ช่องทางการติดต่อ

ทะเบียนสวย หมวดโปรโมชั่น

2กร 3
กรุงเทพมหานคร10

195,000

7กถ 6
กรุงเทพมหานคร15

175,000

7กพ 7
กรุงเทพมหานคร23

750,000

6กด 8
กรุงเทพมหานคร16

295,000

7กธ 89
กรุงเทพมหานคร29

199,000

2กฮ 111
กรุงเทพมหานคร11

255,000

7กธ 456
กรุงเทพมหานคร27

149,000

สฉ 639
กรุงเทพมหานคร30

45,000

3กฉ 1000
กรุงเทพมหานคร10

79,000

7กฌ 1001
กรุงเทพมหานคร13

59,000

7กฌ 1010
กรุงเทพมหานคร13

59,000

6กฐ 1100
กรุงเทพมหานคร18

49,000

6กษ 1122
กรุงเทพมหานคร17

39,000

6กศ 1133
กรุงเทพมหานคร22

29,000

6กส 1133
กรุงเทพมหานคร22

39,000

7กณ 1133
กรุงเทพมหานคร21

29,000

7กด 1133
กรุงเทพมหานคร17

29,000

7กน 1133
กรุงเทพมหานคร23

32,000

7กท 1144
กรุงเทพมหานคร19

49,000

7กพ 1144
กรุงเทพมหานคร26

39,000

7กบ 1155
กรุงเทพมหานคร22

49,000

6กอ 1177
กรุงเทพมหานคร29

35,000

7กบ 1177
กรุงเทพมหานคร26

59,000

7กฆ 1188
กรุงเทพมหานคร29

49,000

6กส 1221
กรุงเทพมหานคร20

39,000

7กท 1221
กรุงเทพมหานคร15

59,000

7กธ 1221
กรุงเทพมหานคร18

34,000

7กณ 1313
กรุงเทพมหานคร21

35,000

7กด 1313
กรุงเทพมหานคร17

35,000

7กน 1313
กรุงเทพมหานคร23

39,000

7กณ 1331
กรุงเทพมหานคร21

29,000

7กฆ 1441
กรุงเทพมหานคร21

29,000

7กฒ 1441
กรุงเทพมหานคร21

29,000

6กส 1515
กรุงเทพมหานคร26

59,000

7กบ 1515
กรุงเทพมหานคร22

69,000

7กธ 1551
กรุงเทพมหานคร24

89,000

6กฬ 1616
กรุงเทพมหานคร26

54,000

6กฬ 1661
กรุงเทพมหานคร26

39,000

7กณ 1661
กรุงเทพมหานคร27

32,000

6กฬ 1717
กรุงเทพมหานคร28

39,000

7กญ 1771
กรุงเทพมหานคร28

49,000

3กท 1818
กรุงเทพมหานคร23

125,000

7กค 1881
กรุงเทพมหานคร30

59,000

7กช 2002
กรุงเทพมหานคร14

59,000

7กฐ 2002
กรุงเทพมหานคร21

32,000

7กณ 2002
กรุงเทพมหานคร17

32,000

7กท 2002
กรุงเทพมหานคร13

34,000

7กธ 2002
กรุงเทพมหานคร16

32,000

1กต 2020
กรุงเทพมหานคร9

65,000

7กฆ 2112
กรุงเทพมหานคร17

32,000

7กท 2112
กรุงเทพมหานคร15

69,000

7กฒ 2121
กรุงเทพมหานคร17

35,000

7กท 2121
กรุงเทพมหานคร15

69,000

7กท 2200
กรุงเทพมหานคร13

32,000

7กธ 2200
กรุงเทพมหานคร16

32,000

5กฒ 2211
กรุงเทพมหานคร15

54,000

7กบ 2211
กรุงเทพมหานคร16

39,000

7กฎ 2233
กรุงเทพมหานคร23

49,000

6กฬ 2255
กรุงเทพมหานคร26

44,000

7กฆ 2266
กรุงเทพมหานคร27

32,000

7กฐ 2266
กรุงเทพมหานคร33

32,000

3กด 2277
กรุงเทพมหานคร23

54,000

7กณ 2277
กรุงเทพมหานคร31

49,000

7กบ 2277
กรุงเทพมหานคร28

59,000

7กญ 2323
กรุงเทพมหานคร22

39,000

7กญ 2332
กรุงเทพมหานคร22

36,000

7กฐ 2332
กรุงเทพมหานคร27

35,000

7กฒ 2332
กรุงเทพมหานคร21

33,000

7กธ 2332
กรุงเทพมหานคร22

39,000

7กฎ 2525
กรุงเทพมหานคร27

59,000

6กฬ 2552
กรุงเทพมหานคร26

42,000

6กฮ 2552
กรุงเทพมหานคร26

42,000

7กฎ 2552
กรุงเทพมหานคร27

39,000

6กฬ 2662
กรุงเทพมหานคร28

42,000

7กฒ 2662
กรุงเทพมหานคร27

30,000

1กย 2727
กรุงเทพมหานคร28

72,000

7กฒ 2772
กรุงเทพมหานคร29

49,000

ฆข 2772
กรุงเทพมหานคร23

125,000

7กน 3003
กรุงเทพมหานคร19

49,000

7กธ 3030
กรุงเทพมหานคร18

29,000

6กย 3113
กรุงเทพมหานคร23

39,000

7กณ 3113
กรุงเทพมหานคร21

32,000

7กด 3113
กรุงเทพมหานคร17

32,000

7กน 3113
กรุงเทพมหานคร23

35,000

6กฬ 3131
กรุงเทพมหานคร20

32,000

7กณ 3131
กรุงเทพมหานคร21

29,000

7กด 3131
กรุงเทพมหานคร17

29,000

7กฎ 3223
กรุงเทพมหานคร23

49,000

7กฐ 3223
กรุงเทพมหานคร27

32,000

7กฐ 3232
กรุงเทพมหานคร27

34,000

7กฒ 3232
กรุงเทพมหานคร21

32,000

6กย 3311
กรุงเทพมหานคร23

39,000

6กฬ 3311
กรุงเทพมหานคร20

32,000

7กน 3311
กรุงเทพมหานคร23

35,000

7กบ 3311
กรุงเทพมหานคร18

35,000

7กญ 3322
กรุงเทพมหานคร22

35,000

7กฒ 3322
กรุงเทพมหานคร21

32,000

6กศ 3344
กรุงเทพมหานคร28

34,000

7กฐ 3344
กรุงเทพมหานคร31

33,000

7กฒ 3344
กรุงเทพมหานคร25

32,000

7กณ 3344
กรุงเทพมหานคร27

32,000

6กฬ 3355
กรุงเทพมหานคร28

42,000

6กอ 3355
กรุงเทพมหานคร29

42,000

6กฬ 3434
กรุงเทพมหานคร26

35,000

7กญ 3434
กรุงเทพมหานคร26

37,000

7กฎ 3434
กรุงเทพมหานคร27

35,000

7กฒ 3434
กรุงเทพมหานคร25

32,000

7กณ 3434
กรุงเทพมหานคร27

32,000

7กธ 3443
กรุงเทพมหานคร26

34,000

6กษ 3456
