ช่องทางการติดต่อ

ทะเบียนสวย หมวดโปรโมชั่น

2กร 3
กรุงเทพมหานคร10

195,000

7กถ 6
กรุงเทพมหานคร15

175,000

7กพ 7
กรุงเทพมหานคร23

750,000

6กด 8
กรุงเทพมหานคร16

295,000

2กฮ 111
กรุงเทพมหานคร11

255,000

7กธ 456
กรุงเทพมหานคร27

149,000

สฉ 639
กรุงเทพมหานคร30

45,000

3กฉ 1000
กรุงเทพมหานคร10

79,000

7กฌ 1001
กรุงเทพมหานคร13

59,000

7กฌ 1010
กรุงเทพมหานคร13

59,000

6กฐ 1100
กรุงเทพมหานคร18

49,000

6กษ 1122
กรุงเทพมหานคร17

39,000

6กศ 1133
กรุงเทพมหานคร22

29,000

6กส 1133
กรุงเทพมหานคร22

39,000

7กณ 1133
กรุงเทพมหานคร21

29,000

7กด 1133
กรุงเทพมหานคร17

29,000

7กน 1133
กรุงเทพมหานคร23

32,000

7กท 1144
กรุงเทพมหานคร19

49,000

7กพ 1144
กรุงเทพมหานคร26

39,000

7กบ 1155
กรุงเทพมหานคร22

49,000

6กอ 1177
กรุงเทพมหานคร29

35,000

6กฮ 1177
กรุงเทพมหานคร28

0

7กบ 1177
กรุงเทพมหานคร26

59,000

7กฆ 1188
กรุงเทพมหานคร29

49,000

6กษ 1212
กรุงเทพมหานคร17

0

6กส 1221
กรุงเทพมหานคร20

39,000

7กท 1221
กรุงเทพมหานคร15

59,000

7กธ 1221
กรุงเทพมหานคร18

34,000

7กณ 1313
กรุงเทพมหานคร21

35,000

7กด 1313
กรุงเทพมหานคร17

35,000

7กน 1313
กรุงเทพมหานคร23

39,000

7กณ 1331
กรุงเทพมหานคร21

29,000

7กฆ 1441
กรุงเทพมหานคร21

29,000

7กฒ 1441
กรุงเทพมหานคร21

29,000

6กส 1515
กรุงเทพมหานคร26

59,000

7กบ 1515
กรุงเทพมหานคร22

69,000

7กธ 1551
กรุงเทพมหานคร24

89,000

6กฬ 1616
กรุงเทพมหานคร26

54,000

6กฬ 1661
กรุงเทพมหานคร26

39,000

7กณ 1661
กรุงเทพมหานคร27

32,000

6กฬ 1717
กรุงเทพมหานคร28

39,000

6กฮ 1717
กรุงเทพมหานคร28

0

7กญ 1771
กรุงเทพมหานคร28

49,000

3กท 1818
กรุงเทพมหานคร23

125,000

7กค 1881
กรุงเทพมหานคร30

59,000

7กช 2002
กรุงเทพมหานคร14

59,000

7กฐ 2002
กรุงเทพมหานคร21

32,000

7กณ 2002
กรุงเทพมหานคร17

32,000

7กท 2002
กรุงเทพมหานคร13

34,000

7กธ 2002
กรุงเทพมหานคร16

32,000

1กต 2020
กรุงเทพมหานคร9

65,000

7กฆ 2112
กรุงเทพมหานคร17

32,000

7กท 2112
กรุงเทพมหานคร15

69,000

7กฒ 2121
กรุงเทพมหานคร17

35,000

7กท 2121
กรุงเทพมหานคร15

69,000

7กท 2200
กรุงเทพมหานคร13

32,000

7กธ 2200
กรุงเทพมหานคร16

32,000

5กฒ 2211
กรุงเทพมหานคร15

54,000

7กบ 2211
กรุงเทพมหานคร16

39,000

7กฎ 2233
กรุงเทพมหานคร23

49,000

6กฬ 2255
กรุงเทพมหานคร26

44,000

7กฆ 2266
กรุงเทพมหานคร27

32,000

7กฐ 2266
กรุงเทพมหานคร33

32,000

7กฒ 2266
กรุงเทพมหานคร27

0

3กด 2277
กรุงเทพมหานคร23

54,000

7กณ 2277
กรุงเทพมหานคร31

49,000

7กบ 2277
กรุงเทพมหานคร28

59,000

7กญ 2323
กรุงเทพมหานคร22

39,000

7กญ 2332
กรุงเทพมหานคร22

36,000

7กฐ 2332
กรุงเทพมหานคร27

35,000

7กฒ 2332
กรุงเทพมหานคร21

33,000

7กธ 2332
กรุงเทพมหานคร22

39,000

7กฎ 2525
กรุงเทพมหานคร27

59,000

6กฬ 2552
กรุงเทพมหานคร26

42,000

6กฮ 2552
กรุงเทพมหานคร26

42,000

7กญ 2552
กรุงเทพมหานคร26

0

7กฎ 2552
กรุงเทพมหานคร27

39,000

6กฬ 2662
กรุงเทพมหานคร28

42,000

7กฐ 2662
กรุงเทพมหานคร33

0

7กฒ 2662
กรุงเทพมหานคร27

30,000

1กย 2727
กรุงเทพมหานคร28

72,000

7กฒ 2772
กรุงเทพมหานคร29

49,000

ฆข 2772
กรุงเทพมหานคร23

125,000

7กน 3003
กรุงเทพมหานคร19

49,000

7กธ 3030
กรุงเทพมหานคร18

29,000

6กย 3113
กรุงเทพมหานคร23

39,000

7กณ 3113
กรุงเทพมหานคร21

32,000

7กด 3113
กรุงเทพมหานคร17

32,000

7กน 3113
กรุงเทพมหานคร23

35,000

6กฬ 3131
กรุงเทพมหานคร20

32,000

7กณ 3131
กรุงเทพมหานคร21

29,000

7กด 3131
กรุงเทพมหานคร17

29,000

7กฎ 3223
กรุงเทพมหานคร23

49,000

7กฐ 3223
กรุงเทพมหานคร27

32,000

7กฒ 3223
กรุงเทพมหานคร21

0

7กฐ 3232
กรุงเทพมหานคร27

34,000

7กฒ 3232
กรุงเทพมหานคร21

32,000

6กย 3311
กรุงเทพมหานคร23

39,000

6กฬ 3311
กรุงเทพมหานคร20

32,000

7กน 3311
กรุงเทพมหานคร23

35,000

7กบ 3311
กรุงเทพมหานคร18

35,000

7กญ 3322
กรุงเทพมหานคร22

35,000

7กฒ 3322
กรุงเทพมหานคร21

32,000

6กศ 3344
กรุงเทพมหานคร28

34,000

7กฐ 3344
กรุงเทพมหานคร31

33,000

7กฒ 3344
กรุงเทพมหานคร25

32,000

7กณ 3344
กรุงเทพมหานคร27

32,000

6กฬ 3355
กรุงเทพมหานคร28

42,000

6กอ 3355
กรุงเทพมหานคร29

42,000

6กฮ 3355
กรุงเทพมหานคร28

0

6กฬ 3434
กรุงเทพมหานคร26

35,000

7กญ 3434
กรุงเทพมหานคร26

37,000

7กฎ 3434
กรุงเทพมหานคร27

35,000

7กฐ 3434
กรุงเทพมหานคร31

0

7กฒ 3434
กรุงเทพมหานคร25

32,000

7กณ 3434
กรุงเทพมหานคร27

32,000

7กฒ 3443
กรุงเทพมหานคร25

0

7กณ 3443
กรุงเทพมหานคร27

0

7กธ 3443
กรุงเทพมหานคร26

34,000

6กษ 3456
กรุงเทพมหานคร29

59,000

7กบ 3456
กรุงเทพมหานคร28

74,000

7กฒ 3553
กรุงเทพมหานคร27

32,000

7กด 3553
กรุงเทพมหานคร25

32,000

6กศ 4004
กรุงเทพมหานคร22

29,000

6กอ 4004
กรุงเทพมหานคร21

29,000

6กฮ 4004
กรุงเทพมหานคร20

32,000

6กศ 4040
กรุงเทพมหานคร22

29,000

6กฮ 4040
กรุงเทพมหานคร20

32,000

7กฆ 4141
กรุงเทพมหานคร21

29,000

6กฐ 4224
กรุงเทพมหานคร28

59,000

6กฬ 4334
กรุงเทพมหานคร26

32,000

7กญ 4334
กรุงเทพมหานคร26

32,000

7กฐ 4334
กรุงเทพมหานคร31

32,000

7กฒ 4334
กรุงเทพมหานคร25

30,000

7กญ 4343
กรุงเทพมหานคร26

35,000

7กฐ 4343
กรุงเทพมหานคร31

32,000

6กฮ 4400
กรุงเทพมหานคร20

32,000

7กฆ 4411
กรุงเทพมหานคร21

32,000

7กญ 4433
กรุงเทพมหานคร26

32,000

7กฐ 4433
กรุงเทพมหานคร31

30,000

6กข 4466
กรุงเทพมหานคร29

59,000

7กน 4466
กรุงเทพมหานคร35

32,000

7กบ 4466
กรุงเทพมหานคร30

34,000

6กภ 4477
กรุงเทพมหานคร30

39,000

6กฬ 4477
กรุงเทพมหานคร34

34,000

6กฮ 4477
กรุงเทพมหานคร34

32,000

6กข 4488
กรุงเทพมหานคร33

55,000

7กฐ 4488
กรุงเทพมหานคร41

69,000

6กส 4646
กรุงเทพมหานคร34

54,000

6กข 4664
กรุงเทพมหานคร29

54,000

7กฐ 4664
กรุงเทพมหานคร37

32,000

7กฒ 4664
กรุงเทพมหานคร31

32,000

7กณ 4664
กรุงเทพมหานคร33

32,000

6กภ 4747
กรุงเทพมหานคร30

29,000

6กษ 4747
กรุงเทพมหานคร33

32,000

6กอ 4747
กรุงเทพมหานคร35

32,000

6กฮ 4747
กรุงเทพมหานคร34

32,000

6กฬ 4774
กรุงเทพมหานคร34

29,000

6กฮ 4774
กรุงเทพมหานคร34

29,000

6กด 4884
กรุงเทพมหานคร32

69,000

6กฮ 5005
กรุงเทพมหานคร22

32,000

7กฒ 5005
กรุงเทพมหานคร21

32,000

7กฒ 5050
กรุงเทพมหานคร21

32,000

6กส 5115
กรุงเทพมหานคร26

49,000

7กบ 5151
กรุงเทพมหานคร22

0

6กฐ 5225
กรุงเทพมหานคร30

49,000

6กฬ 5252
กรุงเทพมหานคร26

39,000

6กฬ 5335
กรุงเทพมหานคร28

42,000

7กฐ 5335
กรุงเทพมหานคร33

34,000

7กฒ 5335
กรุงเทพมหานคร27

0

7กฆ 5500
กรุงเทพมหานคร21

0

7กฌ 5511
กรุงเทพมหานคร23

39,000

7กบ 5511
กรุงเทพมหานคร22

39,000

7กฌ 5522
กรุงเทพมหานคร25

0

7กบ 5577
กรุงเทพมหานคร34

49,000

6กอ 5757
