11
กรุงเทพมหานคร14

195,000

5กอ 11
กรุงเทพมหานคร14

295,000

ฆข 11
กรุงเทพมหานคร7

444,000

พย 11
กรุงเทพมหานคร18

590,000

1กณ 22
กรุงเทพมหานคร11

145,000

2กล 22
กรุงเทพมหานคร13

0

3กด 22
กรุงเทพมหานคร9

165,000

5กฮ 22
กรุงเทพมหานคร15

210,000

ชษ 22
กรุงเทพมหานคร10

320,000

สณ 22
กรุงเทพมหานคร16

365,000

2กด 33
กรุงเทพมหานคร10

99,000

3กก 33
กรุงเทพมหานคร11

1,590,000

3กฎ 33
กรุงเทพมหานคร15

355,000

3กฒ 33
กรุงเทพมหานคร13

335,000

3กณ 33
กรุงเทพมหานคร15

355,000

3กน 33
กรุงเทพมหานคร15

395,000

3กน 33
กรุงเทพมหานคร15

395,000

3กม 33
กรุงเทพมหานคร15

435,000

3กว 33
กรุงเทพมหานคร16

365,000

3กฮ 33
กรุงเทพมหานคร15

395,000

4กฒ 33
กรุงเทพมหานคร14

145,000

6กข 33
กรุงเทพมหานคร15

164,000

ฆถ 33
กรุงเทพมหานคร10

380,000

ฆพ 33
กรุงเทพมหานคร17

380,000

ฌฌ 33
กรุงเทพมหานคร16

1,200,000

ฌธ 33
กรุงเทพมหานคร15

390,000

ฎฎ 33
กรุงเทพมหานคร16

1,350,000

ธธ 33
กรุงเทพมหานคร14

1,500,000

วว 33
กรุงเทพมหานคร18

1,150,000

4กฌ 44
กรุงเทพมหานคร16

320,000

6กฐ 44
กรุงเทพมหานคร24

199,000

จธ 44
กรุงเทพมหานคร18

400,000

ฎธ 44
กรุงเทพมหานคร17

400,000

สว 44
กรุงเทพมหานคร21

600,000

สส 44
กรุงเทพมหานคร22

1,590,000

2กฒ 55
กรุงเทพมหานคร16

155,000

ขธ 55
กรุงเทพมหานคร16

460,000

ฆณ 55
กรุงเทพมหานคร18

535,000

ฆฮ 55
กรุงเทพมหานคร18

460,000

ชณ 55
กรุงเทพมหานคร17

500,000

ฌก 55
กรุงเทพมหานคร16

490,000

ฌบ 55
กรุงเทพมหานคร17

490,000

ญฬ 55
กรุงเทพมหานคร19

635,000

ภภ 55
กรุงเทพมหานคร7

1,690,000

3กย 66
กรุงเทพมหานคร24

0

5กอ 66
กรุงเทพมหานคร24

0

6กฉ 66
กรุงเทพมหานคร24

0

6กฌ 66
กรุงเทพมหานคร22

395,000

ขข 66
กรุงเทพมหานคร16

1,000,000

ฆฆ 66
กรุงเทพมหานคร18

1,200,000

ฆย 66
กรุงเทพมหานคร23

350,000

ฆล 66
กรุงเทพมหานคร21

325,000

ฆอ 66
กรุงเทพมหานคร21

290,000

ฉฉ 66
กรุงเทพมหานคร22

1,000,000

ชช 66
กรุงเทพมหานคร16

1,200,000

ฌธ 66
กรุงเทพมหานคร20

300,000

ญญ 66
กรุงเทพมหานคร20

1,200,000

สม 66
กรุงเทพมหานคร24

0

สส 66
กรุงเทพมหานคร26

1,600,000

3กล 77
กรุงเทพมหานคร24

199,000

กจ 77
กรุงเทพมหานคร21

399,000

ฆม 77
กรุงเทพมหานคร22

599,000

ฎข 77
กรุงเทพมหานคร21

379,000

สส 77
กรุงเทพมหานคร28

1,900,000

1กก 88
กรุงเทพมหานคร19

1,990,000

3กญ 88
กรุงเทพมหานคร24

395,000

3กษ 88
กรุงเทพมหานคร24

350,000

4กต 88
กรุงเทพมหานคร24

355,000

6กถ 88
กรุงเทพมหานคร24

325,000

ฆฆ 88
กรุงเทพมหานคร22

3,880,000

ฆด 88
กรุงเทพมหานคร20

665,000

ฌย 88
กรุงเทพมหานคร29

599,000

พพ 88
กรุงเทพมหานคร32

2,390,000

ษท 88
กรุงเทพมหานคร21

695,000

1กก 99
กรุงเทพมหานคร21

1,990,000

1กง 99
กรุงเทพมหานคร22

490,000

1กพ 99
กรุงเทพมหานคร28

490,000

5กอ 99
กรุงเทพมหานคร30

295,000

ฌผ 99
กรุงเทพมหานคร31

699,000

ญม 99
กรุงเทพมหานคร27

750,000

1กฆ 111
กรุงเทพมหานคร8

595,000

1กง 111
กรุงเทพมหานคร7

0

1กฌ 111
กรุงเทพมหานคร8

0

2กฆ 111
กรุงเทพมหานคร9

295,000

2กฮ 111
กรุงเทพมหานคร11

230,000

5กฉ 111
กรุงเทพมหานคร14

0

5กณ 111
กรุงเทพมหานคร14

0

5กย 111
กรุงเทพมหานคร17

0

6กญ 111
กรุงเทพมหานคร14

295,000

6กฎ 111
กรุงเทพมหานคร15

295,000

ฆด 111
กรุงเทพมหานคร7

690,000

ฆภ 111
กรุงเทพมหานคร7

630,000

ฆอ 111
กรุงเทพมหานคร12

695,000

ฆฮ 111
กรุงเทพมหานคร11

695,000

ญม 111
กรุงเทพมหานคร12

599,000

ธธ 111
กรุงเทพมหานคร11

2,390,000

วน 111
กรุงเทพมหานคร14

699,000

สว 111
กรุงเทพมหานคร16

2,500,000

4กฬ 168
กรุงเทพมหานคร25

189,000

ฆฎ 168
กรุงเทพมหานคร23

789,000

จธ 168
กรุงเทพมหานคร25

680,000

ฎบ 168
กรุงเทพมหานคร22

689,000

1กฮ 222
กรุงเทพมหานคร13

285,000

2กฐ 222
กรุงเทพมหานคร18

475,000

2กภ 222
กรุงเทพมหานคร10

499,000

3กฐ 222
กรุงเทพมหานคร19

199,000

5กบ 222
กรุงเทพมหานคร14

325,000

ฆฆ 222
กรุงเทพมหานคร12

2,555,000

ฆม 222
กรุงเทพมหานคร14

850,000

ฆร 222
กรุงเทพมหานคร13

495,000

ฆษ 222
กรุงเทพมหานคร13

495,000

ฆส 222
กรุงเทพมหานคร16

499,000

ฆส 222
กรุงเทพมหานคร16

460,000

ชม 222
กรุงเทพมหานคร13

999,000

วว 222
กรุงเทพมหานคร18

1,990,000

ษษ 222
กรุงเทพมหานคร10

1,990,000

2กถ 333
กรุงเทพมหานคร13

245,000

2กธ 333
กรุงเทพมหานคร16

235,000

3กก 333
กรุงเทพมหานคร14

2,990,000

ขอ 333
กรุงเทพมหานคร17

659,000

ฆญ 333
กรุงเทพมหานคร16

750,000

ฆฎ 333
กรุงเทพมหานคร17

730,000

ฆล 333
กรุงเทพมหานคร18

599,000

ฆฬ 333
กรุงเทพมหานคร17

695,000

ญษ 333
กรุงเทพมหานคร17

750,000

4กศ 444
กรุงเทพมหานคร24

450,000

5กว 444
กรุงเทพมหานคร24

269,000

5กอ 444
กรุงเทพมหานคร24

295,000

ชอ 444
กรุงเทพมหานคร20

399,000

วท 444
กรุงเทพมหานคร19

444,000

2กร 555
กรุงเทพมหานคร22

285,000

5กก 555
กรุงเทพมหานคร22

3,555,555

5กช 555
กรุงเทพมหานคร23

890,000

5กฌ 555