กรุงเทพมหานคร29

59,000

7กบ 3456
กรุงเทพมหานคร28

74,000

7กฒ 3553
กรุงเทพมหานคร27

32,000

7กด 3553
กรุงเทพมหานคร25

32,000

6กศ 4004
กรุงเทพมหานคร22

29,000

6กอ 4004
กรุงเทพมหานคร21

29,000

6กฮ 4004
กรุงเทพมหานคร20

32,000

6กศ 4040
กรุงเทพมหานคร22

29,000

6กฮ 4040
กรุงเทพมหานคร20

32,000

7กฆ 4141
กรุงเทพมหานคร21

29,000

6กฐ 4224
กรุงเทพมหานคร28

59,000

6กฬ 4334
กรุงเทพมหานคร26

32,000

7กญ 4334
กรุงเทพมหานคร26

32,000

7กฐ 4334
กรุงเทพมหานคร31

32,000

7กฒ 4334
กรุงเทพมหานคร25

30,000

7กญ 4343
กรุงเทพมหานคร26

35,000

7กฐ 4343
กรุงเทพมหานคร31

32,000

6กฮ 4400
กรุงเทพมหานคร20

32,000

7กฆ 4411
กรุงเทพมหานคร21

32,000

7กญ 4433
กรุงเทพมหานคร26

32,000

7กฐ 4433
กรุงเทพมหานคร31

30,000

6กข 4466
กรุงเทพมหานคร29

59,000

7กน 4466
กรุงเทพมหานคร35

32,000

7กบ 4466
กรุงเทพมหานคร30

34,000

6กภ 4477
กรุงเทพมหานคร30

39,000

6กฬ 4477
กรุงเทพมหานคร34

34,000

6กฮ 4477
กรุงเทพมหานคร34

32,000

6กข 4488
กรุงเทพมหานคร33

55,000

7กฐ 4488
กรุงเทพมหานคร41

69,000

6กส 4646
กรุงเทพมหานคร34

54,000

6กข 4664
กรุงเทพมหานคร29

54,000

7กฐ 4664
กรุงเทพมหานคร37

32,000

7กฒ 4664
กรุงเทพมหานคร31

32,000

7กณ 4664
กรุงเทพมหานคร33

32,000

6กภ 4747
กรุงเทพมหานคร30

29,000

6กษ 4747
กรุงเทพมหานคร33

32,000

6กอ 4747
กรุงเทพมหานคร35

32,000

6กฮ 4747
กรุงเทพมหานคร34

32,000

6กฬ 4774
กรุงเทพมหานคร34

29,000

6กฮ 4774
กรุงเทพมหานคร34

29,000

6กด 4884
กรุงเทพมหานคร32

69,000

7กฒ 5005
กรุงเทพมหานคร21

32,000

7กฒ 5050
กรุงเทพมหานคร21

32,000

6กส 5115
กรุงเทพมหานคร26

49,000

6กฐ 5225
กรุงเทพมหานคร30

49,000

6กฬ 5252
กรุงเทพมหานคร26

39,000

6กฬ 5335
กรุงเทพมหานคร28

42,000

7กฐ 5335
กรุงเทพมหานคร33

34,000

7กฌ 5511
กรุงเทพมหานคร23

39,000

7กบ 5511
กรุงเทพมหานคร22

39,000

7กบ 5577
กรุงเทพมหานคร34

49,000

6กอ 5757
กรุงเทพมหานคร37

35,000

5กภ 5775
กรุงเทพมหานคร31

55,000

5กม 5775
กรุงเทพมหานคร35

59,000

4กฒ 5885
กรุงเทพมหานคร34

49,000

7กฌ 5885
กรุงเทพมหานคร37

49,000

7กณ 6006
กรุงเทพมหานคร25

29,000

7กฆ 6116
กรุงเทพมหานคร25

29,000

7กญ 6116
กรุงเทพมหานคร26

29,000

7กฎ 6116
กรุงเทพมหานคร27

29,000

วภ 6116
กรุงเทพมหานคร21

55,000

6กฎ 6161
กรุงเทพมหานคร26

59,000

7กญ 6161
กรุงเทพมหานคร26

35,000

7กฎ 6161
กรุงเทพมหานคร27

34,000

7กฒ 6161
กรุงเทพมหานคร25

29,000

6กฬ 6226
กรุงเทพมหานคร28

45,000

7กค 6226
กรุงเทพมหานคร28

29,000

7กข 6262
กรุงเทพมหานคร26

39,000

6กข 6446
กรุงเทพมหานคร29

57,000

7กฐ 6446
กรุงเทพมหานคร37

32,000

7กฒ 6446
กรุงเทพมหานคร31

32,000

7กน 6446
กรุงเทพมหานคร35

32,000

6กญ 6464
กรุงเทพมหานคร31

59,000

7กฒ 6464
กรุงเทพมหานคร31

32,000

7กณ 6600
กรุงเทพมหานคร25

29,000

ญส 6600
กรุงเทพมหานคร23

82,000

7กฆ 6611
กรุงเทพมหานคร25

29,000

7กญ 6611
กรุงเทพมหานคร26

32,000

7กฎ 6611
กรุงเทพมหานคร27

29,000

6กอ 6622
กรุงเทพมหานคร29

39,000

7กญ 6622
กรุงเทพมหานคร28

32,000

7กฎ 6622
กรุงเทพมหานคร29

32,000

7กฐ 6622
กรุงเทพมหานคร33

30,000

7กท 6622
กรุงเทพมหานคร25

32,000

7กฐ 6644
กรุงเทพมหานคร37

32,000

7กฒ 6644
กรุงเทพมหานคร31

32,000

2กม 6666
กรุงเทพมหานคร32

990,000

5กอ 6677
กรุงเทพมหานคร38

54,000

7กฆ 6677
กรุงเทพมหานคร37

35,000

7กฐ 6677
กรุงเทพมหานคร43

39,000

6กษ 6767
กรุงเทพมหานคร37

39,000

6กฬ 6776
กรุงเทพมหานคร38

39,000

7กฒ 6776
กรุงเทพมหานคร37

34,000

7กข 6886
กรุงเทพมหานคร38

45,000

6กฬ 7007
กรุงเทพมหานคร26

29,000

6กฬ 7070
กรุงเทพมหานคร26

29,000

6กฒ 7117
กรุงเทพมหานคร26

49,000

6กถ 7337
กรุงเทพมหานคร28

29,000

6กถ 7447
กรุงเทพมหานคร30

29,000

6กฬ 7474
กรุงเทพมหานคร34

29,000

5กฒ 7557
กรุงเทพมหานคร33

59,000

5กภ 7557
กรุงเทพมหานคร31

59,000

5กย 7557
กรุงเทพมหานคร38

59,000

6กฒ 7575
กรุงเทพมหานคร34

39,000

7กฒ 7667
กรุงเทพมหานคร37

34,000

6กส 7711
กรุงเทพมหานคร30

32,000

6กฬ 7711
กรุงเทพมหานคร28

32,000

7กท 7711
กรุงเทพมหานคร25

49,000

6กฬ 7744
กรุงเทพมหานคร34

32,000

5กภ 7755
กรุงเทพมหานคร31

59,000

5กม 7755
กรุงเทพมหานคร35