กรุงเทพมหานคร37

35,000

5กภ 5775
กรุงเทพมหานคร31

55,000

5กม 5775
กรุงเทพมหานคร35

59,000

4กฒ 5885
กรุงเทพมหานคร34

49,000

7กฌ 5885
กรุงเทพมหานคร37

49,000

7กณ 6006
กรุงเทพมหานคร25

29,000

7กฆ 6116
กรุงเทพมหานคร25

29,000

7กญ 6116
กรุงเทพมหานคร26

29,000

7กฎ 6116
กรุงเทพมหานคร27

29,000

วภ 6116
กรุงเทพมหานคร21

55,000

6กฎ 6161
กรุงเทพมหานคร26

59,000

7กญ 6161
กรุงเทพมหานคร26

35,000

7กฎ 6161
กรุงเทพมหานคร27

34,000

7กฒ 6161
กรุงเทพมหานคร25

29,000

6กฬ 6226
กรุงเทพมหานคร28

45,000

7กค 6226
กรุงเทพมหานคร28

29,000

7กฐ 6226
กรุงเทพมหานคร33

0

7กฒ 6226
กรุงเทพมหานคร27

0

7กข 6262
กรุงเทพมหานคร26

39,000

7กฒ 6262
กรุงเทพมหานคร27

0

6กข 6446
กรุงเทพมหานคร29

57,000

7กฐ 6446
กรุงเทพมหานคร37

32,000

7กฒ 6446
กรุงเทพมหานคร31

32,000

7กน 6446
กรุงเทพมหานคร35

32,000

6กข 6464
กรุงเทพมหานคร29

0

6กญ 6464
กรุงเทพมหานคร31

59,000

6กส 6464
กรุงเทพมหานคร34

0

7กฐ 6464
กรุงเทพมหานคร37

0

7กฒ 6464
กรุงเทพมหานคร31

32,000

7กณ 6600
กรุงเทพมหานคร25

29,000

ญส 6600
กรุงเทพมหานคร23

82,000

7กฆ 6611
กรุงเทพมหานคร25

29,000

7กญ 6611
กรุงเทพมหานคร26

32,000

7กฎ 6611
กรุงเทพมหานคร27

29,000

6กอ 6622
กรุงเทพมหานคร29

39,000

7กญ 6622
กรุงเทพมหานคร28

32,000

7กฎ 6622
กรุงเทพมหานคร29

32,000

7กฐ 6622
กรุงเทพมหานคร33

30,000

7กท 6622
กรุงเทพมหานคร25

32,000

7กฐ 6644
กรุงเทพมหานคร37

32,000

7กฒ 6644
กรุงเทพมหานคร31

32,000

7กท 6644
กรุงเทพมหานคร29

0

2กม 6666
กรุงเทพมหานคร32

990,000

5กอ 6677
กรุงเทพมหานคร38

54,000

7กฆ 6677
กรุงเทพมหานคร37

35,000

7กฐ 6677
กรุงเทพมหานคร43

39,000

6กษ 6767
กรุงเทพมหานคร37

39,000

6กฬ 6776
กรุงเทพมหานคร38

39,000

7กฒ 6776
กรุงเทพมหานคร37

34,000

7กข 6886
กรุงเทพมหานคร38

45,000

6กฬ 7007
กรุงเทพมหานคร26

29,000

6กฬ 7070
กรุงเทพมหานคร26

29,000

6กฒ 7117
กรุงเทพมหานคร26

49,000

6กถ 7337
กรุงเทพมหานคร28

29,000

6กถ 7447
กรุงเทพมหานคร30

29,000

6กอ 7447
กรุงเทพมหานคร35

0

6กฬ 7474
กรุงเทพมหานคร34

29,000

5กฒ 7557
กรุงเทพมหานคร33

59,000

5กภ 7557
กรุงเทพมหานคร31

59,000

5กย 7557
กรุงเทพมหานคร38

59,000

6กฒ 7575
กรุงเทพมหานคร34

39,000

7กฒ 7667
กรุงเทพมหานคร37

34,000

6กส 7711
กรุงเทพมหานคร30

32,000

6กฬ 7711
กรุงเทพมหานคร28

32,000

7กท 7711
กรุงเทพมหานคร25

49,000

6กฬ 7744
กรุงเทพมหานคร34

32,000

5กภ 7755
กรุงเทพมหานคร31

59,000

5กม 7755
กรุงเทพมหานคร35

59,000

7กน 7799
กรุงเทพมหานคร47

0

3กท 8118
กรุงเทพมหานคร23

125,000

7กฆ 8118
กรุงเทพมหานคร29

0

7กค 8484
กรุงเทพมหานคร36

59,000

7กฐ 8484
กรุงเทพมหานคร41

62,000

4กฒ 8585
กรุงเทพมหานคร34

49,000

6กฒ 8668
กรุงเทพมหานคร38

69,000

7กท 8778
กรุงเทพมหานคร39

69,000

7กฐ 8844
กรุงเทพมหานคร41

59,000

2กม 9000
กรุงเทพมหานคร17

99,000

7กฆ 9009
กรุงเทพมหานคร29

54,000

7กบ 9009
กรุงเทพมหานคร28

59,000

6กด 9494
กรุงเทพมหานคร34

59,000

6กด 9797
กรุงเทพมหานคร40

99,000

1กฒ 9900
กรุงเทพมหานคร23

75,000

6กด 9933
กรุงเทพมหานคร32

79,000
ทะเบียนสวย หมวดระฆังทอง

ฆจ 3
กรุงเทพมหานคร12

0

ฆฮ 3
กรุงเทพมหานคร11

0

ฆผ 5
กรุงเทพมหานคร16

0

ฆฮ 5
กรุงเทพมหานคร13

0

ฆถ 33
กรุงเทพมหานคร10

0

ฆพ 33
กรุงเทพมหานคร17

0

ฆณ 55
กรุงเทพมหานคร18

895,000

ฆย 66
กรุงเทพมหานคร23

0

ฆฆ 88
กรุงเทพมหานคร22

0

ฆด 111
กรุงเทพมหานคร7

1,290,000

ฆอ 111
กรุงเทพมหานคร12

0

ฆฮ 111
กรุงเทพมหานคร11

0

ฆฆ 222
กรุงเทพมหานคร12

3,550,000

ฆม 222
กรุงเทพมหานคร14

1,590,000

ฆร 222
กรุงเทพมหานคร13

0

ฆษ 222
กรุงเทพมหานคร13

0

ฆส 222
กรุงเทพมหานคร16

0

ฆญ 333
กรุงเทพมหานคร16

990,000

ฆฬ 333
กรุงเทพมหานคร17

895,000

ฆพ 345
กรุงเทพมหานคร23

0

ฆฆ 456
กรุงเทพมหานคร21

0

ฆฆ 555
กรุงเทพมหานคร21

0

ฆฐ 666
กรุงเทพมหานคร30

0

ฆด 666
กรุงเทพมหานคร22

1,250,000

ฆฆ 678
กรุงเทพมหานคร27

595,000

ฆม 678
กรุงเทพมหานคร29

255,000

ฆว 678
กรุงเทพมหานคร30

0

ฆฌ 777
กรุงเทพมหานคร27

0

ฆถ 1000
กรุงเทพมหานคร5

0

ฆธ 1000
กรุงเทพมหานคร8

0

ฆบ 1000
กรุงเทพมหานคร6

0

ฆส 1000
กรุงเทพมหานคร11

0

ฆอ 1000
กรุงเทพมหานคร10

199,000

ฆม 1001
กรุงเทพมหานคร10

115,000

ฆฮ 1001
กรุงเทพมหานคร10

99,000

ฆถ 1010
กรุงเทพมหานคร6

95,000

ฆภ 1010
กรุงเทพมหานคร6

89,000

ฆธ 1100
กรุงเทพมหานคร9

0

ฆษ 1100
กรุงเทพมหานคร9

0

ฆท 1111
กรุงเทพมหานคร8

0

ฆฆ 1122
กรุงเทพมหานคร12

295,000

ฆฆ 1166
กรุงเทพมหานคร20

0

ฆธ 1166
กรุงเทพมหานคร21

119,000

ฆพ 1166
กรุงเทพมหานคร25

119,000

ฆภ 1166
กรุงเทพมหานคร18

119,000

ฆฬ 1166
กรุงเทพมหานคร22

99,000

ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร26

195,000

ฆฆ 1199
กรุงเทพมหานคร26

290,000

ฆฐ 1199
กรุงเทพมหานคร32

155,000

ฆพ 1212
กรุงเทพมหานคร17

0

ฆร 1212
กรุงเทพมหานคร13

135,000

ฆด 1221
กรุงเทพมหานคร10

79,000

ฆฆ 1234
กรุงเทพมหานคร16

990,000

ฆร 1313
กรุงเทพมหานคร15

99,000

ฆพ 1414
กรุงเทพมหานคร21

0

ฆส 1414
กรุงเทพมหานคร20

0

ฆช 1551
กรุงเทพมหานคร17

0

ฆฆ 1661
กรุงเทพมหานคร20

0

ฆบ 1661
กรุงเทพมหานคร19

0

ฆม 1661
กรุงเทพมหานคร22

0

ฆฆ 1717
กรุงเทพมหานคร22

0

ฆว 1771
กรุงเทพมหานคร25

0

ฆฆ 1818
กรุงเทพมหานคร24

550,000

ฆฌ 1818
กรุงเทพมหานคร24

0

ฆผ 1818
กรุงเทพมหานคร29

0

ฆร 1919
กรุงเทพมหานคร27

0

ฆล 1919
กรุงเทพมหานคร29

0

ฆน 1991
กรุงเทพมหานคร28

0

ฆบ 1991
กรุงเทพมหานคร25

0

ฆพ 1991
กรุงเทพมหานคร31

0

ฆท 2020
กรุงเทพมหานคร8

0

ฆม 2020
กรุงเทพมหานคร12

0

ฆอ 2200
กรุงเทพมหานคร13

79,000

ฆบ 2211
กรุงเทพมหานคร11

0

ฆท 2222
กรุงเทพมหานคร12

2,555,000

ฆพ 2222
กรุงเทพมหานคร19

0

ฆว 2222
กรุงเทพมหานคร17

0

ฆษ 2222
กรุงเทพมหานคร15

2,555,000

ฆส 2222
กรุงเทพมหานคร18

0

ฆอ 2222
กรุงเทพมหานคร17

0

ฆห 2233
กรุงเทพมหานคร18

0

ฆน 2277
กรุงเทพมหานคร26

125,000

ฆล 2288
กรุงเทพมหานคร29

0

ฆน 2323
กรุงเทพมหานคร18

99,000

ฆษ 2323
กรุงเทพมหานคร17

99,000

ฆต 2424
กรุงเทพมหานคร18

0

ฆฆ 2442
กรุงเทพมหานคร18

0

ฆท 2662
กรุงเทพมหานคร20

99,000

ฆฌ 2727
กรุงเทพมหานคร24

0

ฆณ 2727
กรุงเทพมหานคร26

0

ฆข 2772
กรุงเทพมหานคร23

125,000

ฆก 2929
กรุงเทพมหานคร26

115,000

ฆล 2929
กรุงเทพมหานคร31

115,000

ฆบ 3113
กรุงเทพมหานคร13

0

ฆร 3223
กรุงเทพมหานคร17

0

ฆย 3232
กรุงเทพมหานคร21

0

ฆท 3311
กรุงเทพมหานคร12

0

ฆห 3322
กรุงเทพมหานคร18

69,000

ฆบ 3333
กรุงเทพมหานคร17

2,450,000

ฆศ 3366
กรุงเทพมหานคร28

0

ฆม 3377
กรุงเทพมหานคร28

79,000

ฆฆ 3434
กรุงเทพมหานคร20

0

ฆฆ 3456
กรุงเทพมหานคร24