กรุงเทพมหานคร24

790,000

5กฐ 555
กรุงเทพมหานคร30

690,000

5กณ 555
กรุงเทพมหานคร26

655,000

5กถ 555
กรุงเทพมหานคร22

890,000

5กท 555
กรุงเทพมหานคร22

1,190,000

5กภ 555
กรุงเทพมหานคร22

999,000

5กร 555
กรุงเทพมหานคร25

1,190,000

5กอ 555
กรุงเทพมหานคร27

750,000

6กง 555
กรุงเทพมหานคร24

455,000

6กช 555
กรุงเทพมหานคร24

435,000

ฆฆ 555
กรุงเทพมหานคร21

3,950,000

งจ 555
กรุงเทพมหานคร23

699,000

ฉน 555
กรุงเทพมหานคร25

659,000

ฌฌ 555
กรุงเทพมหานคร25

2,990,000

ญษ 555
กรุงเทพมหานคร23

895,000

ศศ 555
กรุงเทพมหานคร29

2,990,000

3กก 666
กรุงเทพมหานคร23

390,000

5กบ 666
กรุงเทพมหานคร26

235,000

6กข 666
กรุงเทพมหานคร27

595,000

6กฆ 666
กรุงเทพมหานคร28

395,000

6กง 666
กรุงเทพมหานคร27

395,000

ฆฆ 666
กรุงเทพมหานคร24

1,950,000

ฆช 666
กรุงเทพมหานคร23

695,000

ฆฐ 666
กรุงเทพมหานคร30

695,000

จจ 666
กรุงเทพมหานคร30

1,990,000

ญญ 666
กรุงเทพมหานคร26

1,680,000

ญฮ 666
กรุงเทพมหานคร27

850,000

ธอ 666
กรุงเทพมหานคร28

595,000

ภภ 666
กรุงเทพมหานคร20

1,950,000

ศศ 666
กรุงเทพมหานคร32

1,600,000

1กก 777
กรุงเทพมหานคร24

1,290,000

2กถ 777
กรุงเทพมหานคร25

235,000

2กภ 777
กรุงเทพมหานคร25

235,000

กก 777
กรุงเทพมหานคร23

7,800,000

กค 777
กรุงเทพมหานคร26

799,000

สฉ 777
กรุงเทพมหานคร33

689,000

6กฎ 888
กรุงเทพมหานคร36

495,000

ฆฆ 888
กรุงเทพมหานคร30

0

ฆจ 888
กรุงเทพมหานคร33

1,450,000

ชช 888
กรุงเทพมหานคร28

3,690,000

ฌฌ 888
กรุงเทพมหานคร34

3,999,000

พง 888
กรุงเทพมหานคร34

2,590,000

พบ 888
กรุงเทพมหานคร34

2,590,000

1กก 999
กรุงเทพมหานคร30

1,999,000

1กง 999
กรุงเทพมหานคร31

690,000

5กล 999
กรุงเทพมหานคร39

495,000

5กว 999
กรุงเทพมหานคร39

495,000

5กอ 999
กรุงเทพมหานคร39

595,000

6กข 999
กรุงเทพมหานคร36

599,000

6กง 999
กรุงเทพมหานคร36

599,000

6กช 999
กรุงเทพมหานคร36

0

6กถ 999
กรุงเทพมหานคร35

425,000

กค 999
กรุงเทพมหานคร23

1,950,000

ฆศ 999
กรุงเทพมหานคร37

1,390,000

ญพ 999
กรุงเทพมหานคร39

0

1กก 1111
กรุงเทพมหานคร7

29,000,000

1กฌ 1111
กรุงเทพมหานคร9

1,750,000

1กฎ 1111
กรุงเทพมหานคร11

1,990,000

1กฐ 1111
กรุงเทพมหานคร15

1,990,000

1กถ 1111
กรุงเทพมหานคร7

2,250,000

1กว 1111
กรุงเทพมหานคร12

2,150,000

1กส 1111
กรุงเทพมหานคร13

1,990,000

2กบ 1111
กรุงเทพมหานคร9

455,000

4กก 1111
กรุงเทพมหานคร10

695,000

ฆฌ 1111
กรุงเทพมหานคร10

0

ฆท 1111
กรุงเทพมหานคร8

1,450,000

ญย 1111
กรุงเทพมหานคร16

1,390,000

พม 1111
กรุงเทพมหานคร17

1,590,000

ศฐ 1111
กรุงเทพมหานคร20

6,999,000

1กส 2222
กรุงเทพมหานคร17

485,000

2กค 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,450,000

2กถ 2222
กรุงเทพมหานคร12

990,000

2กธ 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,350,000

2กษ 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,350,000

ฆท 2222
กรุงเทพมหานคร12

990,000

ฆพ 2222
กรุงเทพมหานคร19

950,000

ฆภ 2222
กรุงเทพมหานคร12

970,000

ฆย 2222
กรุงเทพมหานคร19

890,000

ฆว 2222
กรุงเทพมหานคร17

950,000

ฆษ 2222
กรุงเทพมหานคร15

970,000

ฆส 2222
กรุงเทพมหานคร18

970,000

ฆอ 2222
กรุงเทพมหานคร17

950,000

ฌย 2222
กรุงเทพมหานคร21

890,000

ญข 2222
กรุงเทพมหานคร14

990,000

2กร 3333
กรุงเทพมหานคร19

355,000

3กก 3333
กรุงเทพมหานคร17

5,990,000

3กน 3333
กรุงเทพมหานคร21

950,000

3กผ 3333
กรุงเทพมหานคร24

990,000

3กพ 3333
กรุงเทพมหานคร24

1,250,000

3กย 3333
กรุงเทพมหานคร24

1,150,000

3กร 3333
กรุงเทพมหานคร20

1,150,000

3กฮ 3333
กรุงเทพมหานคร21

950,000

ฆบ 3333
กรุงเทพมหานคร17

890,000

ชช 3333
กรุงเทพมหานคร16

4,950,000

ษษ 3333
กรุงเทพมหานคร20

4,950,000

สจ 3333
กรุงเทพมหานคร25

890,000

1กร 4444
กรุงเทพมหานคร22

395,000

1กล 4444
กรุงเทพมหานคร24

444,444

2กก 4444
กรุงเทพมหานคร20

590,000

4กก 4444
กรุงเทพมหานคร22

0

4กข 4444
กรุงเทพมหานคร23

890,000

4กฆ 4444
กรุงเทพมหานคร24

999,000

ฆฆ 4444
กรุงเทพมหานคร22

3,950,000

ฆฒ 4444
กรุงเทพมหานคร22

920,000

ชช 4444
กรุงเทพมหานคร20

2,800,000

ญช 4444
กรุงเทพมหานคร22

1,150,000

5กก 5555
กรุงเทพมหานคร27

15,555,555

5กข 5555
กรุงเทพมหานคร28

1,955,555

5กค 5555
กรุงเทพมหานคร30

1,855,555

5กธ 5555
กรุงเทพมหานคร30

1,490,000

5กภ 5555
กรุงเทพมหานคร27

2,555,555

5กม 5555
กรุงเทพมหานคร31

1,750,000

5กอ 5555
กรุงเทพมหานคร32

2,555,555

5กฮ 5555
กรุงเทพมหานคร31

2,350,000

ฆณ 5555
กรุงเทพมหานคร28

0

ฆน 5555
กรุงเทพมหานคร28

1,590,000

ฆม 5555
กรุงเทพมหานคร28

1,690,000

พง 5555
กรุงเทพมหานคร30

2,450,000

พบ 5555
กรุงเทพมหานคร30

2,590,000

ศร 5555
กรุงเทพมหานคร31

1,950,000

1กข 6666
กรุงเทพมหานคร28

520,000

2กม 6666
กรุงเทพมหานคร32

330,000

3กก 6666
กรุงเทพมหานคร29

695,000

5กก 6666