59,000

3กท 8118
กรุงเทพมหานคร23

125,000

7กค 8484
กรุงเทพมหานคร36

59,000

7กฐ 8484
กรุงเทพมหานคร41

62,000

4กฒ 8585
กรุงเทพมหานคร34

49,000

6กฒ 8668
กรุงเทพมหานคร38

69,000

7กท 8778
กรุงเทพมหานคร39

69,000

7กฐ 8844
กรุงเทพมหานคร41

59,000

2กม 9000
กรุงเทพมหานคร17

99,000

7กฆ 9009
กรุงเทพมหานคร29

54,000

7กบ 9009
กรุงเทพมหานคร28

59,000

6กด 9494
กรุงเทพมหานคร34

59,000

6กด 9797
กรุงเทพมหานคร40

99,000

1กฒ 9900
กรุงเทพมหานคร23

75,000

6กด 9933
กรุงเทพมหานคร32

79,000
ทะเบียนสวย หมวดระฆังทอง

ฆณ 55
กรุงเทพมหานคร18

895,000

ฆด 111
กรุงเทพมหานคร7

1,290,000

ฆฆ 222
กรุงเทพมหานคร12

3,550,000

ฆม 222
กรุงเทพมหานคร14

1,590,000

ฆญ 333
กรุงเทพมหานคร16

990,000

ฆฬ 333
กรุงเทพมหานคร17

895,000

ฆด 666
กรุงเทพมหานคร22

1,250,000

ฆฆ 678
กรุงเทพมหานคร27

695,000

ฆม 678
กรุงเทพมหานคร29

255,000

ฆอ 1000
กรุงเทพมหานคร10

199,000

ฆม 1001
กรุงเทพมหานคร10

115,000

ฆฮ 1001
กรุงเทพมหานคร10

99,000

ฆถ 1010
กรุงเทพมหานคร6

95,000

ฆภ 1010
กรุงเทพมหานคร6

89,000

ฆฆ 1122
กรุงเทพมหานคร12

395,000

ฆธ 1166
กรุงเทพมหานคร21

119,000

ฆพ 1166
กรุงเทพมหานคร25

119,000

ฆภ 1166
กรุงเทพมหานคร18

119,000

ฆฬ 1166
กรุงเทพมหานคร22

99,000

ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร26

195,000

ฆฆ 1199
กรุงเทพมหานคร26

290,000

ฆฐ 1199
กรุงเทพมหานคร32

155,000

ฆร 1212
กรุงเทพมหานคร13

135,000

ฆด 1221
กรุงเทพมหานคร10

79,000

ฆฆ 1234
กรุงเทพมหานคร16

990,000

ฆร 1313
กรุงเทพมหานคร15

99,000

ฆฆ 1818
กรุงเทพมหานคร24

550,000

ฆอ 2200
กรุงเทพมหานคร13

79,000

ฆท 2222
กรุงเทพมหานคร12

2,555,000

ฆษ 2222
กรุงเทพมหานคร15

2,555,000

ฆน 2277
กรุงเทพมหานคร26

125,000

ฆน 2323
กรุงเทพมหานคร18

99,000

ฆษ 2323
กรุงเทพมหานคร17

99,000

ฆท 2662
กรุงเทพมหานคร20

99,000

ฆข 2772
กรุงเทพมหานคร23

125,000

ฆก 2929
กรุงเทพมหานคร26

115,000

ฆล 2929
กรุงเทพมหานคร31

115,000

ฆห 3322
กรุงเทพมหานคร18

69,000

ฆบ 3333
กรุงเทพมหานคร17

2,450,000

ฆม 3377
กรุงเทพมหานคร28

79,000

ฆผ 3636
กรุงเทพมหานคร29

145,000

ฆย 3636
กรุงเทพมหานคร29

145,000

ฆฆ 3663
กรุงเทพมหานคร24

350,000

ฆผ 3663
กรุงเทพมหานคร29

99,000

ฆช 3737
กรุงเทพมหานคร25

79,000

ฆร 3737
กรุงเทพมหานคร27

79,000

ฆฆ 3838
กรุงเทพมหานคร28

325,000

ฆฆ 3883
กรุงเทพมหานคร28

299,000

ฆถ 4000
กรุงเทพมหานคร8

115,000

ฆม 4040
กรุงเทพมหานคร16

79,000

ฆศ 4114
กรุงเทพมหานคร20

75,000

ฆท 4224
กรุงเทพมหานคร16

99,000

ฆฆ 4444
กรุงเทพมหานคร22

6,950,000

ฆฒ 4444
กรุงเทพมหานคร22

3,190,000

ฆท 4455
กรุงเทพมหานคร22

189,000

ฆย 4455
กรุงเทพมหานคร29

179,000

ฆม 4567
กรุงเทพมหานคร30

195,000

ฆฮ 4567
กรุงเทพมหานคร30

175,000

ฆฆ 4949
กรุงเทพมหานคร32

345,000

ฆฎ 4994
กรุงเทพมหานคร34

79,000

ฆต 4994
กรุงเทพมหานคร32

79,000

ฆม 5000
กรุงเทพมหานคร13

195,000

ฆฮ 5500
กรุงเทพมหานคร18

69,000

ฆผ 5544
กรุงเทพมหานคร29

135,000

ฆภ 5599
กรุงเทพมหานคร32

265,000

ฆฆ 5656
กรุงเทพมหานคร28

455,000

ฆถ 5656
กรุงเทพมหานคร26

125,000

ฆท 5656
กรุงเทพมหานคร26

135,000

ฆฆ 5775
กรุงเทพมหานคร30

295,000

ฆช 5775
กรุงเทพมหานคร29

69,000

ฆธ 5775
กรุงเทพมหานคร31

69,000

ฆฆ 5959
กรุงเทพมหานคร34

555,000

ฆบ 6060
กรุงเทพมหานคร17

69,000

ฆล 6060
กรุงเทพมหานคร21

69,000

ฆฆ 6262
กรุงเทพมหานคร22

185,000

ฆช 6336
กรุงเทพมหานคร23

95,000

ฆฮ 6600
กรุงเทพมหานคร20

79,000

ฆพ 6622
กรุงเทพมหานคร27

79,000

ฆณ 6644
กรุงเทพมหานคร28

69,000

ฆฆ 6655
กรุงเทพมหานคร28

295,000

ฆฆ 6767
กรุงเทพมหานคร32

235,000

ฆษ 6776
กรุงเทพมหานคร33

65,000

ฆฆ 6868
กรุงเทพมหานคร34

395,000

ฆบ 6886
กรุงเทพมหานคร33

89,000

ฆย 6886
กรุงเทพมหานคร39

85,000

ฆร 6886
กรุงเทพมหานคร35

89,000

ฆพ 7447
กรุงเทพมหานคร33

65,000

ฆฐ 7667
กรุงเทพมหานคร38

59,000

ฆผ 7667
กรุงเทพมหานคร37

59,000

ฆร 7667
กรุงเทพมหานคร33

59,000

ฆถ 7722
กรุงเทพมหานคร22

99,000

ฆฎ 7878
กรุงเทพมหานคร38

125,000

ฆร 7878
กรุงเทพมหานคร37

125,000

ฆล 7878
กรุงเทพมหานคร39

119,000

ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร38