0

ฆร 3456
กรุงเทพมหานคร25

0

ฆล 3553
กรุงเทพมหานคร25

0

ฆผ 3636
กรุงเทพมหานคร29

145,000

ฆย 3636
กรุงเทพมหานคร29

145,000

ฆฆ 3663
กรุงเทพมหานคร24

350,000

ฆผ 3663
กรุงเทพมหานคร29

99,000

ฆช 3737
กรุงเทพมหานคร25

79,000

ฆร 3737
กรุงเทพมหานคร27

79,000

ฆฆ 3838
กรุงเทพมหานคร28

225,000

ฆฆ 3883
กรุงเทพมหานคร28

199,000

ฆพ 3993
กรุงเทพมหานคร35

0

ฆล 3993
กรุงเทพมหานคร33

0

ฆถ 4000
กรุงเทพมหานคร8

115,000

ฆฌ 4004
กรุงเทพมหานคร14

0

ฆม 4004
กรุงเทพมหานคร16

0

ฆธ 4040
กรุงเทพมหานคร15

79,000

ฆม 4040
กรุงเทพมหานคร16

79,000

ฆม 4114
กรุงเทพมหานคร18

0

ฆศ 4114
กรุงเทพมหานคร20

75,000

ฆณ 4224
กรุงเทพมหานคร20

0

ฆท 4224
กรุงเทพมหานคร16

99,000

ฆน 4224
กรุงเทพมหานคร20

0

ฆฮ 4224
กรุงเทพมหานคร20

0

ฆฌ 4422
กรุงเทพมหานคร18

0

ฆฆ 4444
กรุงเทพมหานคร22

6,950,000

ฆฒ 4444
กรุงเทพมหานคร22

3,190,000

ฆถ 4455
กรุงเทพมหานคร22

0

ฆท 4455
กรุงเทพมหานคร22

189,000

ฆย 4455
กรุงเทพมหานคร29

179,000

ฆบ 4466
กรุงเทพมหานคร25

0

ฆฆ 4488
กรุงเทพมหานคร30

0

ฆด 4554
กรุงเทพมหานคร22

0

ฆม 4567
กรุงเทพมหานคร30

195,000

ฆฮ 4567
กรุงเทพมหานคร30

175,000

ฆฆ 4646
กรุงเทพมหานคร26

0

ฆพ 4747
กรุงเทพมหานคร33

0

ฆย 4747
กรุงเทพมหานคร33

0

ฆท 4884
กรุงเทพมหานคร28

0

ฆฆ 4949
กรุงเทพมหานคร32

245,000

ฆผ 4949
กรุงเทพมหานคร37

0

ฆฎ 4994
กรุงเทพมหานคร34

79,000

ฆต 4994
กรุงเทพมหานคร32

79,000

ฆว 4994
กรุงเทพมหานคร35

0

ฆอ 4994
กรุงเทพมหานคร35

0

ฆฮ 4994
กรุงเทพมหานคร34

0

ฆม 5000
กรุงเทพมหานคร13

195,000

ฆพ 5050
กรุงเทพมหานคร21

0

ฆฉ 5353
กรุงเทพมหานคร24

0

ฆพ 5445
กรุงเทพมหานคร29

0

ฆถ 5454
กรุงเทพมหานคร22

0

ฆฮ 5500
กรุงเทพมหานคร18

69,000

ฆส 5511
กรุงเทพมหานคร22

0

ฆฎ 5533
กรุงเทพมหานคร24

0

ฆฐ 5544
กรุงเทพมหานคร30

0

ฆณ 5544
กรุงเทพมหานคร26

0

ฆผ 5544
กรุงเทพมหานคร29

135,000

ฆอ 5544
กรุงเทพมหานคร27

0

ฆน 5566
กรุงเทพมหานคร30

0

ฆว 5566
กรุงเทพมหานคร31

0

ฆณ 5577
กรุงเทพมหานคร32

0

ฆภ 5599
กรุงเทพมหานคร32

265,000

ฆฆ 5656
กรุงเทพมหานคร28

355,000

ฆด 5656
กรุงเทพมหานคร26

0

ฆถ 5656
กรุงเทพมหานคร26

125,000

ฆท 5656
กรุงเทพมหานคร26

135,000

ฆบ 5656
กรุงเทพมหานคร27

0

ฆพ 5656
กรุงเทพมหานคร33

0

ฆฆ 5665
กรุงเทพมหานคร28

0

ฆย 5757
กรุงเทพมหานคร35

0

ฆฆ 5775
กรุงเทพมหานคร30

295,000

ฆช 5775
กรุงเทพมหานคร29

69,000

ฆธ 5775
กรุงเทพมหานคร31

69,000

ฆฆ 5959
กรุงเทพมหานคร34

555,000

ฆพ 6006
กรุงเทพมหานคร23

0

ฆอ 6006
กรุงเทพมหานคร21

0

ฆถ 6060
กรุงเทพมหานคร16

0

ฆบ 6060
กรุงเทพมหานคร17

69,000

ฆผ 6060
กรุงเทพมหานคร23

0

ฆล 6060
กรุงเทพมหานคร21

69,000

ฆท 6116
กรุงเทพมหานคร18

0

ฆร 6116
กรุงเทพมหานคร21

0

ฆฆ 6262
กรุงเทพมหานคร22

185,000

ฆช 6336
กรุงเทพมหานคร23

95,000

ฆว 6336
กรุงเทพมหานคร27

0

ฆพ 6556
กรุงเทพมหานคร33

0

ฆร 6556
กรุงเทพมหานคร29

0

ฆฆ 6565
กรุงเทพมหานคร28

0

ฆม 6565
กรุงเทพมหานคร30

0

ฆฮ 6600
กรุงเทพมหานคร20

79,000

ฆพ 6622
กรุงเทพมหานคร27

79,000

ฆณ 6644
กรุงเทพมหานคร28

69,000

ฆฆ 6655
กรุงเทพมหานคร28

295,000

ฆภ 6655
กรุงเทพมหานคร26

0

ฆม 6655
กรุงเทพมหานคร30

0

ฆร 6655
กรุงเทพมหานคร29

0

ฆว 6655
กรุงเทพมหานคร31

0

ฆล 6699
กรุงเทพมหานคร39

0

ฆว 6699
กรุงเทพมหานคร39

0

ฆษ 6699
กรุงเทพมหานคร37

0

ฆฆ 6767
กรุงเทพมหานคร32

235,000

ฆฐ 6767
กรุงเทพมหานคร38

0

ฆธ 6767
กรุงเทพมหานคร33

0

ฆษ 6776
กรุงเทพมหานคร33

65,000

ฆฆ 6868
กรุงเทพมหานคร34

295,000

ฆฐ 6868
กรุงเทพมหานคร40

0

ฆบ 6886
กรุงเทพมหานคร33

89,000

ฆย 6886
กรุงเทพมหานคร39

85,000

ฆร 6886
กรุงเทพมหานคร35

89,000

ฆร 7000
กรุงเทพมหานคร14

0

ฆล 7000
กรุงเทพมหานคร16

0

ฆร 7117
กรุงเทพมหานคร23

0

ฆฆ 7227
กรุงเทพมหานคร24

0

ฆด 7227
กรุงเทพมหานคร22

0

ฆว 7373
กรุงเทพมหานคร29

0

ฆพ 7447
กรุงเทพมหานคร33

65,000

ฆฐ 7667
กรุงเทพมหานคร38

59,000

ฆผ 7667
กรุงเทพมหานคร37

59,000

ฆร 7667
กรุงเทพมหานคร33

59,000

ฆอ 7676
กรุงเทพมหานคร35

0

ฆฐ 7700
กรุงเทพมหานคร26

0

ฆฒ 7700
กรุงเทพมหานคร20

0

ฆฌ 7711
กรุงเทพมหานคร22

0

ฆถ 7722
กรุงเทพมหานคร22

99,000

ฆม 7788
กรุงเทพมหานคร38

0

ฆฎ 7878
กรุงเทพมหานคร38

125,000

ฆธ 7878
กรุงเทพมหานคร37

0

ฆร 7878
กรุงเทพมหานคร37

125,000

ฆล 7878
กรุงเทพมหานคร39

119,000

ฆช 7887
กรุงเทพมหานคร35

0

ฆม 7887
กรุงเทพมหานคร38

0

ฆร 7979
กรุงเทพมหานคร39

0

ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร38

295,000

ฆพ 7997
กรุงเทพมหานคร43

99,000

ฆม 7997
กรุงเทพมหานคร40

0

ฆร 7997
กรุงเทพมหานคร39

0

ฆต 8000
กรุงเทพมหานคร15

245,000

ฆล 8000
กรุงเทพมหานคร17

199,000

ฆฆ 8008
กรุงเทพมหานคร22

0

ฆด 8118
กรุงเทพมหานคร22

0

ฆอ 8118
กรุงเทพมหานคร27

199,000

ฆม 8383
กรุงเทพมหานคร30

99,000

ฆถ 8448
กรุงเทพมหานคร28

0

ฆฆ 8484
กรุงเทพมหานคร30

0

ฆถ 8484
กรุงเทพมหานคร28

0

ฆธ 8484
กรุงเทพมหานคร31

0

ฆอ 8484
กรุงเทพมหานคร33

0

ฆอ 8686
กรุงเทพมหานคร37

0

ฆณ 8778
กรุงเทพมหานคร38

115,000

ฆร 8778
กรุงเทพมหานคร37

0

ฆล 8778
กรุงเทพมหานคร39

115,000

ฆล 8787
กรุงเทพมหานคร39

0

ฆภ 8800
กรุงเทพมหานคร20

0

ฆท 8811
กรุงเทพมหานคร22

155,000

ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร26

145,000

ฆว 8811
กรุงเทพมหานคร27

145,000

ฆภ 8833
กรุงเทพมหานคร26

0

ฆฆ 8844
กรุงเทพมหานคร30

195,000

ฆธ 8844
กรุงเทพมหานคร31

0

ฆถ 8877
กรุงเทพมหานคร34

0

ฆร 8877
กรุงเทพมหานคร37

0

ฆถ 8998
กรุงเทพมหานคร38

295,000

ฆฆ 9090
กรุงเทพมหานคร24

0

ฆท 9090
กรุงเทพมหานคร22

99,000

ฆบ 9229
กรุงเทพมหานคร27

99,000

ฆษ 9229
กรุงเทพมหานคร29

0

ฆฆ 9292
กรุงเทพมหานคร28

265,000

ฆฆ 9393
กรุงเทพมหานคร30

265,000

ฆช 9393
กรุงเทพมหานคร29

99,000

ฆฌ 9449
กรุงเทพมหานคร32

0

ฆย 9449
กรุงเทพมหานคร37

99,000

ฆว 9449
กรุงเทพมหานคร35

0

ฆผ 9494
กรุงเทพมหานคร37

0

ฆบ 9669
กรุงเทพมหานคร35

0

ฆภ 9669
กรุงเทพมหานคร34

0

ฆบ 9779
กรุงเทพมหานคร37

0

ฆร 9779
กรุงเทพมหานคร39

125,000

ฆบ 9797
กรุงเทพมหานคร37

129,000

ฆพ 9797
กรุงเทพมหานคร43

0

ฆผ 9900
กรุงเทพมหานคร29

0

ฆจ 9933
กรุงเทพมหานคร33

0

ฆพ 9933
กรุงเทพมหานคร35

0

ฆภ 9933
กรุงเทพมหานคร28

0

ฆฆ 9944
กรุงเทพมหานคร32

0

ฆพ 9944
กรุงเทพมหานคร37

0

ฆย 9955
กรุงเทพมหานคร39

0

ฆภ 9966
กรุงเทพมหานคร34

0

ฆณ 9977
กรุงเทพมหานคร40

0

ฆด 9977
กรุงเทพมหานคร36

0
ทะเบียนสวย VIP

1กภ 1
กรุงเทพมหานคร4

1,290,000

1กษ 1
กรุงเทพมหานคร7

950,000

2กข 1
กรุงเทพมหานคร6

620,000

2กม 1
กรุงเทพมหานคร9

0

3กก 1
กรุงเทพมหานคร6