กรุงเทพมหานคร31

969,000

5กอ 6666
กรุงเทพมหานคร36

550,000

5กฮ 6666
กรุงเทพมหานคร35

390,000

6กข 6666
กรุงเทพมหานคร33

990,000

6กฉ 6666
กรุงเทพมหานคร36

1,260,000

ฆจ 6666
กรุงเทพมหานคร33

1,490,000

ฌฌ 6666
กรุงเทพมหานคร34

4,999,000

ญญ 6666
กรุงเทพมหานคร32

4,900,000

สส 6666
กรุงเทพมหานคร38

8,500,000

สห 6666
กรุงเทพมหานคร36

1,790,000

1กก 7777
กรุงเทพมหานคร31

0

4กต 7777
กรุงเทพมหานคร36

395,000

ฆก 7777
กรุงเทพมหานคร32

1,790,000

ฉบ 7777
กรุงเทพมหานคร35

1,390,000

ชฟ 7777
กรุงเทพมหานคร38

1,390,000

ฐฉ 7777
กรุงเทพมหานคร42

1,590,000

ภฐ 7777
กรุงเทพมหานคร38

1,890,000

วฬ 7777
กรุงเทพมหานคร39

1,390,000

2กก 8888
กรุงเทพมหานคร36

2,650,000

6กข 8888
กรุงเทพมหานคร41

670,000

ขง 8888
กรุงเทพมหานคร36

3,990,000

1กง 9999
กรุงเทพมหานคร40

1,890,000

1กอ 9999
กรุงเทพมหานคร44

1,390,000

5กอ 9999
กรุงเทพมหานคร48

990,000

กพ 9999
กรุงเทพมหานคร45

5,990,000

ญฮ 9999
กรุงเทพมหานคร45

6,000,000

ษค 9999
กรุงเทพมหานคร44

5,590,000

สษ 9999
กรุงเทพมหานคร47

5,990,000
ทะเบียนสวย อักษรเบิล

3กก 1
กรุงเทพมหานคร6

495,000

5กก 1
กรุงเทพมหานคร8

599,000

2กก 2
กรุงเทพมหานคร6

1,650,000

3กก 2
กรุงเทพมหานคร7

275,000

3กก 4
กรุงเทพมหานคร9

295,000

2กก 5
กรุงเทพมหานคร9

590,000

กก 5
กรุงเทพมหานคร7

6,000,000

ฌฌ 5
กรุงเทพมหานคร15

4,500,000

ภภ 5
กรุงเทพมหานคร7

3,000,000

1กก 6
กรุงเทพมหานคร9

795,000

1กก 7
กรุงเทพมหานคร10

0

กก 7
กรุงเทพมหานคร9

6,990,000

สส 7
กรุงเทพมหานคร21

6,990,000

2กก 8
กรุงเทพมหานคร12

650,000

5กก 9
กรุงเทพมหานคร16

795,000

1กก 11
กรุงเทพมหานคร5

2,990,000

2กก 11
กรุงเทพมหานคร6

455,000

1กก 27
กรุงเทพมหานคร12

190,000

3กก 33
กรุงเทพมหานคร11

1,590,000

ฌฌ 33
กรุงเทพมหานคร16

1,200,000

ฎฎ 33
กรุงเทพมหานคร16

1,350,000

ธธ 33
กรุงเทพมหานคร14

1,500,000

วว 33
กรุงเทพมหานคร18

1,150,000

สส 44
กรุงเทพมหานคร22

1,590,000

ภภ 55
กรุงเทพมหานคร7

1,690,000

ธธ 57
กรุงเทพมหานคร20

155,000

ขข 66
กรุงเทพมหานคร16

1,000,000

ฆฆ 66
กรุงเทพมหานคร18

1,200,000

ฉฉ 66
กรุงเทพมหานคร22

1,000,000

ชช 66
กรุงเทพมหานคร16

1,200,000

ญญ 66
กรุงเทพมหานคร20

1,200,000

สส 66
กรุงเทพมหานคร26

1,600,000

1กก 67
กรุงเทพมหานคร16

79,000

สส 77
กรุงเทพมหานคร28

1,900,000

วว 79
กรุงเทพมหานคร28

179,000

1กก 88
กรุงเทพมหานคร19

1,990,000

ฆฆ 88
กรุงเทพมหานคร22

3,880,000

พพ 88
กรุงเทพมหานคร32

2,390,000

ขข 89
กรุงเทพมหานคร19

399,000

1กก 99
กรุงเทพมหานคร21

1,990,000

3กก 102
กรุงเทพมหานคร8

39,000

ธธ 111
กรุงเทพมหานคร11

2,390,000

ฆฆ 222
กรุงเทพมหานคร12

2,555,000

วว 222
กรุงเทพมหานคร18

1,990,000

ษษ 222
กรุงเทพมหานคร10

1,990,000

3กก 333
กรุงเทพมหานคร14

2,990,000

2กก 345
กรุงเทพมหานคร16

390,000

5กก 345
กรุงเทพมหานคร19

0

ฆฆ 456
กรุงเทพมหานคร21

795,000

5กก 555
กรุงเทพมหานคร22

3,555,555

ฆฆ 555
กรุงเทพมหานคร21

3,950,000

ฌฌ 555
กรุงเทพมหานคร25

2,990,000

ศศ 555
กรุงเทพมหานคร29

2,990,000

2กก 567
กรุงเทพมหานคร22

145,000

3กก 618
กรุงเทพมหานคร20

59,000

3กก 666
กรุงเทพมหานคร23

390,000

ฆฆ 666
กรุงเทพมหานคร24

1,950,000

จจ 666
กรุงเทพมหานคร30

1,990,000

ญญ 666
กรุงเทพมหานคร26

1,680,000

ศศ 666
กรุงเทพมหานคร32

1,600,000

1กก 777
กรุงเทพมหานคร24

1,290,000

กก 777
กรุงเทพมหานคร23

7,800,000

1กก 861
กรุงเทพมหานคร18

59,000

3กก 861
กรุงเทพมหานคร20

69,000

ฆฆ 888
กรุงเทพมหานคร30

0

ชช 888
กรุงเทพมหานคร28

3,690,000

ฌฌ 888
กรุงเทพมหานคร34

3,999,000

ฆฆ 899
กรุงเทพมหานคร32

290,000

1กก 999
กรุงเทพมหานคร30

1,999,000

ญญ 1010
กรุงเทพมหานคร10

195,000

ญญ 1100
กรุงเทพมหานคร10

230,000

1กก 1111
กรุงเทพมหานคร7

29,000,000

4กก 1111
กรุงเทพมหานคร10

695,000

2กก 1133
กรุงเทพมหานคร12

0

3กก 1133
กรุงเทพมหานคร13

69,000

ฆฆ 1166
กรุงเทพมหานคร20

165,000

ฆฆ 1199
กรุงเทพมหานคร26

290,000

6กก 1212
กรุงเทพมหานคร14

135,000

วว 1212
กรุงเทพมหานคร18

285,000

จจ 1414
กรุงเทพมหานคร22

195,000

6กก 1515
กรุงเทพมหานคร23

125,000

2กก 1616
กรุงเทพมหานคร18

75,000

3กก 1681
กรุงเทพมหานคร21

69,000

3กก 1686
กรุงเทพมหานคร26

65,000

ฆฆ 1717
กรุงเทพมหานคร22

275,000

วว 1717
กรุงเทพมหานคร28

195,000

6กก 1818
กรุงเทพมหานคร26

165,000

ฆฆ 1818
กรุงเทพมหานคร24

550,000

ฆฌ 1818
กรุงเทพมหานคร26

255,000

4กก 1881
กรุงเทพมหานคร24

135,000

ธธ 2000
กรุงเทพมหานคร10

390,000

1กก 2211
กรุงเทพมหานคร9

155,000

1กก 2244
กรุงเทพมหานคร15

0

5กก 2255
กรุงเทพมหานคร21

195,000

6กก 2266
กรุงเทพมหานคร24

199,000

5กก 2288
กรุงเทพมหานคร27

0

2กก 2424
กรุงเทพมหานคร16

0

ฆฆ 2442
กรุงเทพมหานคร18

195,000

2กก 2525
กรุงเทพมหานคร18

155,000

6กก 2626
กรุงเทพมหานคร24

199,000

6กก 2662
