tabienrodd.com

 
ระเบียนการนำทะเบียนรถออกไปนอกราชอาณาจักร

ระเบียนการนำทะเบียนรถออกไปนอกราชอาณาจักร

วันที่เขียน 8/8/2015

กรมการขนส่งทางบกได้มีการออกระเบียบเรื่องเกี่ยวกับป้ายทะเบียนที่ใช้เพื่อการนำรถออกไปนอกราชอาณาจักร เมื่อใช้เสร็จก็กลับเข้ามาในประเทศ โดยในส่วนของรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋ง รถปิคอัพ หรือรถจักรยานยนต์ก็ตาม หรือรถบรรทุก สามารถข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านได้

โดยต้องมาทำหนังสือเดินทางรถระหว่างประเทศ หรือเรียกอีกอย่างว่า “พาสปอร์ตรถ” พร้อมกับยื่นขอแผ่นป้ายทะเบียนที่เป็นการเทียบตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้สะดวกในการที่จะให้เจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้านตรวจสอบได้โดยง่าย เนื่องจากจะต้องใช้ภาษาที่เป็นสากล ป้ายทะเบียนนั้นทางกรมการขนส่งทางบกก็ได้มีการออกแบบโดยมีการเทียบตัวอักษร อย่างเช่น ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ก ก็จะเป็น A ข ก็จะเป็น B เรียงต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึง ร ก็จะเป็น Z แล้วหลังจาก ร ไป  ล ก็จะเป็นตัวเลข เช่น ล เท่ากับ 1 ว เท่ากับ 2 ไปจนถึง ฮ ที่เท่ากับ 9

สมมุติตัวอย่างเลขของจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งได้ระบุคือเลข 01 ดังนั้นเลขรถของจังหวัดกรุงเทพฯก็จะออกมา เช่น ก ล 4879 ป้ายทะเบียนก็จะเป็น A1 4879 ส่วนบรรทัดต่อไป ตามปกติในประเทศจะเป็นชื่อจังหวัด แต่เราจะใช้เป็นชื่อประเทศไปเลย เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Thailand อยู่ข้างล่างพร้อมกับรหัสจังหวัดที่จดทะเบียน (รหัสจังหวัดของไทยจะเป็นตัวเลขสองหลัก) อย่างไรก็ตาม เมื่อนำทะเบียนนี้ไปใช้ในต่างประเทศเสร็จ กลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ต้องเปลี่ยนป้ายเป็นป้ายปกติทันที ณ ที่พรมแดน ไม่ให้ใช้ป้ายภาษาอังกฤษที่ใช้แค่เวลาไปนอกราชอณาจักรเท่านั้น ถ้าใครฝ่าฝืน กรมการขนส่งทางบกก็มีบทกำหนดโทษไว้คือปรับไม่เกิน 2,000 บาท

แผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีหมวดอักษรและชื่อประเทศเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกออกให้เป็นการชั่วคราว สำหรับติดรถที่ขออนุญาตนำไปใช้ในประเทศลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (มณฑลยูนานและกวางสี) ไม่สามารถนำมาใช้วิ่งในประเทศได้ โดยถ้าหลังนำรถกลับเข้าประเทศแล้ว ต้องทำการถอดแผ่นป้ายทะเบียนรถดังกล่าวออกเมื่อกลับถึงประเทศไทย ซึ่งที่ถูกต้องเมื่อกลับถึงประเทศไทยต้องนำแผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาไทยมาติดแทนให้ถูกต้อง ถ้าฝ่าฝืนดังนำป้ายภาษาอังกฤษมาติดวิ่งในไทยถือว่ามีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท รวมทั้ง เจ้าของรถที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่สั่งทำเองตามร้านทั่วไป ก็จะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ทางราชการออกให้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และอาจมีความผิดอาญาฐานใช้เอกสารปลอมมีโทษถึงขั้นจำคุกด้วย ทั้งนี้ หากแผ่นป้ายชำรุดหรือสูญหาย ต้องติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนจากกรมการขนส่งทางบก หรือสานักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ”

Back to Top

© 2015 TaBienRodD.COM

จัดจำหน่าย ทะเบียนรถมงคล ราคาถูก มีทะเบียนรถให้เลือกกว่าก่า 3,000 ป้ายทะเบียน TaBienRodD.com
Copyright © 2015 จัดจำหน่าย ทะเบียนรถมงคล ราคาถูกที่สุดในประเทศ Line : @TaBienRodD โทร 081-404-8888

  •  ช่วยทำให้ ดูโดดเด่นเป็นที่น่าดึงดูดใจ ดูดีมีสไตล์
  •  เกรด A+ มงคล 100% วิเคราะห์ทะเบียนรถมงคล ทุกศาสตร์ แม่นมากๆ นำไปใช้แล้วเฮงสุดๆ
  •  ทะเบียนเรียง ทะเบียนตอง ทะเบียนโฟร์ เช่น ฆฆ 9999 เป็นต้น
  •  มีทะเบียนรถให้เลือกกว่าก่า 3,000 ป้ายทะเบียน
  •  ที่เหมาะสมกับคุณ ช่วยเสริมดวงแก่ชีวิตได้