495,000

5กก 1
กรุงเทพมหานคร8

599,000

5กม 1
กรุงเทพมหานคร12

0

5กย 1
กรุงเทพมหานคร15

0

5กร 1
กรุงเทพมหานคร11

335,000

6กพ 1
กรุงเทพมหานคร16

0

6กส 1
กรุงเทพมหานคร15

265,000

ญบ 1
กรุงเทพมหานคร7

4,999,000

1กท 2
กรุงเทพมหานคร5

0

2กก 2
กรุงเทพมหานคร6

1,950,000

2กข 2
กรุงเทพมหานคร7

0

2กถ 2
กรุงเทพมหานคร6

0

1กภ 3
กรุงเทพมหานคร6

295,000

1กษ 3
กรุงเทพมหานคร9

285,000

2กฒ 3
กรุงเทพมหานคร9

199,000

2กพ 3
กรุงเทพมหานคร14

0

2กร 3
กรุงเทพมหานคร10

195,000

2กอ 3
กรุงเทพมหานคร12

0

ฆจ 3
กรุงเทพมหานคร12

0

ฆฮ 3
กรุงเทพมหานคร11

0

2กฬ 4
กรุงเทพมหานคร12

110,000

3กก 4
กรุงเทพมหานคร9

295,000

3กด 4
กรุงเทพมหานคร9

0

3กถ 4
กรุงเทพมหานคร9

0

3กร 4
กรุงเทพมหานคร12

165,000

4กข 4
กรุงเทพมหานคร11

395,000

4กฌ 4
กรุงเทพมหานคร12

0

4กธ 4
กรุงเทพมหานคร13

365,000

7กฒ 4
กรุงเทพมหานคร15

149,000

ขก 4
กรุงเทพมหานคร7

0

1กฬ 5
กรุงเทพมหานคร12

0

2กก 5
กรุงเทพมหานคร9

590,000

2กข 5
กรุงเทพมหานคร10

0

2กณ 5
กรุงเทพมหานคร13

199,000

2กด 5
กรุงเทพมหานคร9

0

2กส 5
กรุงเทพมหานคร15

0

3กว 5
กรุงเทพมหานคร15

285,000

5กฐ 5
กรุงเทพมหานคร20

535,000

5กภ 5
กรุงเทพมหานคร12

595,000

5กร 5
กรุงเทพมหานคร15

990,000

5กล 5
กรุงเทพมหานคร17

455,000

5กอ 5
กรุงเทพมหานคร17

490,000

5กฮ 5
กรุงเทพมหานคร16

0

กร 5
กรุงเทพมหานคร10

2,550,000

ฆผ 5
กรุงเทพมหานคร16

0

ฆฮ 5
กรุงเทพมหานคร13

0

1กก 6
กรุงเทพมหานคร9

950,000

1กภ 6
กรุงเทพมหานคร9

325,000

1กศ 6
กรุงเทพมหานคร15

295,000

1กษ 6
กรุงเทพมหานคร12

185,000

1กอ 6
กรุงเทพมหานคร14

255,000

5กท 6
กรุงเทพมหานคร13

255,000

6กฉ 6
กรุงเทพมหานคร18

375,000

6กช 6
กรุงเทพมหานคร15

490,000

6กญ 6
กรุงเทพมหานคร17

395,000

6กณ 6
กรุงเทพมหานคร18

395,000

6กด 6
กรุงเทพมหานคร14

0

6กท 6
กรุงเทพมหานคร14

0

6กภ 6
กรุงเทพมหานคร14

595,000

6กษ 6
กรุงเทพมหานคร17

395,000

6กอ 6
กรุงเทพมหานคร19

495,000

7กก 6
กรุงเทพมหานคร15

590,000

7กถ 6
กรุงเทพมหานคร15

175,000

สณ 6
กรุงเทพมหานคร18

1,490,000

2กน 7
กรุงเทพมหานคร15

285,000

2กม 7
กรุงเทพมหานคร15

0

3กข 7
กรุงเทพมหานคร13

165,000

3กญ 7
กรุงเทพมหานคร15

0

7กญ 7
กรุงเทพมหานคร19

550,000

7กฐ 7
กรุงเทพมหานคร24

990,000

7กพ 7
กรุงเทพมหานคร23

750,000

7กม 7
กรุงเทพมหานคร20

895,000

1กส 8
กรุงเทพมหานคร17

659,000

4กง 8
กรุงเทพมหานคร15

335,000

4กอ 8
กรุงเทพมหานคร19

345,000

5กม 8
กรุงเทพมหานคร19

395,000

6กฐ 8
กรุงเทพมหานคร24

0

6กด 8
กรุงเทพมหานคร16

295,000

6กว 8
กรุงเทพมหานคร21

290,000

7กผ 8
กรุงเทพมหานคร24

395,000

ชภ 8
กรุงเทพมหานคร11

0

1กบ 9
กรุงเทพมหานคร13

0

1กม 9
กรุงเทพมหานคร16

590,000

1กส 9
กรุงเทพมหานคร18

590,000

1กอ 9
กรุงเทพมหานคร17

650,000

5กก 9
กรุงเทพมหานคร16

795,000

5กอ 9
กรุงเทพมหานคร21

435,000

6กด 9
กรุงเทพมหานคร17

455,000

6กถ 9
กรุงเทพมหานคร17

395,000

6กผ 9
กรุงเทพมหานคร24

0

1กก 11
กรุงเทพมหานคร5

0

2กก 11
กรุงเทพมหานคร6

0

2กญ 11
กรุงเทพมหานคร9

0

2กษ 11
กรุงเทพมหานคร9

255,000

5กภ 11
กรุงเทพมหานคร9

0

5กย 11
กรุงเทพมหานคร16

0

5กร 11
กรุงเทพมหานคร12

165,000

5กล 11
กรุงเทพมหานคร14

255,000

5กว 11
กรุงเทพมหานคร14

0

5กอ 11
กรุงเทพมหานคร14

295,000

7กค 11
กรุงเทพมหานคร14

0

1กณ 22
กรุงเทพมหานคร11

0

2กช 22
กรุงเทพมหานคร9

0

3กด 22
กรุงเทพมหานคร9

165,000

5กฮ 22
กรุงเทพมหานคร15

210,000

สณ 22
กรุงเทพมหานคร16

0

2กด 33
กรุงเทพมหานคร10

0

3กก 33
กรุงเทพมหานคร11

1,590,000

3กฎ 33
กรุงเทพมหานคร15

395,000

3กฒ 33
กรุงเทพมหานคร13

335,000

3กณ 33
กรุงเทพมหานคร15

0

3กน 33
กรุงเทพมหานคร15

0

3กม 33
กรุงเทพมหานคร15

0

3กว 33
กรุงเทพมหานคร16

0

3กฮ 33
กรุงเทพมหานคร15

0

4กฒ 33
กรุงเทพมหานคร14

0

6กข 33
กรุงเทพมหานคร15

164,000

ฆถ 33
กรุงเทพมหานคร10

0

ฆพ 33
กรุงเทพมหานคร17

0

ญก 33
กรุงเทพมหานคร11

699,000

4กฌ 44
กรุงเทพมหานคร16

0

4กภ 44
กรุงเทพมหานคร14

475,000

6กฐ 44
กรุงเทพมหานคร24

199,000

7กฒ 44
กรุงเทพมหานคร19

129,000

2กฒ 55
กรุงเทพมหานคร16

0

5กย 55
กรุงเทพมหานคร24

750,000

ฆณ 55
กรุงเทพมหานคร18

895,000

ฉร 55
กรุงเทพมหานคร19

0

5กจ 66
กรุงเทพมหานคร24

265,000

6กฌ 66
กรุงเทพมหานคร22

495,000

6กฎ 66
กรุงเทพมหานคร24

420,000

6กฒ 66
กรุงเทพมหานคร22

390,000

6กน 66
กรุงเทพมหานคร24

0

ฆย 66
กรุงเทพมหานคร23

0

3กล 77
กรุงเทพมหานคร24

0

7กข 77
กรุงเทพมหานคร24

0

7กจ 77
กรุงเทพมหานคร28

455,000

7กช 77
กรุงเทพมหานคร24

590,000

7กน 77
กรุงเทพมหานคร29

495,000

7กบ 77
กรุงเทพมหานคร24

895,000

7กม 77
กรุงเทพมหานคร27

595,000

1กก 88
กรุงเทพมหานคร19

0

3กญ 88
กรุงเทพมหานคร24

395,000

3กธ 88
กรุงเทพมหานคร24

355,000

3กษ 88
กรุงเทพมหานคร24

355,000

4กต 88
กรุงเทพมหานคร24

355,000

6กถ 88
กรุงเทพมหานคร24

0

6กท 88
กรุงเทพมหานคร24

495,000

ฆฆ 88
กรุงเทพมหานคร22

0

ษจ 88
กรุงเทพมหานคร26

0

1กก 99
กรุงเทพมหานคร21

0

1กง 99
กรุงเทพมหานคร22

490,000

5กอ 99
กรุงเทพมหานคร30

0

6กพ 99
กรุงเทพมหานคร33

345,000

6กส 99
กรุงเทพมหานคร32

395,000

ฉว 99
กรุงเทพมหานคร29

1,150,000

ศอ 99
กรุงเทพมหานคร31

1,550,000

1กฆ 111
กรุงเทพมหานคร8

0

2กฆ 111
กรุงเทพมหานคร9

295,000

2กฮ 111
กรุงเทพมหานคร11

255,000

5กฉ 111
กรุงเทพมหานคร14

0

5กย 111
กรุงเทพมหานคร17

0

6กญ 111
กรุงเทพมหานคร14

295,000

6กฎ 111
กรุงเทพมหานคร15

295,000

6กธ 111
กรุงเทพมหานคร14

0

6กฮ 111
กรุงเทพมหานคร15

265,000

ฆด 111
กรุงเทพมหานคร7

1,290,000

ฆอ 111
กรุงเทพมหานคร12

0

ฆฮ 111
กรุงเทพมหานคร11

0

ญภ 111
กรุงเทพมหานคร8

0

ศน 111
กรุงเทพมหานคร15

0

1กฮ 222
กรุงเทพมหานคร13

0

2กฐ 222
กรุงเทพมหานคร18

0

2กณ 222
กรุงเทพมหานคร14

695,000

3กฐ 222
กรุงเทพมหานคร19

0

5กบ 222
กรุงเทพมหานคร14

0

ฆฆ 222
กรุงเทพมหานคร12

3,550,000

ฆม 222
กรุงเทพมหานคร14

1,590,000

ฆร 222
กรุงเทพมหานคร13

0

ฆษ 222
กรุงเทพมหานคร13

0

ฆส 222
กรุงเทพมหานคร16

0

2กถ 333
กรุงเทพมหานคร13

245,000

2กธ 333
กรุงเทพมหานคร16

235,000

3กก 333
กรุงเทพมหานคร14

2,990,000

3กร 333
กรุงเทพมหานคร17

695,000

ฆญ 333
กรุงเทพมหานคร16

990,000

ฆฬ 333
กรุงเทพมหานคร17

895,000

ญษ 333
กรุงเทพมหานคร17

999,000

ศอ 333
กรุงเทพมหานคร22

0

4กง 444
กรุงเทพมหานคร19

0

4กฬ 444
กรุงเทพมหานคร22

395,000

5กก 444
กรุงเทพมหานคร19

0

5กว 444
กรุงเทพมหานคร24

0

7กธ 444
กรุงเทพมหานคร24

0

7กม 444
กรุงเทพมหานคร25

0

พพ 444
กรุงเทพมหานคร28

1,950,000

2กร 555
กรุงเทพมหานคร22

0

4กฎ 555
กรุงเทพมหานคร25