กรุงเทพมหานคร24

199,000

1กก 2929
กรุงเทพมหานคร25

195,000

1กก 3030
กรุงเทพมหานคร9

129,000

วว 3131
กรุงเทพมหานคร20

125,000

1กก 3322
กรุงเทพมหานคร13

79,000

3กก 3322
กรุงเทพมหานคร15

185,000

3กก 3333
กรุงเทพมหานคร17

5,990,000

5กก 3355
กรุงเทพมหานคร23

159,000

6กก 3355
กรุงเทพมหานคร24

145,000

กก 3355
กรุงเทพมหานคร18

235,000

1กก 3366
กรุงเทพมหานคร21

195,000

6กก 3366
กรุงเทพมหานคร26

145,000

2กก 3434
กรุงเทพมหานคร18

85,000

ฆฆ 3456
กรุงเทพมหานคร24

490,000

1กก 3636
กรุงเทพมหานคร21

159,000

1กก 3663
กรุงเทพมหานคร21

0

2กก 3663
กรุงเทพมหานคร22

69,000

ฆฆ 3663
กรุงเทพมหานคร24

350,000

3กก 4000
กรุงเทพมหานคร9

199,000

2กก 4444
กรุงเทพมหานคร20

590,000

4กก 4444
กรุงเทพมหานคร22

0

ฆฆ 4444
กรุงเทพมหานคร22

3,950,000

ชช 4444
กรุงเทพมหานคร20

2,800,000

5กก 4455
กรุงเทพมหานคร25

199,000

ฆฆ 4488
กรุงเทพมหานคร30

235,000

1กก 4646
กรุงเทพมหานคร23

89,000

ฆฆ 4646
กรุงเทพมหานคร26

155,000

5กก 4848
กรุงเทพมหานคร31

79,000

จจ 5000
กรุงเทพมหานคร17

390,000

ฆฆ 5445
กรุงเทพมหานคร24

0

1กก 5454
กรุงเทพมหานคร21

0

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

5กก 5555
กรุงเทพมหานคร27

15,555,555

5กก 5566
กรุงเทพมหานคร29

199,000

ญญ 5566
กรุงเทพมหานคร30

390,000

ฆฆ 5599
กรุงเทพมหานคร34

495,000

5กก 5656
กรุงเทพมหานคร29

255,000

6กก 5656
กรุงเทพมหานคร30

195,000

ฆฆ 5656
กรุงเทพมหานคร28

355,000

ฆฆ 5665
กรุงเทพมหานคร28

225,000

2กก 5678
กรุงเทพมหานคร30

125,000

ฆฆ 5775
กรุงเทพมหานคร30

295,000

5กก 5858
กรุงเทพมหานคร33

199,000

1กก 5885
กรุงเทพมหานคร29

115,000

ฆฆ 5959
กรุงเทพมหานคร34

495,000

6กก 6006
กรุงเทพมหานคร20

79,000

6กก 6226
กรุงเทพมหานคร24

199,000

5กก 6556
กรุงเทพมหานคร29

155,000

ฆฆ 6556
กรุงเทพมหานคร28

195,000

2กก 6565
กรุงเทพมหานคร26

0

ฆฆ 6565
กรุงเทพมหานคร28

235,000

1กก 6622
กรุงเทพมหานคร19

145,000

6กก 6622
กรุงเทพมหานคร24

199,000

5กก 6655
กรุงเทพมหานคร29

135,000

3กก 6666
กรุงเทพมหานคร29

695,000

5กก 6666
กรุงเทพมหานคร31

969,000

ฌฌ 6666
กรุงเทพมหานคร34

4,999,000

ญญ 6666
กรุงเทพมหานคร32

4,900,000

สส 6666
กรุงเทพมหานคร38

8,500,000

1กก 6677
กรุงเทพมหานคร29

115,000

6กก 6688
กรุงเทพมหานคร36

290,000

จจ 6766
กรุงเทพมหานคร37

49,000

ฆฆ 6767
กรุงเทพมหานคร32

235,000

ญญ 6767
กรุงเทพมหานคร34

190,000

2กก 6789
กรุงเทพมหานคร34

165,000

6กก 6886
กรุงเทพมหานคร36

290,000

1กก 6969
กรุงเทพมหานคร33

225,000

4กก 6996
กรุงเทพมหานคร36

0

5กก 6996
กรุงเทพมหานคร37

125,000

ฆฆ 7227
กรุงเทพมหานคร24

350,000

ญญ 7272
กรุงเทพมหานคร26

0

5กก 7755
กรุงเทพมหานคร31

79,000

1กก 7777
กรุงเทพมหานคร31

0

6กก 7878
กรุงเทพมหานคร38

125,000

2กก 8000
กรุงเทพมหานคร12

195,000

1กก 8008
กรุงเทพมหานคร19

195,000

5กก 8008
กรุงเทพมหานคร23

115,000

6กก 8008
กรุงเทพมหานคร24

195,000

ฆฆ 8008
กรุงเทพมหานคร22

390,000

5กก 8080
กรุงเทพมหานคร23

99,000

6กก 8080
กรุงเทพมหานคร24

195,000

1กก 8282
กรุงเทพมหานคร23

99,000

1กก 8484
กรุงเทพมหานคร27

79,000

6กก 8686
กรุงเทพมหานคร36

290,000

6กก 8778
กรุงเทพมหานคร38

125,000

1กก 8787
กรุงเทพมหานคร33

155,000

5กก 8822
กรุงเทพมหานคร27

75,000

ฆฆ 8844
กรุงเทพมหานคร30

0

4กก 8877
กรุงเทพมหานคร36

99,000

ฆฆ 8877
กรุงเทพมหานคร36

0

2กก 8888
กรุงเทพมหานคร36

2,650,000

6กก 9009
กรุงเทพมหานคร26

155,000

ญญ 9009
กรุงเทพมหานคร26

295,000

5กก 9090
กรุงเทพมหานคร25

95,000

6กก 9090
กรุงเทพมหานคร26

99,000

6กก 9339
กรุงเทพมหานคร32

125,000

2กก 9449
กรุงเทพมหานคร30

79,000

6กก 9559
กรุงเทพมหานคร39

195,000

6กก 9595
กรุงเทพมหานคร36

185,000

5กก 9696
กรุงเทพมหานคร37

199,000

6กก 9779
กรุงเทพมหานคร40

145,000

6กก 9797
กรุงเทพมหานคร40

125,000

1กก 9933
กรุงเทพมหานคร27

155,000

1กก 9944
กรุงเทพมหานคร29

125,000

ฆฆ 9944
กรุงเทพมหานคร32

0
ทะเบียนเลข สิบ-ร้อย-พัน

2กฆ 100
กรุงเทพมหานคร7

79,000

กบ 100
กรุงเทพมหานคร4

0

ญก 100
กรุงเทพมหานคร6

135,000

พศ 200
กรุงเทพมหานคร17

0

ฎฎ 300
กรุงเทพมหานคร13

295,000

1กท 500
กรุงเทพมหานคร8

190,000

5กบ 500
กรุงเทพมหานคร13

195,000

4กล 600
กรุงเทพมหานคร17

35,000

5กบ 600
กรุงเทพมหานคร14

62,000

1กก 900
กรุงเทพมหานคร12

290,000

1กท 900
กรุงเทพมหานคร12

150,000

พข 900
กรุงเทพมหานคร19

115,000

2กง 1000
กรุงเทพมหานคร6

95,000

2กฌ 1000
กรุงเทพมหานคร7

99,000

2กฎ 1000
กรุงเทพมหานคร9

0

2กน 1000
กรุงเทพมหานคร9

0

2กย 1000
กรุงเทพมหานคร12

84,000

3กก 1000
กรุงเทพมหานคร6

99,000

3กฉ 1000
กรุงเทพมหานคร10

60,000

3กฐ 1000
กรุงเทพมหานคร14

77,000

กม 1000
กรุงเทพมหานคร7

250,000

ฆด 1000
กรุงเทพมหานคร5

245,000

ฆถ 1000
กรุงเทพมหานคร5

225,000

ฆบ 1000