295,000

ฆพ 7997
กรุงเทพมหานคร43

99,000

ฆต 8000
กรุงเทพมหานคร15

245,000

ฆล 8000
กรุงเทพมหานคร17

199,000

ฆอ 8118
กรุงเทพมหานคร27

199,000

ฆณ 8778
กรุงเทพมหานคร38

115,000

ฆล 8778
กรุงเทพมหานคร39

115,000

ฆท 8811
กรุงเทพมหานคร22

155,000

ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร26

145,000

ฆว 8811
กรุงเทพมหานคร27

145,000

ฆถ 8998
กรุงเทพมหานคร38

295,000

ฆท 9090
กรุงเทพมหานคร22

99,000

ฆบ 9229
กรุงเทพมหานคร27

99,000

ฆฆ 9292
กรุงเทพมหานคร28

265,000

ฆฆ 9393
กรุงเทพมหานคร30

265,000

ฆช 9393
กรุงเทพมหานคร29

99,000

ฆร 9779
กรุงเทพมหานคร39

125,000

ฆบ 9797
กรุงเทพมหานคร37

129,000
ทะเบียนสวย VIP

1กภ 1
กรุงเทพมหานคร4

1,290,000

1กษ 1
กรุงเทพมหานคร7

950,000

2กข 1
กรุงเทพมหานคร6

620,000

3กก 1
กรุงเทพมหานคร6

495,000

5กก 1
กรุงเทพมหานคร8

599,000

5กร 1
กรุงเทพมหานคร11

335,000

ญบ 1
กรุงเทพมหานคร7

4,999,000

2กก 2
กรุงเทพมหานคร6

1,950,000

1กภ 3
กรุงเทพมหานคร6

295,000

1กษ 3
กรุงเทพมหานคร9

285,000

2กฒ 3
กรุงเทพมหานคร9

199,000

2กร 3
กรุงเทพมหานคร10

195,000

2กฬ 4
กรุงเทพมหานคร12

110,000

3กก 4
กรุงเทพมหานคร9

295,000

3กร 4
กรุงเทพมหานคร12

165,000

4กข 4
กรุงเทพมหานคร11

395,000

4กธ 4
กรุงเทพมหานคร13

365,000

7กฒ 4
กรุงเทพมหานคร15

149,000

2กก 5
กรุงเทพมหานคร9

590,000

2กณ 5
กรุงเทพมหานคร13

199,000

3กว 5
กรุงเทพมหานคร15

285,000

5กฐ 5
กรุงเทพมหานคร20

535,000

5กภ 5
กรุงเทพมหานคร12

595,000

5กร 5
กรุงเทพมหานคร15

990,000

5กล 5
กรุงเทพมหานคร17

455,000

กร 5
กรุงเทพมหานคร10

2,550,000

1กก 6
กรุงเทพมหานคร9

950,000

1กภ 6
กรุงเทพมหานคร9

325,000

1กศ 6
กรุงเทพมหานคร15

295,000

1กษ 6
กรุงเทพมหานคร12

185,000

1กอ 6
กรุงเทพมหานคร14

255,000

5กท 6
กรุงเทพมหานคร13

255,000

6กฉ 6
กรุงเทพมหานคร18

375,000

6กช 6
กรุงเทพมหานคร15

490,000

6กญ 6
กรุงเทพมหานคร17

395,000

6กณ 6
กรุงเทพมหานคร18

395,000

6กภ 6
กรุงเทพมหานคร14

595,000

6กษ 6
กรุงเทพมหานคร17

395,000

6กอ 6
กรุงเทพมหานคร19

495,000

7กก 6
กรุงเทพมหานคร15

590,000

7กถ 6
กรุงเทพมหานคร15

175,000

สณ 6
กรุงเทพมหานคร18

1,490,000

2กน 7
กรุงเทพมหานคร15

285,000

3กข 7
กรุงเทพมหานคร13

165,000

7กญ 7
กรุงเทพมหานคร19

550,000

7กฐ 7
กรุงเทพมหานคร24

990,000

7กพ 7
กรุงเทพมหานคร23

750,000

7กม 7
กรุงเทพมหานคร20

895,000

1กส 8
กรุงเทพมหานคร17

659,000

4กง 8
กรุงเทพมหานคร15

335,000

4กอ 8
กรุงเทพมหานคร19

345,000

5กม 8
กรุงเทพมหานคร19

395,000

6กด 8
กรุงเทพมหานคร16

295,000

6กว 8
กรุงเทพมหานคร21

290,000

7กผ 8
กรุงเทพมหานคร24

395,000

1กม 9
กรุงเทพมหานคร16

590,000

1กส 9
กรุงเทพมหานคร18

590,000

1กอ 9
กรุงเทพมหานคร17

650,000

5กก 9
กรุงเทพมหานคร16

795,000

5กอ 9
กรุงเทพมหานคร21

435,000

6กด 9
กรุงเทพมหานคร17

455,000

6กถ 9
กรุงเทพมหานคร17

395,000

2กษ 11
กรุงเทพมหานคร9

255,000

5กร 11
กรุงเทพมหานคร12

165,000

5กล 11
กรุงเทพมหานคร14

255,000

5กอ 11
กรุงเทพมหานคร14

295,000

3กด 22
กรุงเทพมหานคร9

165,000

5กฮ 22
กรุงเทพมหานคร15

210,000

3กก 33
กรุงเทพมหานคร11

1,590,000

3กฎ 33
กรุงเทพมหานคร15

395,000

3กฒ 33
กรุงเทพมหานคร13

335,000

6กข 33
กรุงเทพมหานคร15

164,000

ญก 33
กรุงเทพมหานคร11

699,000

4กภ 44
กรุงเทพมหานคร14

475,000

6กฐ 44
กรุงเทพมหานคร24

199,000

7กฒ 44
กรุงเทพมหานคร19

129,000

5กย 55
กรุงเทพมหานคร24

750,000

ฆณ 55
กรุงเทพมหานคร18

895,000

5กจ 66
กรุงเทพมหานคร24

265,000

6กฎ 66
กรุงเทพมหานคร24

420,000

6กฒ 66
กรุงเทพมหานคร22

390,000

7กจ 77
กรุงเทพมหานคร28

455,000

7กช 77
กรุงเทพมหานคร24

590,000

7กน 77
กรุงเทพมหานคร29

495,000

7กม 77
กรุงเทพมหานคร27

595,000

3กญ 88
กรุงเทพมหานคร24

395,000

3กธ 88
กรุงเทพมหานคร24

355,000

3กษ 88
กรุงเทพมหานคร24

355,000

4กต 88
กรุงเทพมหานคร24

355,000

6กท 88
กรุงเทพมหานคร24

495,000

1กง 99
กรุงเทพมหานคร22

490,000

6กพ 99
กรุงเทพมหานคร33

345,000

6กส 99
กรุงเทพมหานคร32

395,000

ฉว 99
กรุงเทพมหานคร29

1,150,000

ศอ 99
กรุงเทพมหานคร31

1,550,000

2กฆ 111
กรุงเทพมหานคร9

295,000