295,000

5กก 555
กรุงเทพมหานคร22

3,555,555

5กช 555
กรุงเทพมหานคร23

890,000

5กฌ 555
กรุงเทพมหานคร24

790,000

5กฐ 555
กรุงเทพมหานคร30

0

5กฒ 555
กรุงเทพมหานคร24

1,250,000

5กณ 555
กรุงเทพมหานคร26

0

5กถ 555
กรุงเทพมหานคร22

890,000

5กท 555
กรุงเทพมหานคร22

1,190,000

5กพ 555
กรุงเทพมหานคร29

1,150,000

5กภ 555
กรุงเทพมหานคร22

999,000

5กร 555
กรุงเทพมหานคร25

1,190,000

5กอ 555
กรุงเทพมหานคร27

750,000

6กง 555
กรุงเทพมหานคร24

0

7กภ 555
กรุงเทพมหานคร24

355,000

ฆฆ 555
กรุงเทพมหานคร21

0

ญษ 555
กรุงเทพมหานคร23

0

3กก 666
กรุงเทพมหานคร23

0

5กบ 666
กรุงเทพมหานคร26

0

6กก 666
กรุงเทพมหานคร26

1,990,000

6กฒ 666
กรุงเทพมหานคร28

495,000

6กม 666
กรุงเทพมหานคร30

0

6กอ 666
กรุงเทพมหานคร31

0

6กฮ 666
กรุงเทพมหานคร30

0

ฆฐ 666
กรุงเทพมหานคร30

0

ฆด 666
กรุงเทพมหานคร22

1,250,000

ญฮ 666
กรุงเทพมหานคร27

0

ธอ 666
กรุงเทพมหานคร28

0

ภภ 666
กรุงเทพมหานคร20

2,650,000

2กถ 777
กรุงเทพมหานคร25

235,000

6กพ 777
กรุงเทพมหานคร36

0

6กม 777
กรุงเทพมหานคร34

255,000

7กจ 777
กรุงเทพมหานคร35

0

7กฌ 777
กรุงเทพมหานคร32

0

7กญ 777
กรุงเทพมหานคร33

495,000

7กด 777
กรุงเทพมหานคร30

0

7กน 777
กรุงเทพมหานคร36

699,000

7กม 777
กรุงเทพมหานคร34

950,000

ฆฌ 777
กรุงเทพมหานคร27

0

1กก 888
กรุงเทพมหานคร27

1,990,000

6กฎ 888
กรุงเทพมหานคร36

495,000

6กณ 888
กรุงเทพมหานคร36

495,000

6กถ 888
กรุงเทพมหานคร32

475,000

6กท 888
กรุงเทพมหานคร32

495,000

7กญ 888
กรุงเทพมหานคร36

445,000

7กฒ 888
กรุงเทพมหานคร35

320,000

ฎป 888
กรุงเทพมหานคร31

2,950,000

ฎษ 888
กรุงเทพมหานคร33

2,490,000

สจ 888
กรุงเทพมหานคร37

2,750,000

1กง 999
กรุงเทพมหานคร31

0

5กพ 999
กรุงเทพมหานคร41

0

5กล 999
กรุงเทพมหานคร39

0

5กว 999
กรุงเทพมหานคร39

0

5กอ 999
กรุงเทพมหานคร39

595,000

6กง 999
กรุงเทพมหานคร36

599,000

6กถ 999
กรุงเทพมหานคร35

425,000

6กท 999
กรุงเทพมหานคร35

0

6กย 999
กรุงเทพมหานคร42

495,000

กค 999
กรุงเทพมหานคร32

0

1กก 1111
กรุงเทพมหานคร7

29,000,000

1กฌ 1111
กรุงเทพมหานคร9

1,750,000

1กฎ 1111
กรุงเทพมหานคร11

1,990,000

1กฐ 1111
กรุงเทพมหานคร15

2,950,000

1กว 1111
กรุงเทพมหานคร12

2,150,000

1กส 1111
กรุงเทพมหานคร13

1,990,000

2กบ 1111
กรุงเทพมหานคร9

455,000

4กก 1111
กรุงเทพมหานคร10

695,000

ฆท 1111
กรุงเทพมหานคร8

0

ฎบ 1111
กรุงเทพมหานคร11

2,950,000

ฎย 1111
กรุงเทพมหานคร17

2,990,000

1กส 2222
กรุงเทพมหานคร17

485,000

2กก 2222
กรุงเทพมหานคร12

0

2กค 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,950,000

2กถ 2222
กรุงเทพมหานคร12

0

2กธ 2222
กรุงเทพมหานคร15

0

2กษ 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,950,000

ฆท 2222
กรุงเทพมหานคร12

2,555,000

ฆพ 2222
กรุงเทพมหานคร19

0

ฆว 2222
กรุงเทพมหานคร17

0

ฆษ 2222
กรุงเทพมหานคร15

2,555,000

ฆส 2222
กรุงเทพมหานคร18

0

ฆอ 2222
กรุงเทพมหานคร17

0

ญข 2222
กรุงเทพมหานคร14

2,750,000

2กร 3333
กรุงเทพมหานคร19

355,000

3กก 3333
กรุงเทพมหานคร17

0

3กค 3333
กรุงเทพมหานคร20

1,190,000

3กน 3333
กรุงเทพมหานคร21

1,450,000

3กผ 3333
กรุงเทพมหานคร24

0

3กพ 3333
กรุงเทพมหานคร24

1,950,000

3กย 3333
กรุงเทพมหานคร24

1,950,000

3กร 3333
กรุงเทพมหานคร20

1,750,000

3กล 3333
กรุงเทพมหานคร22

0

3กส 3333
กรุงเทพมหานคร23

0

3กฮ 3333
กรุงเทพมหานคร21

0

ฆบ 3333
กรุงเทพมหานคร17

2,450,000

ชช 3333
กรุงเทพมหานคร16

5,950,000

ชถ 3333
กรุงเทพมหานคร15

3,990,000

ญณ 3333
กรุงเทพมหานคร21

2,350,000

ษษ 3333
กรุงเทพมหานคร20

5,950,000

1กร 4444
กรุงเทพมหานคร22

0

1กล 4444
กรุงเทพมหานคร24

0

2กก 4444
กรุงเทพมหานคร20

0

4กฆ 4444
กรุงเทพมหานคร24

1,950,000

4กง 4444
กรุงเทพมหานคร23

1,950,000

4กท 4444
กรุงเทพมหานคร22

1,650,000

4กธ 4444
กรุงเทพมหานคร25

2,290,000

4กบ 4444
กรุงเทพมหานคร23

2,290,000

6กภ 4444
กรุงเทพมหานคร24

395,000

ฆฆ 4444
กรุงเทพมหานคร22

6,950,000

ฆฒ 4444
กรุงเทพมหานคร22

3,190,000

ญช 4444
กรุงเทพมหานคร22

4,590,000

ฎภ 4444
กรุงเทพมหานคร22

3,390,000

ธง 4444
กรุงเทพมหานคร22

3,444,444

2กภ 5555
กรุงเทพมหานคร24

0

5กก 5555
กรุงเทพมหานคร27

15,555,555

5กข 5555
กรุงเทพมหานคร28

1,955,555

5กค 5555
กรุงเทพมหานคร30

0

5กธ 5555
กรุงเทพมหานคร30

2,650,000

5กภ 5555
กรุงเทพมหานคร27

0

5กม 5555
กรุงเทพมหานคร31

2,450,000

5กอ 5555
กรุงเทพมหานคร32

2,555,555

5กฮ 5555
กรุงเทพมหานคร31

2,350,000

กค 5555
กรุงเทพมหานคร25

1,955,000

ฌร 5555
กรุงเทพมหานคร27

3,990,000

ฎภ 5555
กรุงเทพมหานคร26

3,990,000

ศร 5555
กรุงเทพมหานคร31

5,555,555

1กข 6666
กรุงเทพมหานคร28

520,000

1กท 6666
กรุงเทพมหานคร27

750,000

2กม 6666
กรุงเทพมหานคร32

990,000

3กก 6666
กรุงเทพมหานคร29

695,000

5กก 6666
กรุงเทพมหานคร31

969,000

5กข 6666
กรุงเทพมหานคร32

490,000

5กอ 6666
กรุงเทพมหานคร36

550,000

5กฮ 6666
กรุงเทพมหานคร35

395,000

6กก 6666
กรุงเทพมหานคร32

9,990,000

6กข 6666
กรุงเทพมหานคร33

1,750,000

6กฉ 6666
กรุงเทพมหานคร36

2,250,000

6กณ 6666
กรุงเทพมหานคร36

2,350,000

6กท 6666
กรุงเทพมหานคร32

2,450,000

6กน 6666
กรุงเทพมหานคร36

2,450,000

6กร 6666
กรุงเทพมหานคร35

1,950,000

ชษ 6666
กรุงเทพมหานคร30

0

ญญ 6666
กรุงเทพมหานคร32

0

ญษ 6666
กรุงเทพมหานคร32

3,950,000

4กต 7777
กรุงเทพมหานคร36

395,000

5กร 7777
กรุงเทพมหานคร38

0

6กภ 7777
กรุงเทพมหานคร36

395,000

7กจ 7777
กรุงเทพมหานคร42

2,350,000

7กภ 7777
กรุงเทพมหานคร37

2,250,000

7กม 7777
กรุงเทพมหานคร41

2,250,000

ฉบ 7777
กรุงเทพมหานคร35

0

ญฒ 7777
กรุงเทพมหานคร35

3,450,000

ธม 7777
กรุงเทพมหานคร37

3,950,000

2กก 8888
กรุงเทพมหานคร36

2,650,000

6กข 8888
กรุงเทพมหานคร41

690,000

6กว 8888
กรุงเทพมหานคร45

688,888

ฌข 8888
กรุงเทพมหานคร37

5,999,000

6กฌ 8899
กรุงเทพมหานคร46

199,000

1กง 9999
กรุงเทพมหานคร40

1,890,000

1กอ 9999
กรุงเทพมหานคร44

0

5กอ 9999
กรุงเทพมหานคร48

0

7กก 9999
กรุงเทพมหานคร45

2,990,000

กค 9999
กรุงเทพมหานคร31

3,950,000

กพ 9999
กรุงเทพมหานคร45

0

ญอ 9999
กรุงเทพมหานคร46

0
ทะเบียนสวย อักษรเบิล

3กก 1
กรุงเทพมหานคร6

495,000

5กก 1
กรุงเทพมหานคร8

599,000

2กก 2
กรุงเทพมหานคร6

1,950,000

3กก 4
กรุงเทพมหานคร9

295,000

2กก 5
กรุงเทพมหานคร9

590,000

1กก 6
กรุงเทพมหานคร9

950,000

7กก 6
กรุงเทพมหานคร15

590,000

5กก 9
กรุงเทพมหานคร16

795,000

1กก 11
กรุงเทพมหานคร5

0

2กก 11
กรุงเทพมหานคร6

0

6กก 26
กรุงเทพมหานคร16

0

1กก 27
กรุงเทพมหานคร12

190,000