กรุงเทพมหานคร6

199,000

ฆพ 1000
กรุงเทพมหานคร12

199,000

ฆส 1000
กรุงเทพมหานคร11

185,000

ฆอ 1000
กรุงเทพมหานคร10

199,000

ฉก 1000
กรุงเทพมหานคร7

165,000

ฮล 1000
กรุงเทพมหานคร12

185,000

1กฬ 2000
กรุงเทพมหานคร9

79,000

ธธ 2000
กรุงเทพมหานคร10

390,000

1กว 3000
กรุงเทพมหานคร11

59,000

1กง 4000
กรุงเทพมหานคร8

65,000

1กร 4000
กรุงเทพมหานคร10

85,000

2กฉ 4000
กรุงเทพมหานคร12

52,000

2กพ 4000
กรุงเทพมหานคร15

75,000

3กก 4000
กรุงเทพมหานคร9

199,000

3กส 4000
กรุงเทพมหานคร15

69,000

ฆถ 4000
กรุงเทพมหานคร8

115,000

พพ 4000
กรุงเทพมหานคร20

295,000

2กธ 5000
กรุงเทพมหานคร12

79,000

2กน 5000
กรุงเทพมหานคร13

72,000

5กม 5000
กรุงเทพมหานคร16

159,000

5กร 5000
กรุงเทพมหานคร15

209,000

ฆง 5000
กรุงเทพมหานคร10

175,000

ฆด 5000
กรุงเทพมหานคร9

215,000

ฆบ 5000
กรุงเทพมหานคร10

175,000

จง 5000
กรุงเทพมหานคร13

155,000

จจ 5000
กรุงเทพมหานคร17

390,000

สฬ 5000
กรุงเทพมหานคร17

169,000

1กณ 6000
กรุงเทพมหานคร13

69,000

1กส 6000
กรุงเทพมหานคร15

79,000

2กภ 6000
กรุงเทพมหานคร10

48,000

4กฆ 6000
กรุงเทพมหานคร14

69,000

1กฬ 7000
กรุงเทพมหานคร14

79,000

1กอ 7000
กรุงเทพมหานคร15

79,000

4กฆ 7000
กรุงเทพมหานคร15

69,000

4กง 7000
กรุงเทพมหานคร14

69,000

ฆร 7000
กรุงเทพมหานคร14

165,000

ฆล 7000
กรุงเทพมหานคร16

125,000

2กก 8000
กรุงเทพมหานคร12

195,000

2กง 8000
กรุงเทพมหานคร13

85,000

2กจ 8000
กรุงเทพมหานคร17

85,000

2กฉ 8000
กรุงเทพมหานคร16

83,000

2กช 8000
กรุงเทพมหานคร13

79,000

2กฒ 8000
กรุงเทพมหานคร14

0

2กษ 8000
กรุงเทพมหานคร15

99,000

3กศ 8000
กรุงเทพมหานคร19

89,000

ฆฮ 8000
กรุงเทพมหานคร16

195,000

1กบ 9000
กรุงเทพมหานคร13

145,000

2กม 9000
กรุงเทพมหานคร17

90,000

3กล 9000
กรุงเทพมหานคร19

89,000

ฆถ 9000
กรุงเทพมหานคร13

199,000
ทะเบียนเลขเรียง

4กค 123
กรุงเทพมหานคร15

123,000

4กฆ 123
กรุงเทพมหานคร14

0

6กด 123
กรุงเทพมหานคร14

115,000

ฐจ 123
กรุงเทพมหานคร21

199,000

1กง 234
กรุงเทพมหานคร13

0

1กจ 234
กรุงเทพมหานคร17

195,000

2กถ 234
กรุงเทพมหานคร13

0

3กฐ 234
กรุงเทพมหานคร22

0

3กว 234
กรุงเทพมหานคร19

95,000

4กม 234
กรุงเทพมหานคร19

0

6กฐ 234
กรุงเทพมหานคร25

99,000

กอ 234
กรุงเทพมหานคร16

195,000

1กษ 345
กรุงเทพมหานคร18

85,000

2กก 345
กรุงเทพมหานคร16

390,000

5กก 345
กรุงเทพมหานคร19

0

5กด 345
กรุงเทพมหานคร19

99,000

5กภ 345
กรุงเทพมหานคร19

0

5กม 345
กรุงเทพมหานคร23

99,000

5กล 345
กรุงเทพมหานคร24

0

5กว 345
กรุงเทพมหานคร24

165,000

5กอ 345
กรุงเทพมหานคร24

179,000

5กฮ 345
กรุงเทพมหานคร23

139,000

กพ 345
กรุงเทพมหานคร21

175,000

1กฮ 456
กรุงเทพมหานคร22

145,000

2กฐ 456
กรุงเทพมหานคร27

155,000

3กณ 456
กรุงเทพมหานคร24

0

3กด 456
กรุงเทพมหานคร20

155,000

3กธ 456
กรุงเทพมหานคร23

195,000

3กบ 456
กรุงเทพมหานคร21

199,000

3กย 456
กรุงเทพมหานคร27

179,000

3กฬ 456
กรุงเทพมหานคร24

295,000

4กถ 456
กรุงเทพมหานคร21

135,000

4กบ 456
กรุงเทพมหานคร22

175,000

5กฉ 456
กรุงเทพมหานคร26

165,000

5กด 456
กรุงเทพมหานคร22

145,000

5กท 456
กรุงเทพมหานคร22

169,000

6กง 456
กรุงเทพมหานคร24

285,000

กง 456
กรุงเทพมหานคร18

295,000

กอ 456
กรุงเทพมหานคร22

299,000

ฆฆ 456
กรุงเทพมหานคร21

795,000

งจ 456
กรุงเทพมหานคร23

255,000

ฐย 456
กรุงเทพมหานคร32

255,000

2กก 567
กรุงเทพมหานคร22

145,000

4กธ 567
กรุงเทพมหานคร27

115,000

4กภ 567
กรุงเทพมหานคร24

175,000

4กม 567
กรุงเทพมหานคร28

0

1กอ 678
กรุงเทพมหานคร29

0

3กณ 678
กรุงเทพมหานคร30

0

5กณ 678
กรุงเทพมหานคร32

0

ฆร 678
กรุงเทพมหานคร28

155,000

ฆว 678
กรุงเทพมหานคร30

155,000

5กฉ 789
กรุงเทพมหานคร35

265,000

5กฎ 789
กรุงเทพมหานคร35

179,000

6กฆ 789
กรุงเทพมหานคร34

245,000

6กญ 789
กรุงเทพมหานคร35

255,000

6กฒ 789
กรุงเทพมหานคร34

235,000

6กณ 789
กรุงเทพมหานคร36

0

6กต 789
กรุงเทพมหานคร34

239,000

6กถ 789
กรุงเทพมหานคร32

265,000

จก 789
กรุงเทพมหานคร31

355,000

ชย 789
กรุงเทพมหานคร34

0

3กฏ 1234
กรุงเทพมหานคร23

123,000

6กฐ 1234
กรุงเทพมหานคร26

99,000

3กฮ 2345
กรุงเทพมหานคร23

99,000

5กฎ 2345
กรุงเทพมหานคร25

89,000

5กฬ 2345
กรุงเทพมหานคร25

89,000

6กฆ 2345
กรุงเทพมหานคร24

179,000

6กง 2345
กรุงเทพมหานคร23

99,000

ธบ 2345
กรุงเทพมหานคร20

175,000

1กง 3456
กรุงเทพมหานคร22

89,000

1กฬ 3456
กรุงเทพมหานคร25

89,000

1กอ 3456
กรุงเทพมหานคร26

79,000

2กฐ 3456
กรุงเทพมหานคร30

0

3กค 3456
กรุงเทพมหานคร26

79,000

5กง 3456
กรุงเทพมหานคร26

79,000

5กน 3456
กรุงเทพมหานคร29

69,000

6กด 3456
กรุงเทพมหานคร26

0

6กถ 3456
กรุงเทพมหานคร26

79,000

ฆฆ 3456
กรุงเทพมหานคร24

490,000

ฆร 3456
กรุงเทพมหานคร25

155,000

ฆส 3456
กรุงเทพมหานคร28

129,000

3กฐ 4567
กรุงเทพมหานคร35