2กฮ 111
กรุงเทพมหานคร11

255,000

6กญ 111
กรุงเทพมหานคร14

295,000

6กฎ 111
กรุงเทพมหานคร15

295,000

6กฮ 111
กรุงเทพมหานคร15

265,000

ฆด 111
กรุงเทพมหานคร7

1,290,000

2กณ 222
กรุงเทพมหานคร14

695,000

ฆฆ 222
กรุงเทพมหานคร12

3,550,000

ฆม 222
กรุงเทพมหานคร14

1,590,000

2กถ 333
กรุงเทพมหานคร13

245,000

2กธ 333
กรุงเทพมหานคร16

235,000

3กก 333
กรุงเทพมหานคร14

2,990,000

3กร 333
กรุงเทพมหานคร17

695,000

ฆญ 333
กรุงเทพมหานคร16

990,000

ฆฬ 333
กรุงเทพมหานคร17

895,000

ญษ 333
กรุงเทพมหานคร17

999,000

4กฬ 444
กรุงเทพมหานคร22

395,000

7กม 444
กรุงเทพมหานคร25

0

พพ 444
กรุงเทพมหานคร28

1,950,000

4กฎ 555
กรุงเทพมหานคร25

295,000

5กก 555
กรุงเทพมหานคร22

3,555,555

5กช 555
กรุงเทพมหานคร23

890,000

5กฌ 555
กรุงเทพมหานคร24

790,000

5กฒ 555
กรุงเทพมหานคร24

1,250,000

5กถ 555
กรุงเทพมหานคร22

890,000

5กท 555
กรุงเทพมหานคร22

1,190,000

5กพ 555
กรุงเทพมหานคร29

1,150,000

5กภ 555
กรุงเทพมหานคร22

999,000

5กร 555
กรุงเทพมหานคร25

1,190,000

5กอ 555
กรุงเทพมหานคร27

750,000

7กภ 555
กรุงเทพมหานคร24

355,000

6กก 666
กรุงเทพมหานคร26

1,990,000

6กฒ 666
กรุงเทพมหานคร28

495,000

ฆด 666
กรุงเทพมหานคร22

1,250,000

ภภ 666
กรุงเทพมหานคร20

2,650,000

2กถ 777
กรุงเทพมหานคร25

235,000

6กม 777
กรุงเทพมหานคร34

255,000

7กญ 777
กรุงเทพมหานคร33

495,000

7กน 777
กรุงเทพมหานคร36

699,000

7กม 777
กรุงเทพมหานคร34

950,000

1กก 888
กรุงเทพมหานคร27

1,990,000

6กฎ 888
กรุงเทพมหานคร36

495,000

6กณ 888
กรุงเทพมหานคร36

495,000

6กถ 888
กรุงเทพมหานคร32

475,000

6กท 888
กรุงเทพมหานคร32

495,000

7กญ 888
กรุงเทพมหานคร36

445,000

7กฒ 888
กรุงเทพมหานคร35

320,000

ฎป 888
กรุงเทพมหานคร31

2,950,000

ฎษ 888
กรุงเทพมหานคร33

2,490,000

สจ 888
กรุงเทพมหานคร37

2,750,000

5กอ 999
กรุงเทพมหานคร39

595,000

6กง 999
กรุงเทพมหานคร36

599,000

6กถ 999
กรุงเทพมหานคร35

425,000

6กย 999
กรุงเทพมหานคร42

495,000

1กก 1111
กรุงเทพมหานคร7

29,000,000

1กฌ 1111
กรุงเทพมหานคร9

1,750,000

1กฎ 1111
กรุงเทพมหานคร11

1,990,000

1กฐ 1111
กรุงเทพมหานคร15

2,950,000

1กว 1111
กรุงเทพมหานคร12

2,150,000

1กส 1111
กรุงเทพมหานคร13

1,990,000

2กบ 1111
กรุงเทพมหานคร9

455,000

4กก 1111
กรุงเทพมหานคร10

695,000

ฎย 1111
กรุงเทพมหานคร17

2,990,000

1กส 2222
กรุงเทพมหานคร17

485,000

2กค 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,950,000

2กษ 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,950,000

ฆท 2222
กรุงเทพมหานคร12

2,555,000

ฆษ 2222
กรุงเทพมหานคร15

2,555,000

ญข 2222
กรุงเทพมหานคร14

2,750,000

2กร 3333
กรุงเทพมหานคร19

355,000

3กค 3333
กรุงเทพมหานคร20

1,190,000

3กน 3333
กรุงเทพมหานคร21

1,450,000

3กพ 3333
กรุงเทพมหานคร24

1,950,000

3กย 3333
กรุงเทพมหานคร24

1,950,000

3กร 3333
กรุงเทพมหานคร20

1,750,000

ฆบ 3333
กรุงเทพมหานคร17

2,450,000

ชช 3333
กรุงเทพมหานคร16

5,950,000

ชถ 3333
กรุงเทพมหานคร15

3,990,000

ญณ 3333
กรุงเทพมหานคร21

2,350,000

ษษ 3333
กรุงเทพมหานคร20

5,950,000

4กฆ 4444
กรุงเทพมหานคร24

1,950,000

4กง 4444
กรุงเทพมหานคร23

1,950,000

4กท 4444
กรุงเทพมหานคร22

1,650,000

4กธ 4444
กรุงเทพมหานคร25

2,290,000

4กบ 4444
กรุงเทพมหานคร23

2,290,000

6กภ 4444
กรุงเทพมหานคร24

395,000

ฆฆ 4444
กรุงเทพมหานคร22

6,950,000

ฆฒ 4444
กรุงเทพมหานคร22

3,190,000

ญช 4444
กรุงเทพมหานคร22

4,590,000

ฎภ 4444
กรุงเทพมหานคร22

3,390,000

ธง 4444
กรุงเทพมหานคร22

3,444,444

5กก 5555
กรุงเทพมหานคร27

15,555,555

5กข 5555
กรุงเทพมหานคร28

1,955,555

5กธ 5555
กรุงเทพมหานคร30

2,650,000

5กม 5555
กรุงเทพมหานคร31

2,450,000

5กอ 5555
กรุงเทพมหานคร32

2,555,555

5กฮ 5555
กรุงเทพมหานคร31

2,350,000

กค 5555
กรุงเทพมหานคร25

1,955,000

ฌร 5555
กรุงเทพมหานคร27

3,990,000

ฎภ 5555
กรุงเทพมหานคร26

3,990,000

ศร 5555
กรุงเทพมหานคร31

5,555,555

1กข 6666
กรุงเทพมหานคร28

520,000

1กท 6666
กรุงเทพมหานคร27

750,000

2กม 6666
กรุงเทพมหานคร32

990,000

3กก 6666
กรุงเทพมหานคร29

695,000

5กก 6666
กรุงเทพมหานคร31