3กก 33
กรุงเทพมหานคร11

1,590,000

1กก 67
กรุงเทพมหานคร16

79,000

1กก 88
กรุงเทพมหานคร19

0

ฆฆ 88
กรุงเทพมหานคร22

0

1กก 99
กรุงเทพมหานคร21

0

3กก 102
กรุงเทพมหานคร8

0

6กก 123
กรุงเทพมหานคร14

199,000

7กก 123
กรุงเทพมหานคร15

290,000

ฆฆ 222
กรุงเทพมหานคร12

3,550,000

ฎฎ 300
กรุงเทพมหานคร13

0

3กก 333
กรุงเทพมหานคร14

2,990,000

2กก 345
กรุงเทพมหานคร16

390,000

3กก 345
กรุงเทพมหานคร17

0

5กก 345
กรุงเทพมหานคร19

0

7กก 456
กรุงเทพมหานคร24

490,000

ฆฆ 456
กรุงเทพมหานคร21

0

5กก 555
กรุงเทพมหานคร22

3,555,555

ฆฆ 555
กรุงเทพมหานคร21

0

2กก 567
กรุงเทพมหานคร22

145,000

3กก 666
กรุงเทพมหานคร23

0

6กก 666
กรุงเทพมหานคร26

1,990,000

ภภ 666
กรุงเทพมหานคร20

2,650,000

ฆฆ 678
กรุงเทพมหานคร27

595,000

1กก 861
กรุงเทพมหานคร18

59,000

3กก 861
กรุงเทพมหานคร20

55,000

1กก 888
กรุงเทพมหานคร27

1,990,000

1กก 900
กรุงเทพมหานคร12

0

1กท 900
กรุงเทพมหานคร12

0

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

ญญ 1010
กรุงเทพมหานคร10

0

ญญ 1100
กรุงเทพมหานคร10

0

1กก 1111
กรุงเทพมหานคร7

29,000,000

4กก 1111
กรุงเทพมหานคร10

695,000

ฆฆ 1122
กรุงเทพมหานคร12

295,000

2กก 1133
กรุงเทพมหานคร12

0

ฆฆ 1166
กรุงเทพมหานคร20

0

ฆฆ 1199
กรุงเทพมหานคร26

290,000

6กก 1212
กรุงเทพมหานคร14

135,000

ฆฆ 1234
กรุงเทพมหานคร16

990,000

สส 1313
กรุงเทพมหานคร22

355,000

6กก 1515
กรุงเทพมหานคร20

0

ฆฆ 1661
กรุงเทพมหานคร20

0

3กก 1681
กรุงเทพมหานคร21

69,000

3กก 1686
กรุงเทพมหานคร26

65,000

ฆฆ 1717
กรุงเทพมหานคร22

0

6กก 1818
กรุงเทพมหานคร26

165,000

ฆฆ 1818
กรุงเทพมหานคร24

550,000

4กก 1881
กรุงเทพมหานคร24

0

2กก 2222
กรุงเทพมหานคร12

0

5กก 2255
กรุงเทพมหานคร21

195,000

6กก 2266
กรุงเทพมหานคร24

199,000

5กก 2288
กรุงเทพมหานคร27

0

ฆฆ 2442
กรุงเทพมหานคร18

0

2กก 2525
กรุงเทพมหานคร18

155,000

1กก 2626
กรุงเทพมหานคร19

175,000

6กก 2626
กรุงเทพมหานคร24

0

6กก 2662
กรุงเทพมหานคร24

199,000

1กก 3030
กรุงเทพมหานคร9

129,000

1กก 3311
กรุงเทพมหานคร11

89,000

1กก 3322
กรุงเทพมหานคร13

79,000

3กก 3322
กรุงเทพมหานคร15

185,000

3กก 3333
กรุงเทพมหานคร17

0

ชช 3333
กรุงเทพมหานคร16

5,950,000

ษษ 3333
กรุงเทพมหานคร20

5,950,000

5กก 3355
กรุงเทพมหานคร23

159,000

6กก 3355
กรุงเทพมหานคร24

0

กก 3355
กรุงเทพมหานคร18

235,000

1กก 3366
กรุงเทพมหานคร21

195,000

6กก 3366
กรุงเทพมหานคร26

145,000

2กก 3434
กรุงเทพมหานคร18

85,000

ฆฆ 3434
กรุงเทพมหานคร20

0

ฆฆ 3456
กรุงเทพมหานคร24

0

1กก 3636
กรุงเทพมหานคร21

159,000

2กก 3663
กรุงเทพมหานคร22

69,000

ฆฆ 3663
กรุงเทพมหานคร24

350,000

ฆฆ 3838
กรุงเทพมหานคร28

225,000

ฆฆ 3883
กรุงเทพมหานคร28

199,000

พพ 4000
กรุงเทพมหานคร20

295,000

2กก 4444
กรุงเทพมหานคร20

0

ฆฆ 4444
กรุงเทพมหานคร22

6,950,000

5กก 4455
กรุงเทพมหานคร25

199,000

ฆฆ 4488
กรุงเทพมหานคร30

0

5กก 4555
กรุงเทพมหานคร26

95,000

ฆฆ 4646
กรุงเทพมหานคร26

0

5กก 4848
กรุงเทพมหานคร31

79,000

ฆฆ 4949
กรุงเทพมหานคร32

245,000

จจ 5000
กรุงเทพมหานคร17

390,000

1กก 5050
กรุงเทพมหานคร13

79,000

5กก 5151
กรุงเทพมหานคร19

259,000

4กก 5353
กรุงเทพมหานคร22

59,000

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

2กก 5544
กรุงเทพมหานคร22

0

5กก 5555
กรุงเทพมหานคร27

15,555,555

5กก 5566
กรุงเทพมหานคร29

255,000

ฉฉ 5566
กรุงเทพมหานคร32

0

ญญ 5566
กรุงเทพมหานคร30

0

ฆภ 5599
กรุงเทพมหานคร32

265,000

5กก 5656
กรุงเทพมหานคร29

0

6กก 5656
กรุงเทพมหานคร30

199,000

ฆฆ 5656
กรุงเทพมหานคร28

355,000

ฆฆ 5665
กรุงเทพมหานคร28

0

2กก 5678
กรุงเทพมหานคร30

125,000

ฆฆ 5775
กรุงเทพมหานคร30

295,000

5กก 5858
กรุงเทพมหานคร33

0

1กก 5885
กรุงเทพมหานคร29

115,000

ฆฆ 5959
กรุงเทพมหานคร34

555,000

6กก 6006
กรุงเทพมหานคร20

79,000

6กก 6226
กรุงเทพมหานคร24

199,000

ฆฆ 6262
กรุงเทพมหานคร22

185,000

1กก 6336
กรุงเทพมหานคร21

0

5กก 6556
กรุงเทพมหานคร29

155,000

2กก 6565
กรุงเทพมหานคร26

0

ฆฆ 6565
กรุงเทพมหานคร28

0

1กก 6622
กรุงเทพมหานคร19

145,000

6กก 6622
กรุงเทพมหานคร24

199,000

5กก 6655
กรุงเทพมหานคร29

0

ฆฆ 6655
กรุงเทพมหานคร28

295,000

3กก 6666
กรุงเทพมหานคร29

695,000

5กก 6666
กรุงเทพมหานคร31

969,000

6กก 6666
กรุงเทพมหานคร32

9,990,000

ญญ 6666
กรุงเทพมหานคร32

0

1กก 6677
กรุงเทพมหานคร29

115,000

6กก 6688
กรุงเทพมหานคร36

0

6กก 6699
กรุงเทพมหานคร38

0

ฆฆ 6767
กรุงเทพมหานคร32

235,000

ญญ 6767
กรุงเทพมหานคร34

0

2กก 6789
กรุงเทพมหานคร34

165,000

ฆฆ 6868
กรุงเทพมหานคร34

295,000

6กก 6886
กรุงเทพมหานคร36

265,000

4กก 6996
กรุงเทพมหานคร36

0

5กก 6996
กรุงเทพมหานคร37

125,000

6กก 7000
กรุงเทพมหานคร15

99,000

ฆฆ 7227
กรุงเทพมหานคร24

0

5กก 7755
กรุงเทพมหานคร31

79,000

7กก 7799
กรุงเทพมหานคร41

0

7กก 7979
กรุงเทพมหานคร41

290,000

7กก 7997
กรุงเทพมหานคร41

290,000

ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร38

295,000

2กก 8000
กรุงเทพมหานคร12

195,000

1กก 8008
กรุงเทพมหานคร19

195,000

5กก 8008
กรุงเทพมหานคร23

115,000

6กก 8008
กรุงเทพมหานคร24

195,000

ฆฆ 8008
กรุงเทพมหานคร22

0

5กก 8080
กรุงเทพมหานคร23

99,000

6กก 8080
กรุงเทพมหานคร24

195,000

7กก 8080
กรุงเทพมหานคร25

69,000

ฎฎ 8080
กรุงเทพมหานคร26

0

4กก 8181
กรุงเทพมหานคร24

145,000

1กก 8282
กรุงเทพมหานคร23

0

1กก 8484
กรุงเทพมหานคร27

79,000

ฆฆ 8484
กรุงเทพมหานคร30

0

6กก 8686
กรุงเทพมหานคร36

290,000

6กก 8778
กรุงเทพมหานคร38

125,000

1กก 8787
กรุงเทพมหานคร33

115,000

5กก 8822
กรุงเทพมหานคร27

0

ฆฆ 8844
กรุงเทพมหานคร30

195,000

2กก 8888
กรุงเทพมหานคร36

2,650,000

6กก 9009
กรุงเทพมหานคร26

155,000

ญญ 9009
กรุงเทพมหานคร26

0

5กก 9090
กรุงเทพมหานคร25

0

6กก 9090
กรุงเทพมหานคร26

99,000

ฆฆ 9090
กรุงเทพมหานคร24

0

ฆฆ 9292
กรุงเทพมหานคร28

265,000

ฆฆ 9393
กรุงเทพมหานคร30

265,000

6กก 9559
กรุงเทพมหานคร36

0

6กก 9595
กรุงเทพมหานคร36

0

5กก 9696
กรุงเทพมหานคร37

199,000

6กก 9779
กรุงเทพมหานคร40

145,000

7กก 9779
กรุงเทพมหานคร41

290,000

6กก 9797
กรุงเทพมหานคร40

125,000

7กก 9797
กรุงเทพมหานคร41

290,000

1กก 9933
กรุงเทพมหานคร27

155,000

1กก 9944
กรุงเทพมหานคร29

125,000

ฆฆ 9944
กรุงเทพมหานคร32

0

6กก 9966
กรุงเทพมหานคร38

195,000

7กก 9977
กรุงเทพมหานคร41

290,000

7กก 9999
กรุงเทพมหานคร45

2,990,000
ทะเบียนเลข สิบ-ร้อย-พัน

2กฆ 100
กรุงเทพมหานคร7

79,000

ญก 100
กรุงเทพมหานคร6

0