0

3กท 4567
กรุงเทพมหานคร27

99,000

3กภ 4567
กรุงเทพมหานคร27

95,000

4กฌ 4567
กรุงเทพมหานคร30

0

ฆม 4567
กรุงเทพมหานคร30

145,000

ฆอ 4567
กรุงเทพมหานคร31

0

ฆฮ 4567
กรุงเทพมหานคร30

135,000

2กก 5678
กรุงเทพมหานคร30

125,000

2กส 5678
กรุงเทพมหานคร36

99,000

3กจ 5678
กรุงเทพมหานคร36

89,000

3กฒ 5678
กรุงเทพมหานคร33

75,000

3กถ 5678
กรุงเทพมหานคร31

0

3กล 5678
กรุงเทพมหานคร36

95,000

3กว 5678
กรุงเทพมหานคร36

99,000

4กณ 5678
กรุงเทพมหานคร36

135,000

4กภ 5678
กรุงเทพมหานคร32

165,000

6กฌ 5678
กรุงเทพมหานคร36

79,000

วค 5678
กรุงเทพมหานคร36

0

1กษ 6789
กรุงเทพมหานคร36

0

2กก 6789
กรุงเทพมหานคร34

165,000

3กด 6789
กรุงเทพมหานคร35

0

3กบ 6789
กรุงเทพมหานคร36

0

3กศ 6789
กรุงเทพมหานคร41

0

3กอ 6789
กรุงเทพมหานคร40

0

4กภ 6789
กรุงเทพมหานคร36

145,000

4กม 6789
กรุงเทพมหานคร40

0

5กฒ 6789
กรุงเทพมหานคร39

189,000

5กผ 6789
กรุงเทพมหานคร44

189,000

5กว 6789
กรุงเทพมหานคร42

275,000

5กฬ 6789
กรุงเทพมหานคร41

249,000

5กอ 6789
กรุงเทพมหานคร42

225,000

6กฆ 6789
กรุงเทพมหานคร40

149,000

6กง 6789
กรุงเทพมหานคร39

149,000

6กฌ 6789
กรุงเทพมหานคร40

195,000

6กญ 6789
กรุงเทพมหานคร41

195,000

6กฎ 6789
กรุงเทพมหานคร42

195,000
ทะเบียนเลขคู่

6กฐ 1100
กรุงเทพมหานคร18

49,000

ฆณ 1100
กรุงเทพมหานคร10

0

ฆธ 1100
กรุงเทพมหานคร9

85,000

ฆษ 1100
กรุงเทพมหานคร9

0

5กฒ 1122
กรุงเทพมหานคร15

0

กร 1122
กรุงเทพมหานคร11

155,000

2กก 1133
กรุงเทพมหานคร12

0

3กฎ 1155
กรุงเทพมหานคร21

67,000

4กบ 1155
กรุงเทพมหานคร19

0

5กฒ 1155
กรุงเทพมหานคร21

57,000

5กล 1155
กรุงเทพมหานคร24

0

5กฮ 1155
กรุงเทพมหานคร23

99,000

5กร 1166
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กข 1166
กรุงเทพมหานคร23

79,000

ฆฆ 1166
กรุงเทพมหานคร20

165,000

ฆธ 1166
กรุงเทพมหานคร21

69,000

ฆพ 1166
กรุงเทพมหานคร25

69,000

ฆภ 1166
กรุงเทพมหานคร18

67,000

ฆฬ 1166
กรุงเทพมหานคร22

69,000

1กล 1177
กรุงเทพมหานคร24

58,000

2กค 1177
กรุงเทพมหานคร23

45,000

2กฌ 1177
กรุงเทพมหานคร22

0

5กบ 1177
กรุงเทพมหานคร24

79,000

4กภ 1188
กรุงเทพมหานคร24

0

5กส 1188
กรุงเทพมหานคร31

290,000

ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร26

195,000

ฆฆ 1199
กรุงเทพมหานคร26

290,000

1กร 2200
กรุงเทพมหานคร10

49,000

ฆอ 2200
กรุงเทพมหานคร13

69,000

1กก 2211
กรุงเทพมหานคร9

155,000

1กอ 2211
กรุงเทพมหานคร14

59,000

5กฒ 2211
กรุงเทพมหานคร15

54,000

ฆฐ 2211
กรุงเทพมหานคร18

0

ภศ 2211
กรุงเทพมหานคร14

57,000

5กย 2233
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ฆห 2233
กรุงเทพมหานคร18

89,000

1กก 2244
กรุงเทพมหานคร15

0

1กค 2244
กรุงเทพมหานคร18

52,000

4กฒ 2244
กรุงเทพมหานคร20

57,000

4กภ 2244
กรุงเทพมหานคร18

59,000

4กม 2244
กรุงเทพมหานคร22

57,000

5กภ 2244
กรุงเทพมหานคร19

65,000

5กฮ 2244
กรุงเทพมหานคร23

79,000

6กฌ 2244
กรุงเทพมหานคร22

99,000

ฉน 2244
กรุงเทพมหานคร22

59,000

5กก 2255
กรุงเทพมหานคร21

195,000

5กฐ 2255
กรุงเทพมหานคร29

0

5กต 2255
กรุงเทพมหานคร23

79,000

5กพ 2255
กรุงเทพมหานคร28

0

5กอ 2255
กรุงเทพมหานคร26

85,000

6กฆ 2255
กรุงเทพมหานคร24

125,000

6กก 2266
กรุงเทพมหานคร24

199,000

6กถ 2266
กรุงเทพมหานคร24

115,000

ฆท 2266
กรุงเทพมหานคร20

75,000

ษข 2266
กรุงเทพมหานคร22

47,000

1กฮ 2277
กรุงเทพมหานคร25

0

3กด 2277
กรุงเทพมหานคร23

54,000

ขร 2277
กรุงเทพมหานคร24

79,000

ฆน 2277
กรุงเทพมหานคร26

79,000

5กก 2288
กรุงเทพมหานคร27

0

5กอ 2288
กรุงเทพมหานคร32

0

6กฐ 2288
กรุงเทพมหานคร36

85,000

ฆบ 2288
กรุงเทพมหานคร25

0

ฆล 2288
กรุงเทพมหานคร29

99,000

5กย 2299
กรุงเทพมหานคร36

0

ฆล 3030
กรุงเทพมหานคร15

69,000

1กก 3322
กรุงเทพมหานคร13

79,000

1กร 3322
กรุงเทพมหานคร16

55,000

1กส 3322
กรุงเทพมหานคร19

55,000

3กก 3322
กรุงเทพมหานคร15

185,000

3กฮ 3322
กรุงเทพมหานคร19

0

5กพ 3322
กรุงเทพมหานคร24

0

ฆผ 3322
กรุงเทพมหานคร21

69,000

4กม 3344
กรุงเทพมหานคร24

0

5กร 3344
กรุงเทพมหานคร24

0

6กฆ 3344
กรุงเทพมหานคร24

0

6กฒ 3344
กรุงเทพมหานคร24

69,000

5กก 3355
กรุงเทพมหานคร23

159,000

5กค 3355
กรุงเทพมหานคร26

59,000

5กช 3355
กรุงเทพมหานคร24

135,000

5กถ 3355
กรุงเทพมหานคร23

79,000

5กบ 3355
กรุงเทพมหานคร24

135,000

5กพ 3355
กรุงเทพมหานคร30

69,000

5กอ 3355
กรุงเทพมหานคร28

79,000

6กก 3355
กรุงเทพมหานคร24

145,000

กก 3355
กรุงเทพมหานคร18

235,000

พศ 3355
กรุงเทพมหานคร31

99,000

1กก 3366
กรุงเทพมหานคร21

195,000

1กส 3366
กรุงเทพมหานคร27

49,000

1กฬ 3366
กรุงเทพมหานคร25

46,000

3กญ 3366
กรุงเทพมหานคร26

59,000

3กฐ 3366
กรุงเทพมหานคร31

59,000

3กบ 3366
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กก 3366
กรุงเทพมหานคร26