969,000

5กข 6666
กรุงเทพมหานคร32

490,000

5กอ 6666
กรุงเทพมหานคร36

550,000

5กฮ 6666
กรุงเทพมหานคร35

395,000

6กก 6666
กรุงเทพมหานคร32

9,990,000

6กข 6666
กรุงเทพมหานคร33

1,750,000

6กฉ 6666
กรุงเทพมหานคร36

2,250,000

6กณ 6666
กรุงเทพมหานคร36

2,350,000

6กท 6666
กรุงเทพมหานคร32

2,450,000

6กน 6666
กรุงเทพมหานคร36

2,450,000

6กร 6666
กรุงเทพมหานคร35

1,950,000

ญษ 6666
กรุงเทพมหานคร32

3,950,000

4กต 7777
กรุงเทพมหานคร36

395,000

6กภ 7777
กรุงเทพมหานคร36

395,000

7กจ 7777
กรุงเทพมหานคร42

2,350,000

7กภ 7777
กรุงเทพมหานคร37

2,250,000

7กม 7777
กรุงเทพมหานคร41

2,250,000

ญฒ 7777
กรุงเทพมหานคร35

3,450,000

ธม 7777
กรุงเทพมหานคร37

3,950,000

2กก 8888
กรุงเทพมหานคร36

2,650,000

6กข 8888
กรุงเทพมหานคร41

690,000

6กว 8888
กรุงเทพมหานคร45

688,888

ฌข 8888
กรุงเทพมหานคร37

5,999,000

6กฌ 8899
กรุงเทพมหานคร46

199,000

1กง 9999
กรุงเทพมหานคร40

1,890,000

7กก 9999
กรุงเทพมหานคร45

2,990,000

กค 9999
กรุงเทพมหานคร31

3,950,000
ทะเบียนสวย อักษรเบิล

3กก 1
กรุงเทพมหานคร6

495,000

5กก 1
กรุงเทพมหานคร8

599,000

2กก 2
กรุงเทพมหานคร6

1,950,000

3กก 4
กรุงเทพมหานคร9

295,000

2กก 5
กรุงเทพมหานคร9

590,000

1กก 6
กรุงเทพมหานคร9

950,000

7กก 6
กรุงเทพมหานคร15

590,000

5กก 9
กรุงเทพมหานคร16

795,000

1กก 27
กรุงเทพมหานคร12

190,000

3กก 33
กรุงเทพมหานคร11

1,590,000

1กก 67
กรุงเทพมหานคร16

79,000

6กก 123
กรุงเทพมหานคร14

199,000

7กก 123
กรุงเทพมหานคร15

290,000

ฆฆ 222
กรุงเทพมหานคร12

3,550,000

3กก 333
กรุงเทพมหานคร14

2,990,000

2กก 345
กรุงเทพมหานคร16

390,000

7กก 456
กรุงเทพมหานคร24

490,000

5กก 555
กรุงเทพมหานคร22

3,555,555

2กก 567
กรุงเทพมหานคร22

145,000

6กก 666
กรุงเทพมหานคร26

1,990,000

ภภ 666
กรุงเทพมหานคร20

2,650,000

ฆฆ 678
กรุงเทพมหานคร27

695,000

1กก 861
กรุงเทพมหานคร18

59,000

3กก 861
กรุงเทพมหานคร20

55,000

1กก 888
กรุงเทพมหานคร27

1,990,000

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

1กก 1111
กรุงเทพมหานคร7

29,000,000

4กก 1111
กรุงเทพมหานคร10

695,000

ฆฆ 1122
กรุงเทพมหานคร12

395,000

ฆฆ 1199
กรุงเทพมหานคร26

290,000

6กก 1212
กรุงเทพมหานคร14

135,000

ฆฆ 1234
กรุงเทพมหานคร16

990,000

สส 1313
กรุงเทพมหานคร22

355,000

3กก 1681
กรุงเทพมหานคร21

69,000

3กก 1686
กรุงเทพมหานคร26

65,000

6กก 1818
กรุงเทพมหานคร26

165,000

ฆฆ 1818
กรุงเทพมหานคร24

550,000

5กก 2255
กรุงเทพมหานคร21

195,000

6กก 2266
กรุงเทพมหานคร24

199,000

2กก 2525
กรุงเทพมหานคร18

155,000

1กก 2626
กรุงเทพมหานคร19

175,000

6กก 2662
กรุงเทพมหานคร24

199,000

1กก 3030
กรุงเทพมหานคร9

129,000

1กก 3311
กรุงเทพมหานคร11

89,000

1กก 3322
กรุงเทพมหานคร13

79,000

3กก 3322
กรุงเทพมหานคร15

185,000

ชช 3333
กรุงเทพมหานคร16

5,950,000

ษษ 3333
กรุงเทพมหานคร20

5,950,000

5กก 3355
กรุงเทพมหานคร23

159,000

กก 3355
กรุงเทพมหานคร18

235,000

1กก 3366
กรุงเทพมหานคร21

195,000

6กก 3366
กรุงเทพมหานคร26

145,000

2กก 3434
กรุงเทพมหานคร18

85,000

1กก 3636
กรุงเทพมหานคร21

159,000

2กก 3663
กรุงเทพมหานคร22

69,000

ฆฆ 3663
กรุงเทพมหานคร24

350,000

ฆฆ 3838
กรุงเทพมหานคร28

325,000

ฆฆ 3883
กรุงเทพมหานคร28

299,000

พพ 4000
กรุงเทพมหานคร20

295,000

ฆฆ 4444
กรุงเทพมหานคร22

6,950,000

5กก 4455
กรุงเทพมหานคร25

199,000

5กก 4555
กรุงเทพมหานคร26

95,000

5กก 4848
กรุงเทพมหานคร31

79,000

ฆฆ 4949
กรุงเทพมหานคร32

345,000

จจ 5000
กรุงเทพมหานคร17

390,000

1กก 5050
กรุงเทพมหานคร13

79,000

5กก 5151
กรุงเทพมหานคร19

259,000

4กก 5353
กรุงเทพมหานคร22

59,000

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

5กก 5555
กรุงเทพมหานคร27

15,555,555

5กก 5566
กรุงเทพมหานคร29

255,000

ฆภ 5599
กรุงเทพมหานคร32

265,000

6กก 5656
กรุงเทพมหานคร30

199,000

ฆฆ 5656
กรุงเทพมหานคร28

455,000

2กก 5678
กรุงเทพมหานคร30

125,000

ฆฆ 5775
กรุงเทพมหานคร30

295,000

1กก 5885
กรุงเทพมหานคร29

115,000

ฆฆ 5959
กรุงเทพมหานคร34

555,000

6กก 6006
กรุงเทพมหานคร20

79,000

6กก 6226
กรุงเทพมหานคร24

199,000