ชร 200
กรุงเทพมหานคร8

0

ฎฎ 300
กรุงเทพมหานคร13

0

1กท 500
กรุงเทพมหานคร8

0

5กบ 500
กรุงเทพมหานคร13

195,000

4กล 600
กรุงเทพมหานคร17

35,000

5กบ 600
กรุงเทพมหานคร14

62,000

1กก 900
กรุงเทพมหานคร12

0

1กท 900
กรุงเทพมหานคร12

0

2กง 1000
กรุงเทพมหานคร6

0

2กฌ 1000
กรุงเทพมหานคร7

99,000

2กฎ 1000
กรุงเทพมหานคร9

0

2กน 1000
กรุงเทพมหานคร9

0

3กก 1000
กรุงเทพมหานคร6

0

3กฉ 1000
กรุงเทพมหานคร10

79,000

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

กม 1000
กรุงเทพมหานคร7

250,000

ฆถ 1000
กรุงเทพมหานคร5

0

ฆธ 1000
กรุงเทพมหานคร8

0

ฆบ 1000
กรุงเทพมหานคร6

0

ฆส 1000
กรุงเทพมหานคร11

0

ฆอ 1000
กรุงเทพมหานคร10

199,000

ฉก 1000
กรุงเทพมหานคร7

165,000

1กฬ 2000
กรุงเทพมหานคร9

79,000

ธธ 2000
กรุงเทพมหานคร10

390,000

1กว 3000
กรุงเทพมหานคร11

59,000

1กง 4000
กรุงเทพมหานคร8

0

1กร 4000
กรุงเทพมหานคร10

85,000

2กฉ 4000
กรุงเทพมหานคร12

0

2กพ 4000
กรุงเทพมหานคร15

75,000

3กส 4000
กรุงเทพมหานคร15

69,000

7กฆ 4000
กรุงเทพมหานคร15

0

ฆถ 4000
กรุงเทพมหานคร8

115,000

พพ 4000
กรุงเทพมหานคร20

295,000

2กธ 5000
กรุงเทพมหานคร12

0

2กน 5000
กรุงเทพมหานคร13

72,000

5กม 5000
กรุงเทพมหานคร16

159,000

5กย 5000
กรุงเทพมหานคร19

169,000

5กร 5000
กรุงเทพมหานคร15

209,000

ฆม 5000
กรุงเทพมหานคร13

195,000

จง 5000
กรุงเทพมหานคร13

155,000

จจ 5000
กรุงเทพมหานคร17

390,000

สฬ 5000
กรุงเทพมหานคร17

0

1กณ 6000
กรุงเทพมหานคร13

0

1กส 6000
กรุงเทพมหานคร15

0

2กภ 6000
กรุงเทพมหานคร10

0

4กฆ 6000
กรุงเทพมหานคร14

0

6กข 6000
กรุงเทพมหานคร15

99,000

7กท 6000
กรุงเทพมหานคร15

59,000

ชฮ 6000
กรุงเทพมหานคร13

95,000

4กฆ 7000
กรุงเทพมหานคร15

69,000

4กง 7000
กรุงเทพมหานคร14

69,000

6กก 7000
กรุงเทพมหานคร15

99,000

6กถ 7000
กรุงเทพมหานคร15

64,000

6กภ 7000
กรุงเทพมหานคร15

69,000

7กฐ 7000
กรุงเทพมหานคร24

145,000

ฆร 7000
กรุงเทพมหานคร14

0

ฆล 7000
กรุงเทพมหานคร16

0

2กก 8000
กรุงเทพมหานคร12

195,000

2กง 8000
กรุงเทพมหานคร13

85,000

2กจ 8000
กรุงเทพมหานคร17

85,000

2กฉ 8000
กรุงเทพมหานคร16

83,000

2กช 8000
กรุงเทพมหานคร13

0

2กฒ 8000
กรุงเทพมหานคร14

0

2กษ 8000
กรุงเทพมหานคร15

99,000

3กศ 8000
กรุงเทพมหานคร19

0

ฆต 8000
กรุงเทพมหานคร15

245,000

ฆล 8000
กรุงเทพมหานคร17

199,000

1กบ 9000
กรุงเทพมหานคร13

145,000

2กม 9000
กรุงเทพมหานคร17

99,000

3กล 9000
กรุงเทพมหานคร19

0

5กฮ 9000
กรุงเทพมหานคร20

119,000

6กฮ 9000
กรุงเทพมหานคร21

79,000
ทะเบียนเลขเรียง

4กค 123
กรุงเทพมหานคร15

175,000

4กฆ 123
กรุงเทพมหานคร14

0

6กก 123
กรุงเทพมหานคร14

199,000

6กช 123
กรุงเทพมหานคร15

165,000

6กบ 123
กรุงเทพมหานคร15

195,000

7กก 123
กรุงเทพมหานคร15

290,000

7กจ 123
กรุงเทพมหานคร20

89,000

7กด 123
กรุงเทพมหานคร15

115,000

7กท 123
กรุงเทพมหานคร15

155,000

ชฉ 123
กรุงเทพมหานคร13

375,000

ฌย 123
กรุงเทพมหานคร17

0

ญจ 123
กรุงเทพมหานคร16

0

ฐจ 123
กรุงเทพมหานคร21

0

ศย 123
กรุงเทพมหานคร21

0

1กจ 234
กรุงเทพมหานคร17

0

3กว 234
กรุงเทพมหานคร19

0

4กม 234
กรุงเทพมหานคร19

0

6กฐ 234
กรุงเทพมหานคร25

99,000

6กพ 234
กรุงเทพมหานคร24

195,000

7กบ 234
กรุงเทพมหานคร19

115,000

กจ 234
กรุงเทพมหานคร16

175,000

กอ 234
กรุงเทพมหานคร16

195,000

วอ 234
กรุงเทพมหานคร21

0

สฉ 234
กรุงเทพมหานคร21

275,000

1กษ 345
กรุงเทพมหานคร18

0

2กก 345
กรุงเทพมหานคร16

390,000

3กก 345
กรุงเทพมหานคร17

0

5กก 345
กรุงเทพมหานคร19

0

5กด 345
กรุงเทพมหานคร19

0

5กภ 345
กรุงเทพมหานคร19

0

5กม 345
กรุงเทพมหานคร23

0

5กว 345
กรุงเทพมหานคร24

165,000

5กอ 345
กรุงเทพมหานคร24

0

5กฮ 345
กรุงเทพมหานคร23

0

6กฬ 345
กรุงเทพมหานคร24

155,000

7กบ 345
กรุงเทพมหานคร22

79,000

กพ 345
กรุงเทพมหานคร21

0

ฆพ 345
กรุงเทพมหานคร23

0

1กฮ 456
กรุงเทพมหานคร22

0

2กฐ 456
กรุงเทพมหานคร27

0

3กณ 456
กรุงเทพมหานคร24

0

3กด 456
กรุงเทพมหานคร20

155,000

3กธ 456
กรุงเทพมหานคร23

0

3กบ 456
กรุงเทพมหานคร21

199,000

3กภ 456
กรุงเทพมหานคร20

299,000

3กย 456
กรุงเทพมหานคร27

0

3กฬ 456
กรุงเทพมหานคร24

0

4กถ 456
กรุงเทพมหานคร21

135,000

4กบ 456
กรุงเทพมหานคร22

175,000

5กข 456
กรุงเทพมหานคร23

0

5กฉ 456
กรุงเทพมหานคร26

0

5กด 456
กรุงเทพมหานคร22

0

5กท 456
กรุงเทพมหานคร22

0

6กง 456
กรุงเทพมหานคร24

0

7กก 456
กรุงเทพมหานคร24

490,000

7กด 456
กรุงเทพมหานคร24

265,000

7กธ 456
กรุงเทพมหานคร27

149,000

กจ 456
กรุงเทพมหานคร22

365,000

กต 456
กรุงเทพมหานคร19

365,000

กว 456
กรุงเทพมหานคร22

0

กอ 456
กรุงเทพมหานคร22

0

ฆฆ 456
กรุงเทพมหานคร21

0

งจ 456
กรุงเทพมหานคร23

0

ชศ 456
กรุงเทพมหานคร24

599,000

ญบ 456
กรุงเทพมหานคร21

459,000

ฐย 456
กรุงเทพมหานคร32

0

ฐล 456
กรุงเทพมหานคร30

345,000

2กก 567
กรุงเทพมหานคร22

145,000

4กธ 567
กรุงเทพมหานคร27

135,000

4กภ 567
กรุงเทพมหานคร24

175,000

4กม 567
กรุงเทพมหานคร28

99,000

7กบ 567
กรุงเทพมหานคร28

69,000

ฌษ 567
กรุงเทพมหานคร27

100,000

พอ 567
กรุงเทพมหานคร32

195,000

3กณ 678
กรุงเทพมหานคร30

0

5กณ 678
กรุงเทพมหานคร32

0

6กช 678
กรุงเทพมหานคร30

99,000

6กพ 678
กรุงเทพมหานคร36

175,000

6กษ 678
กรุงเทพมหานคร32

125,000

6กฬ 678
กรุงเทพมหานคร33

0

7กน 678
กรุงเทพมหานคร36

69,000

7กบ 678
กรุงเทพมหานคร31

79,000

ฆฆ 678
กรุงเทพมหานคร27

595,000

ฆม 678
กรุงเทพมหานคร29

255,000

ฆว 678
กรุงเทพมหานคร30

0

พท 678
กรุงเทพมหานคร30

0

5กฉ 789
กรุงเทพมหานคร35

265,000

5กฎ 789
กรุงเทพมหานคร35

0

6กฆ 789
กรุงเทพมหานคร34

0

6กญ 789
กรุงเทพมหานคร35

255,000

6กฒ 789
กรุงเทพมหานคร34

235,000

6กต 789
กรุงเทพมหานคร34

0

6กถ 789
กรุงเทพมหานคร32

265,000

6กท 789
กรุงเทพมหานคร32

355,000

6กม 789
กรุงเทพมหานคร36

0

7กญ 789
กรุงเทพมหานคร36

295,000

จก 789
กรุงเทพมหานคร31

0

ภง 789
กรุงเทพมหานคร27

0

3กท 1234
กรุงเทพมหานคร15

0

6กฐ 1234
กรุงเทพมหานคร26

99,000

6กบ 1234
กรุงเทพมหานคร19

165,000

6กศ 1234
กรุงเทพมหานคร24

0

6กส 1234
กรุงเทพมหานคร24

199,000

7กน 1234
กรุงเทพมหานคร25

99,000

ฆฆ 1234
กรุงเทพมหานคร16

990,000

3กฮ 2345
กรุงเทพมหานคร23

99,000

5กย 2345
กรุงเทพมหานคร28

0

5กฬ 2345
กรุงเทพมหานคร25

0

6กฆ 2345
กรุงเทพมหานคร24

179,000

6กง 2345
กรุงเทพมหานคร23

0

6กส 2345
กรุงเทพมหานคร28

0

6กฬ 2345
กรุงเทพมหานคร26

0

7กช 2345
กรุงเทพมหานคร24

0

7กน 2345
กรุงเทพมหานคร29

69,000

7กบ 2345
กรุงเทพมหานคร24

159,000

ธบ 2345
กรุงเทพมหานคร20

175,000

6กฬ 3443