145,000

6กช 3366
กรุงเทพมหานคร27

75,000

ฆศ 3366
กรุงเทพมหานคร28

69,000

1กง 3377
กรุงเทพมหานคร24

0

ฆว 3377
กรุงเทพมหานคร29

0

5กว 3388
กรุงเทพมหานคร34

79,000

5กอ 3388
กรุงเทพมหานคร34

69,000

5กฮ 3388
กรุงเทพมหานคร33

67,000

3กฐ 4433
กรุงเทพมหานคร27

55,000

4กฉ 4433
กรุงเทพมหานคร24

75,000

ญฮ 4433
กรุงเทพมหานคร23

79,000

4กพ 4455
กรุงเทพมหานคร31

99,000

5กก 4455
กรุงเทพมหานคร25

199,000

5กฐ 4455
กรุงเทพมหานคร33

89,000

5กพ 4455
กรุงเทพมหานคร32

135,000

5กอ 4455
กรุงเทพมหานคร30

125,000

5กฮ 4455
กรุงเทพมหานคร29

115,000

6กข 4455
กรุงเทพมหานคร27

79,000

6กค 4455
กรุงเทพมหานคร29

75,000

ฆถ 4455
กรุงเทพมหานคร22

145,000

ฆท 4455
กรุงเทพมหานคร22

175,000

ฆภ 4455
กรุงเทพมหานคร22

0

ฆย 4455
กรุงเทพมหานคร29

165,000

6กข 4466
กรุงเทพมหานคร29

59,000

6กฐ 4466
กรุงเทพมหานคร36

89,000

ฆน 4466
กรุงเทพมหานคร28

0

ฆผ 4466
กรุงเทพมหานคร31

0

ฆล 4477
กรุงเทพมหานคร31

59,000

4กภ 4488
กรุงเทพมหานคร30

0

5กอ 4488
กรุงเทพมหานคร36

99,000

6กข 4488
กรุงเทพมหานคร33

55,000

ฆฆ 4488
กรุงเทพมหานคร30

235,000

4กภ 4499
กรุงเทพมหานคร32

0

5กผ 5500
กรุงเทพมหานคร24

89,000

1กษ 5511
กรุงเทพมหานคร18

59,000

3กย 5511
กรุงเทพมหานคร24

74,000

5กผ 5511
กรุงเทพมหานคร26

69,000

ฆส 5511
กรุงเทพมหานคร22

89,000

5กบ 5533
กรุงเทพมหานคร24

99,000

5กพ 5533
กรุงเทพมหานคร30

65,000

ฆฎ 5533
กรุงเทพมหานคร24

0

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

1กฆ 5544
กรุงเทพมหานคร23

85,000

2กช 5544
กรุงเทพมหานคร23

59,000

4กฉ 5544
กรุงเทพมหานคร28

79,000

4กภ 5544
กรุงเทพมหานคร24

155,000

5กข 5544
กรุงเทพมหานคร26

0

5กพ 5544
กรุงเทพมหานคร32

125,000

5กอ 5544
กรุงเทพมหานคร30

99,000

ฆฉ 5544
กรุงเทพมหานคร26

0

ฆฐ 5544
กรุงเทพมหานคร30

95,000

ฆณ 5544
กรุงเทพมหานคร26

0

ฆผ 5544
กรุงเทพมหานคร29

99,000

ฆอ 5544
กรุงเทพมหานคร27

99,000

1กร 5566
กรุงเทพมหานคร28

69,000

5กก 5566
กรุงเทพมหานคร29

199,000

5กฮ 5566
กรุงเทพมหานคร33

95,000

ฆน 5566
กรุงเทพมหานคร30

89,000

ฆว 5566
กรุงเทพมหานคร31

89,000

ฉฉ 5566
กรุงเทพมหานคร32

295,000

ญญ 5566
กรุงเทพมหานคร30

390,000

สห 5566
กรุงเทพมหานคร34

0

5กม 5577
กรุงเทพมหานคร35

64,000

5กฮ 5577
กรุงเทพมหานคร35

69,000

6กข 5577
กรุงเทพมหานคร33

53,000

ฆณ 5577
กรุงเทพมหานคร32

82,000

ฎร 5577
กรุงเทพมหานคร33

64,000

5กง 5588
กรุงเทพมหานคร34

0

5กผ 5588
กรุงเทพมหานคร40

0

5กษ 5588
กรุงเทพมหานคร36

0

กธ 5599
กรุงเทพมหานคร33

175,000

ฆฆ 5599
กรุงเทพมหานคร34

495,000

3กย 6600
กรุงเทพมหานคร24

55,000

ฆด 6600
กรุงเทพมหานคร16

75,000

ญส 6600
กรุงเทพมหานคร23

82,000

1กก 6622
กรุงเทพมหานคร19

145,000

6กก 6622
กรุงเทพมหานคร24

199,000

ฆพ 6622
กรุงเทพมหานคร27

79,000

1กอ 6633
กรุงเทพมหานคร26

0

2กฆ 6633
กรุงเทพมหานคร24

0

3กฒ 6633
กรุงเทพมหานคร25

47,000

3กท 6633
กรุงเทพมหานคร23

64,000

6กง 6633
กรุงเทพมหานคร27

69,000

6กข 6644
กรุงเทพมหานคร29

54,000

1กฆ 6655
กรุงเทพมหานคร27

0

5กก 6655
กรุงเทพมหานคร29

135,000

5กอ 6655
กรุงเทพมหานคร34

79,000

5กฮ 6655
กรุงเทพมหานคร33

75,000

ฆพ 6655
กรุงเทพมหานคร33

0

ฆภ 6655
กรุงเทพมหานคร26

89,000

ฆม 6655
กรุงเทพมหานคร30

99,000

ฆร 6655
กรุงเทพมหานคร29

85,000

1กก 6677
กรุงเทพมหานคร29

115,000

5กอ 6677
กรุงเทพมหานคร38

54,000

ฆร 6677
กรุงเทพมหานคร33

65,000

6กก 6688
กรุงเทพมหานคร36

290,000

6กค 6688
กรุงเทพมหานคร39

0

6กจ 6688
กรุงเทพมหานคร41

0

6กช 6688
กรุงเทพมหานคร37

99,000

6กถ 6688
กรุงเทพมหานคร36

165,000

1กข 6699
กรุงเทพมหานคร34

89,000

1กฐ 6699
กรุงเทพมหานคร41

109,000

5กอ 6699
กรุงเทพมหานคร42

129,000

5กฮ 6699
กรุงเทพมหานคร41

135,000

6กข 6699
กรุงเทพมหานคร39

99,000

6กค 6699
กรุงเทพมหานคร41

129,000

6กฌ 6699
กรุงเทพมหานคร40

139,000

6กณ 6699
กรุงเทพมหานคร42

165,000

6กถ 6699
กรุงเทพมหานคร38

135,000

ฆล 6699
กรุงเทพมหานคร39

115,000

ฆว 6699
กรุงเทพมหานคร39

120,000

ฆษ 6699
กรุงเทพมหานคร37

115,000

6กฒ 7575
กรุงเทพมหานคร34

39,000

ฆฐ 7700
กรุงเทพมหานคร26

59,000

1กญ 7722
กรุงเทพมหานคร24

75,000

1กร 7722
กรุงเทพมหานคร24

0

1กล 7722
กรุงเทพมหานคร26

0

ญภ 7722
กรุงเทพมหานคร23

79,000

5กก 7755
กรุงเทพมหานคร31

79,000

5กภ 7755
กรุงเทพมหานคร31

59,000

5กม 7755
กรุงเทพมหานคร35

59,000

5กฌ 7788
กรุงเทพมหานคร39

89,000

5กฎ 7788
กรุงเทพมหานคร41

85,000

5กม 7788
กรุงเทพมหานคร41

99,000

ฆม 7788
กรุงเทพมหานคร38

135,000

5กค 7799
กรุงเทพมหานคร33

89,000

5กฒ 7799