ฆฆ 6262
กรุงเทพมหานคร22

185,000

5กก 6556
กรุงเทพมหานคร29

155,000

1กก 6622
กรุงเทพมหานคร19

145,000

6กก 6622
กรุงเทพมหานคร24

199,000

ฆฆ 6655
กรุงเทพมหานคร28

295,000

3กก 6666
กรุงเทพมหานคร29

695,000

5กก 6666
กรุงเทพมหานคร31

969,000

6กก 6666
กรุงเทพมหานคร32

9,990,000

1กก 6677
กรุงเทพมหานคร29

115,000

ฆฆ 6767
กรุงเทพมหานคร32

235,000

2กก 6789
กรุงเทพมหานคร34

165,000

ฆฆ 6868
กรุงเทพมหานคร34

395,000

6กก 6886
กรุงเทพมหานคร36

265,000

5กก 6996
กรุงเทพมหานคร37

125,000

6กก 7000
กรุงเทพมหานคร15

99,000

5กก 7755
กรุงเทพมหานคร31

79,000

7กก 7979
กรุงเทพมหานคร41

290,000

7กก 7997
กรุงเทพมหานคร41

290,000

ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร38

295,000

2กก 8000
กรุงเทพมหานคร12

195,000

1กก 8008
กรุงเทพมหานคร19

195,000

5กก 8008
กรุงเทพมหานคร23

115,000

6กก 8008
กรุงเทพมหานคร24

195,000

5กก 8080
กรุงเทพมหานคร23

99,000

6กก 8080
กรุงเทพมหานคร24

195,000

7กก 8080
กรุงเทพมหานคร25

69,000

4กก 8181
กรุงเทพมหานคร24

145,000

1กก 8484
กรุงเทพมหานคร27

79,000

6กก 8686
กรุงเทพมหานคร36

290,000

6กก 8778
กรุงเทพมหานคร38

125,000

1กก 8787
กรุงเทพมหานคร33

115,000

2กก 8888
กรุงเทพมหานคร36

2,650,000

6กก 9009
กรุงเทพมหานคร26

155,000

6กก 9090
กรุงเทพมหานคร26

99,000

ฆฆ 9292
กรุงเทพมหานคร28

265,000

ฆฆ 9393
กรุงเทพมหานคร30

265,000

5กก 9696
กรุงเทพมหานคร37

199,000

6กก 9779
กรุงเทพมหานคร40

145,000

7กก 9779
กรุงเทพมหานคร41

290,000

6กก 9797
กรุงเทพมหานคร40

125,000

7กก 9797
กรุงเทพมหานคร41

290,000

1กก 9933
กรุงเทพมหานคร27

155,000

1กก 9944
กรุงเทพมหานคร29

125,000

6กก 9966
กรุงเทพมหานคร38

195,000

7กก 9977
กรุงเทพมหานคร41

290,000

7กก 9999
กรุงเทพมหานคร45

2,990,000
ทะเบียนเลข สิบ-ร้อย-พัน

2กฆ 100
กรุงเทพมหานคร7

79,000

5กบ 500
กรุงเทพมหานคร13

195,000

4กล 600
กรุงเทพมหานคร17

35,000

5กบ 600
กรุงเทพมหานคร14

62,000

2กฌ 1000
กรุงเทพมหานคร7

99,000

3กฉ 1000
กรุงเทพมหานคร10

79,000

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

กม 1000
กรุงเทพมหานคร7

250,000

ฆอ 1000
กรุงเทพมหานคร10

199,000

ฉก 1000
กรุงเทพมหานคร7

165,000

1กฬ 2000
กรุงเทพมหานคร9

79,000

ธธ 2000
กรุงเทพมหานคร10

390,000

1กว 3000
กรุงเทพมหานคร11

59,000

1กร 4000
กรุงเทพมหานคร10

85,000

2กพ 4000
กรุงเทพมหานคร15

75,000

3กส 4000
กรุงเทพมหานคร15

69,000

ฆถ 4000
กรุงเทพมหานคร8

115,000

พพ 4000
กรุงเทพมหานคร20

295,000

2กน 5000
กรุงเทพมหานคร13

72,000

5กม 5000
กรุงเทพมหานคร16

159,000

5กย 5000
กรุงเทพมหานคร19

169,000

5กร 5000
กรุงเทพมหานคร15

209,000

ฆม 5000
กรุงเทพมหานคร13

195,000

จง 5000
กรุงเทพมหานคร13

155,000

จจ 5000
กรุงเทพมหานคร17

390,000

6กข 6000
กรุงเทพมหานคร15

99,000

7กท 6000
กรุงเทพมหานคร15

59,000

ชฮ 6000
กรุงเทพมหานคร13

95,000

4กฆ 7000
กรุงเทพมหานคร15

69,000

4กง 7000
กรุงเทพมหานคร14

69,000

6กก 7000
กรุงเทพมหานคร15

99,000

6กถ 7000
กรุงเทพมหานคร15

64,000

6กภ 7000
กรุงเทพมหานคร15

69,000

7กฐ 7000
กรุงเทพมหานคร24

145,000

2กก 8000
กรุงเทพมหานคร12

195,000

2กง 8000
กรุงเทพมหานคร13

85,000

2กจ 8000
กรุงเทพมหานคร17

85,000

2กฉ 8000
กรุงเทพมหานคร16

83,000

2กษ 8000
กรุงเทพมหานคร15

99,000

ฆต 8000
กรุงเทพมหานคร15

245,000

ฆล 8000
กรุงเทพมหานคร17

199,000

1กบ 9000
กรุงเทพมหานคร13

145,000

2กม 9000
กรุงเทพมหานคร17

99,000

5กฮ 9000
กรุงเทพมหานคร20

119,000

6กฮ 9000
กรุงเทพมหานคร21

79,000
ทะเบียนเลขเรียง

4กค 123
กรุงเทพมหานคร15

175,000

6กก 123
กรุงเทพมหานคร14

199,000

6กช 123
กรุงเทพมหานคร15

165,000

6กบ 123
กรุงเทพมหานคร15

195,000

7กก 123
กรุงเทพมหานคร15

290,000

7กจ 123
กรุงเทพมหานคร20

89,000

7กด 123
กรุงเทพมหานคร15

115,000

7กท 123
กรุงเทพมหานคร15

155,000

ชฉ 123
กรุงเทพมหานคร13

375,000

6กฐ 234
กรุงเทพมหานคร25

99,000

6กพ 234
กรุงเทพมหานคร24

195,000

7กบ 234
กรุงเทพมหานคร19

115,000

กจ 234
กรุงเทพมหานคร16

175,000

กอ 234
กรุงเทพมหานคร16

195,000

สฉ 234
กรุงเทพมหานคร21

275,000

2กก 345
กรุงเทพมหานคร16