กรุงเทพมหานคร26

0

1กง 3456
กรุงเทพมหานคร22

89,000

1กฬ 3456
กรุงเทพมหานคร25

89,000

1กอ 3456
กรุงเทพมหานคร26

79,000

3กค 3456
กรุงเทพมหานคร26

79,000

5กง 3456
กรุงเทพมหานคร26

79,000

5กน 3456
กรุงเทพมหานคร29

69,000

6กด 3456
กรุงเทพมหานคร26

0

6กถ 3456
กรุงเทพมหานคร26

79,000

6กษ 3456
กรุงเทพมหานคร29

59,000

7กน 3456
กรุงเทพมหานคร33

69,000

7กบ 3456
กรุงเทพมหานคร28

74,000

ฆฆ 3456
กรุงเทพมหานคร24

0

ฆร 3456
กรุงเทพมหานคร25

0

3กฐ 4567
กรุงเทพมหานคร35

0

3กท 4567
กรุงเทพมหานคร27

0

3กภ 4567
กรุงเทพมหานคร27

95,000

4กฌ 4567
กรุงเทพมหานคร30

0

7กช 4567
กรุงเทพมหานคร32

75,000

7กบ 4567
กรุงเทพมหานคร32

79,000

ฆม 4567
กรุงเทพมหานคร30

195,000

ฆฮ 4567
กรุงเทพมหานคร30

175,000

6กส 5599
กรุงเทพมหานคร42

0

2กก 5678
กรุงเทพมหานคร30

125,000

2กส 5678
กรุงเทพมหานคร36

0

3กจ 5678
กรุงเทพมหานคร36

89,000

3กฒ 5678
กรุงเทพมหานคร33

75,000

3กถ 5678
กรุงเทพมหานคร31

0

3กล 5678
กรุงเทพมหานคร36

95,000

3กว 5678
กรุงเทพมหานคร36

0

4กณ 5678
กรุงเทพมหานคร36

135,000

4กภ 5678
กรุงเทพมหานคร32

165,000

5กร 5678
กรุงเทพมหานคร36

0

6กฌ 5678
กรุงเทพมหานคร36

0

6กษ 5678
กรุงเทพมหานคร37

0

7กช 5678
กรุงเทพมหานคร36

89,000

7กบ 5678
กรุงเทพมหานคร36

99,000

1กษ 6789
กรุงเทพมหานคร36

0

2กก 6789
กรุงเทพมหานคร34

165,000

3กด 6789
กรุงเทพมหานคร35

0

3กบ 6789
กรุงเทพมหานคร36

0

3กศ 6789
กรุงเทพมหานคร41

0

3กอ 6789
กรุงเทพมหานคร40

0

4กภ 6789
กรุงเทพมหานคร36

0

4กม 6789
กรุงเทพมหานคร40

0

5กฒ 6789
กรุงเทพมหานคร39

0

5กผ 6789
กรุงเทพมหานคร44

225,000

5กย 6789
กรุงเทพมหานคร44

0

5กว 6789
กรุงเทพมหานคร42

275,000

5กฬ 6789
กรุงเทพมหานคร41

0

5กอ 6789
กรุงเทพมหานคร42

0

6กฆ 6789
กรุงเทพมหานคร40

0

6กง 6789
กรุงเทพมหานคร39

0

6กฌ 6789
กรุงเทพมหานคร40

195,000

6กญ 6789
กรุงเทพมหานคร41

195,000

6กฎ 6789
กรุงเทพมหานคร42

195,000

6กณ 6789
กรุงเทพมหานคร42

195,000

6กด 6789
กรุงเทพมหานคร38

145,000

6กพ 6789
กรุงเทพมหานคร45

225,000

6กษ 6789
กรุงเทพมหานคร41

0

7กน 6789
กรุงเทพมหานคร45

0

ชว 6789
กรุงเทพมหานคร38

225,000
ทะเบียนเลขคู่

6กฐ 1100
กรุงเทพมหานคร18

49,000

7กภ 1100
กรุงเทพมหานคร11

32,000

ฆธ 1100
กรุงเทพมหานคร9

0

ฆษ 1100
กรุงเทพมหานคร9

0

ญญ 1100
กรุงเทพมหานคร10

0

5กฒ 1122
กรุงเทพมหานคร15

0

6กด 1122
กรุงเทพมหานคร14

0

6กษ 1122
กรุงเทพมหานคร17

39,000

6กส 1122
กรุงเทพมหานคร20

0

7กถ 1122
กรุงเทพมหานคร15

79,000

7กภ 1122
กรุงเทพมหานคร15

69,000

กร 1122
กรุงเทพมหานคร11

155,000

ฆฆ 1122
กรุงเทพมหานคร12

295,000

2กก 1133
กรุงเทพมหานคร12

0

6กศ 1133
กรุงเทพมหานคร22

29,000

6กส 1133
กรุงเทพมหานคร22

39,000

6กฬ 1133
กรุงเทพมหานคร20

0

7กณ 1133
กรุงเทพมหานคร21

29,000

7กด 1133
กรุงเทพมหานคร17

29,000

7กน 1133
กรุงเทพมหานคร23

32,000

7กพ 1133
กรุงเทพมหานคร24

59,000

7กจ 1144
กรุงเทพมหานคร24

89,000

7กท 1144
กรุงเทพมหานคร19

49,000

7กพ 1144
กรุงเทพมหานคร26

39,000

3กฎ 1155
กรุงเทพมหานคร21

67,000

5กฒ 1155
กรุงเทพมหานคร21

79,000

5กล 1155
กรุงเทพมหานคร24

0

5กฮ 1155
กรุงเทพมหานคร23

99,000

6กม 1155
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กบ 1155
กรุงเทพมหานคร22

49,000

5กร 1166
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กข 1166
กรุงเทพมหานคร23

79,000

6กท 1166
กรุงเทพมหานคร22

65,000

6กบ 1166
กรุงเทพมหานคร23

89,000

7กช 1166
กรุงเทพมหานคร24

69,000

ฆฆ 1166
กรุงเทพมหานคร20

0

ฆธ 1166
กรุงเทพมหานคร21

119,000

ฆพ 1166
กรุงเทพมหานคร25

119,000

ฆภ 1166
กรุงเทพมหานคร18

119,000

ฆฬ 1166
กรุงเทพมหานคร22

99,000

1กล 1177
กรุงเทพมหานคร24

0

2กค 1177
กรุงเทพมหานคร23

45,000

2กฌ 1177
กรุงเทพมหานคร22

0

5กบ 1177
กรุงเทพมหานคร24

79,000

6กอ 1177
กรุงเทพมหานคร29

35,000

6กฮ 1177
กรุงเทพมหานคร28

0

7กฆ 1177
กรุงเทพมหานคร27

0

7กท 1177
กรุงเทพมหานคร25

59,000

7กบ 1177
กรุงเทพมหานคร26

59,000

7กพ 1177
กรุงเทพมหานคร32

79,000

1กค 1188
กรุงเทพมหานคร24

0

4กภ 1188
กรุงเทพมหานคร24

125,000

5กส 1188
กรุงเทพมหานคร31

99,000

7กฆ 1188
กรุงเทพมหานคร29

49,000

7กณ 1188
กรุงเทพมหานคร31

0

ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร26

195,000

ฎห 1188
กรุงเทพมหานคร28

179,000

ฆฆ 1199
กรุงเทพมหานคร26

290,000

ฆฐ 1199
กรุงเทพมหานคร32

155,000

1กร 2200
กรุงเทพมหานคร10

49,000

3กส 2200
กรุงเทพมหานคร15

59,000

7กญ 2200
กรุงเทพมหานคร16

0

7กท 2200
กรุงเทพมหานคร13

32,000

7กธ 2200
กรุงเทพมหานคร16

32,000

ฆอ 2200
กรุงเทพมหานคร13

79,000

5กฒ 2211
กรุงเทพมหานคร15

54,000

7กบ 2211
กรุงเทพมหานคร16

39,000

ฆบ 2211
กรุงเทพมหานคร11

0

ฌม 2211
กรุงเทพมหานคร14

89,000

5กย 2233
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กจ 2233
กรุงเทพมหานคร24

89,000

7กฎ 2233
กรุงเทพมหานคร23

49,000

7กณ 2233
กรุงเทพมหานคร23

49,000

7กด 2233
กรุงเทพมหานคร19

49,000

ฆห 2233
กรุงเทพมหานคร18

0

1กค 2244
กรุงเทพมหานคร18

55,000

4กฒ 2244
กรุงเทพมหานคร20

0

4กภ 2244
กรุงเทพมหานคร18

0

5กภ 2244
กรุงเทพมหานคร19

0

5กฮ 2244
กรุงเทพมหานคร23

0

ฉน 2244
กรุงเทพมหานคร22

59,000

5กก 2255
กรุงเทพมหานคร21

195,000

5กฐ 2255
กรุงเทพมหานคร29

0

5กต 2255
กรุงเทพมหานคร23

0

5กพ 2255
กรุงเทพมหานคร28

89,000

5กอ 2255
กรุงเทพมหานคร26

0

6กฆ 2255
กรุงเทพมหานคร24

0

6กฬ 2255
กรุงเทพมหานคร26

44,000

7กช 2255
กรุงเทพมหานคร24

89,000

6กก 2266
กรุงเทพมหานคร24

199,000

6กถ 2266
กรุงเทพมหานคร24

0

6กน 2266
กรุงเทพมหานคร28

59,000

6กบ 2266
กรุงเทพมหานคร25

89,000

6กพ 2266
กรุงเทพมหานคร31

0

6กฬ 2266
กรุงเทพมหานคร28

54,000

6กฮ 2266
กรุงเทพมหานคร28

49,000

7กฆ 2266
กรุงเทพมหานคร27

32,000

7กฐ 2266
กรุงเทพมหานคร33

32,000

7กฒ 2266
กรุงเทพมหานคร27

0

ญฮ 2266
กรุงเทพมหานคร25

74,000

ศว 2266
กรุงเทพมหานคร29

54,000

ษข 2266
กรุงเทพมหานคร22

47,000

3กด 2277
กรุงเทพมหานคร23

54,000

7กฆ 2277
กรุงเทพมหานคร29

0

7กจ 2277
กรุงเทพมหานคร32

89,000

7กณ 2277
กรุงเทพมหานคร31

49,000

7กบ 2277
กรุงเทพมหานคร28

59,000

ฆน 2277
กรุงเทพมหานคร26

125,000

5กก 2288
กรุงเทพมหานคร27

0

6กฐ 2288
กรุงเทพมหานคร36

0

7กม 2288
กรุงเทพมหานคร33

39,000

ฆล 2288
กรุงเทพมหานคร29

0

ญถ 2288
กรุงเทพมหานคร25

99,000

1กก 3311
กรุงเทพมหานคร11

89,000

6กย 3311
กรุงเทพมหานคร23

39,000

6กฬ 3311
กรุงเทพมหานคร20

32,000

7กน 3311
กรุงเทพมหานคร23

35,000

7กบ 3311
กรุงเทพมหานคร18

35,000