กรุงเทพมหานคร41

79,000

6กช 7799
กรุงเทพมหานคร41

95,000

ฆข 7799
กรุงเทพมหานคร37

0

ฆพ 8800
กรุงเทพมหานคร27

0

ฆภ 8800
กรุงเทพมหานคร20

0

1กญ 8811
กรุงเทพมหานคร24

125,000

1กย 8811
กรุงเทพมหานคร28

99,000

4กภ 8811
กรุงเทพมหานคร24

125,000

5กย 8811
กรุงเทพมหานคร32

99,000

ฆท 8811
กรุงเทพมหานคร22

135,000

ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร26

125,000

ฆว 8811
กรุงเทพมหานคร27

125,000

1กอ 8822
กรุงเทพมหานคร28

59,000

5กก 8822
กรุงเทพมหานคร27

75,000

ฆพ 8822
กรุงเทพมหานคร31

75,000

ฆฮ 8822
กรุงเทพมหานคร28

85,000

ฆภ 8833
กรุงเทพมหานคร26

79,000

4กช 8844
กรุงเทพมหานคร31

0

ฆฆ 8844
กรุงเทพมหานคร30

0

ฆธ 8844
กรุงเทพมหานคร31

0

3กอ 8855
กรุงเทพมหานคร36

85,000

5กพ 8855
กรุงเทพมหานคร40

99,000

5กอ 8855
กรุงเทพมหานคร38

89,000

5กข 8866
กรุงเทพมหานคร36

89,000

6กด 8866
กรุงเทพมหานคร36

129,000

6กถ 8866
กรุงเทพมหานคร36

155,000

4กก 8877
กรุงเทพมหานคร36

99,000

5กม 8877
กรุงเทพมหานคร41

99,000

ฆฆ 8877
กรุงเทพมหานคร36

0

ฆถ 8877
กรุงเทพมหานคร34

75,000

ฆร 8877
กรุงเทพมหานคร37

85,000

1กฐ 8899
กรุงเทพมหานคร45

255,000

4กฌ 8899
กรุงเทพมหานคร42

179,000

ขก 8899
กรุงเทพมหานคร37

0

1กฒ 9900
กรุงเทพมหานคร23

75,000

ฆน 9922
กรุงเทพมหานคร30

0

1กก 9933
กรุงเทพมหานคร27

155,000

5กอ 9933
กรุงเทพมหานคร36

89,000

6กด 9933
กรุงเทพมหานคร32

79,000

ฆจ 9933
กรุงเทพมหานคร33

79,000

ฆภ 9933
กรุงเทพมหานคร28

85,000

ฆร 9933
กรุงเทพมหานคร31

0

1กก 9944
กรุงเทพมหานคร29

125,000

4กธ 9944
กรุงเทพมหานคร35

0

ฆฆ 9944
กรุงเทพมหานคร32

0

ฆพ 9944
กรุงเทพมหานคร37

85,000

5กฐ 9955
กรุงเทพมหานคร43

165,000

5กฒ 9955
กรุงเทพมหานคร37

155,000

ฆย 9955
กรุงเทพมหานคร39

135,000

ฐล 9955
กรุงเทพมหานคร43

115,000

6กฌ 9966
กรุงเทพมหานคร40

119,000

6กฎ 9966
กรุงเทพมหานคร42

129,000

6กณ 9966
กรุงเทพมหานคร42

135,000

3กฬ 9977
กรุงเทพมหานคร41

75,000

5กค 9977
กรุงเทพมหานคร42

0

ฆณ 9977
กรุงเทพมหานคร40

125,000

ฆด 9977
กรุงเทพมหานคร36

125,000

5กษ 9988
กรุงเทพมหานคร44

155,000
ทะเบียนเลขสลับ

1กร 1010
กรุงเทพมหานคร8

69,000

ฆถ 1010
กรุงเทพมหานคร6

95,000

ฆภ 1010
กรุงเทพมหานคร6

89,000

ญญ 1010
กรุงเทพมหานคร10

195,000

ญฮ 1010
กรุงเทพมหานคร11

95,000

ฆถ 1100
กรุงเทพมหานคร6

0

3กฐ 1212
กรุงเทพมหานคร19

0

3กม 1212
กรุงเทพมหานคร15

0

6กก 1212
กรุงเทพมหานคร14

135,000

ฆพ 1212
กรุงเทพมหานคร17

85,000

วว 1212
กรุงเทพมหานคร18

285,000

5กม 1313
กรุงเทพมหานคร19

52,000

6กฎ 1313
กรุงเทพมหานคร20

47,000

1กท 1414
กรุงเทพมหานคร13

79,000

ฆพ 1414
กรุงเทพมหานคร21

79,000

ฆส 1414
กรุงเทพมหานคร20

79,000

จจ 1414
กรุงเทพมหานคร22

195,000

5กค 1515
กรุงเทพมหานคร22

119,000

5กพ 1515
กรุงเทพมหานคร26

159,000

5กม 1515
กรุงเทพมหานคร23

159,000

5กร 1515
กรุงเทพมหานคร22

139,000

5กส 1515
กรุงเทพมหานคร25

135,000

6กก 1515
กรุงเทพมหานคร23

125,000

6กญ 1515
กรุงเทพมหานคร23

85,000

1กร 1616
กรุงเทพมหานคร20

79,000

2กก 1616
กรุงเทพมหานคร18

75,000

5กพ 1616
กรุงเทพมหานคร28

59,000

5กร 1616
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ฆฆ 1717
กรุงเทพมหานคร22

275,000

ชจ 1717
กรุงเทพมหานคร24

0

วว 1717
กรุงเทพมหานคร28

195,000

1กบ 1818
กรุงเทพมหานคร22

195,000

2กฆ 1818
กรุงเทพมหานคร24

115,000

3กท 1818
กรุงเทพมหานคร23

125,000

4กภ 1818
กรุงเทพมหานคร24

0

5กผ 1818
กรุงเทพมหานคร32

99,000

6กก 1818
กรุงเทพมหานคร26

165,000

ฆฆ 1818
กรุงเทพมหานคร24

550,000

ฆผ 1818
กรุงเทพมหานคร29

255,000

วค 1818
กรุงเทพมหานคร28

125,000

ฆล 1919
กรุงเทพมหานคร29

135,000

1กต 2020
กรุงเทพมหานคร9

65,000

5กม 2020
กรุงเทพมหานคร15

59,000

5กร 2020
กรุงเทพมหานคร14

0

ญร 2020
กรุงเทพมหานคร12

69,000

6กข 2121
กรุงเทพมหานคร15

0

5กผ 2323
กรุงเทพมหานคร24

0

5กพ 2323
กรุงเทพมหานคร24

0

5กย 2323
กรุงเทพมหานคร24

115,000

ฆน 2323
กรุงเทพมหานคร18

89,000

ฆษ 2323
กรุงเทพมหานคร17

79,000

2กก 2424
กรุงเทพมหานคร16

0

5กฌ 2424
กรุงเทพมหานคร21

69,000

5กย 2424
กรุงเทพมหานคร26

0

ฆต 2424
กรุงเทพมหานคร18

0

1กษ 2525
กรุงเทพมหานคร20

69,000

2กก 2525
กรุงเทพมหานคร18

155,000

2กค 2525
กรุงเทพมหานคร21

135,000

4กภ 2525
กรุงเทพมหานคร20

0

5กค 2525
กรุงเทพมหานคร24

195,000

5กช 2525
กรุงเทพมหานคร22

0

5กฌ 2525
กรุงเทพมหานคร23

0

5กฐ 2525
กรุงเทพมหานคร29

0

5กพ 2525
กรุงเทพมหานคร28

159,000

5กว 2525
กรุงเทพมหานคร26

125,000

5กอ 2626
กรุงเทพมหานคร28

59,000

6กก 2626
กรุงเทพมหานคร24

199,000