390,000

5กว 345
กรุงเทพมหานคร24

165,000

6กฬ 345
กรุงเทพมหานคร24

155,000

7กบ 345
กรุงเทพมหานคร22

79,000

3กด 456
กรุงเทพมหานคร20

155,000

3กบ 456
กรุงเทพมหานคร21

199,000

3กภ 456
กรุงเทพมหานคร20

299,000

4กถ 456
กรุงเทพมหานคร21

135,000

4กบ 456
กรุงเทพมหานคร22

175,000

7กก 456
กรุงเทพมหานคร24

490,000

7กด 456
กรุงเทพมหานคร24

265,000

7กธ 456
กรุงเทพมหานคร27

149,000

กจ 456
กรุงเทพมหานคร22

365,000

กต 456
กรุงเทพมหานคร19

365,000

ชศ 456
กรุงเทพมหานคร24

599,000

ญบ 456
กรุงเทพมหานคร21

459,000

ฐล 456
กรุงเทพมหานคร30

345,000

2กก 567
กรุงเทพมหานคร22

145,000

4กธ 567
กรุงเทพมหานคร27

135,000

4กภ 567
กรุงเทพมหานคร24

175,000

4กม 567
กรุงเทพมหานคร28

99,000

7กบ 567
กรุงเทพมหานคร28

69,000

ฌษ 567
กรุงเทพมหานคร27

100,000

พอ 567
กรุงเทพมหานคร32

195,000

6กช 678
กรุงเทพมหานคร30

99,000

6กพ 678
กรุงเทพมหานคร36

175,000

6กษ 678
กรุงเทพมหานคร32

125,000

7กน 678
กรุงเทพมหานคร36

69,000

7กบ 678
กรุงเทพมหานคร31

79,000

ฆฆ 678
กรุงเทพมหานคร27

695,000

ฆม 678
กรุงเทพมหานคร29

255,000

5กฉ 789
กรุงเทพมหานคร35

265,000

6กญ 789
กรุงเทพมหานคร35

255,000

6กฒ 789
กรุงเทพมหานคร34

235,000

6กท 789
กรุงเทพมหานคร32

355,000

7กญ 789
กรุงเทพมหานคร36

295,000

6กฐ 1234
กรุงเทพมหานคร26

99,000

6กบ 1234
กรุงเทพมหานคร19

165,000

6กส 1234
กรุงเทพมหานคร24

199,000

7กน 1234
กรุงเทพมหานคร25

99,000

ฆฆ 1234
กรุงเทพมหานคร16

990,000

3กฮ 2345
กรุงเทพมหานคร23

99,000

6กฆ 2345
กรุงเทพมหานคร24

179,000

7กน 2345
กรุงเทพมหานคร29

69,000

7กบ 2345
กรุงเทพมหานคร24

159,000

ธบ 2345
กรุงเทพมหานคร20

175,000

1กง 3456
กรุงเทพมหานคร22

89,000

1กฬ 3456
กรุงเทพมหานคร25

89,000

1กอ 3456
กรุงเทพมหานคร26

79,000

3กค 3456
กรุงเทพมหานคร26

79,000

5กง 3456
กรุงเทพมหานคร26

79,000

5กน 3456
กรุงเทพมหานคร29

69,000

6กถ 3456
กรุงเทพมหานคร26

79,000

6กษ 3456
กรุงเทพมหานคร29

59,000

7กน 3456
กรุงเทพมหานคร33

69,000

7กบ 3456
กรุงเทพมหานคร28

74,000

3กภ 4567
กรุงเทพมหานคร27

95,000

7กช 4567
กรุงเทพมหานคร32

75,000

7กบ 4567
กรุงเทพมหานคร32

79,000

ฆม 4567
กรุงเทพมหานคร30

195,000

ฆฮ 4567
กรุงเทพมหานคร30

175,000

2กก 5678
กรุงเทพมหานคร30

125,000

3กจ 5678
กรุงเทพมหานคร36

89,000

3กฒ 5678
กรุงเทพมหานคร33

75,000

3กล 5678
กรุงเทพมหานคร36

95,000

4กณ 5678
กรุงเทพมหานคร36

135,000

4กภ 5678
กรุงเทพมหานคร32

165,000

7กช 5678
กรุงเทพมหานคร36

89,000

7กบ 5678
กรุงเทพมหานคร36

99,000

2กก 6789
กรุงเทพมหานคร34

165,000

5กผ 6789
กรุงเทพมหานคร44

225,000

5กว 6789
กรุงเทพมหานคร42

275,000

6กฌ 6789
กรุงเทพมหานคร40

195,000

6กญ 6789
กรุงเทพมหานคร41

195,000

6กฎ 6789
กรุงเทพมหานคร42

195,000

6กณ 6789
กรุงเทพมหานคร42

195,000

6กด 6789
กรุงเทพมหานคร38

145,000

6กพ 6789
กรุงเทพมหานคร45

225,000

ชว 6789
กรุงเทพมหานคร38

225,000
ทะเบียนเลขคู่

6กฐ 1100
กรุงเทพมหานคร18

49,000

7กภ 1100
กรุงเทพมหานคร11

32,000

6กษ 1122
กรุงเทพมหานคร17

39,000

7กถ 1122
กรุงเทพมหานคร15

79,000

7กภ 1122
กรุงเทพมหานคร15

69,000

กร 1122
กรุงเทพมหานคร11

155,000

ฆฆ 1122
กรุงเทพมหานคร12

395,000

6กศ 1133
กรุงเทพมหานคร22

29,000

6กส 1133
กรุงเทพมหานคร22

39,000

7กณ 1133
กรุงเทพมหานคร21

29,000

7กด 1133
กรุงเทพมหานคร17

29,000

7กน 1133
กรุงเทพมหานคร23

32,000

7กพ 1133
กรุงเทพมหานคร24

59,000

7กจ 1144
กรุงเทพมหานคร24

89,000

7กท 1144
กรุงเทพมหานคร19

49,000

7กพ 1144
กรุงเทพมหานคร26

39,000

3กฎ 1155
กรุงเทพมหานคร21

67,000

5กฒ 1155
กรุงเทพมหานคร21

79,000

5กฮ 1155
กรุงเทพมหานคร23

99,000

6กม 1155
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กบ 1155
กรุงเทพมหานคร22

49,000

5กร 1166
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กข 1166
กรุงเทพมหานคร23

79,000

6กท 1166
กรุงเทพมหานคร22

65,000

6กบ 1166
กรุงเทพมหานคร23

89,000

7กช 1166
กรุงเทพมหานคร24

69,000

ฆธ 1166
กรุงเทพมหานคร21

119,000

ฆพ 1166
กรุงเทพมหานคร25

119,000

ฆภ 1166
กรุงเทพมหานคร18

119,000

ฆฬ 1166
กรุงเทพมหานคร22

99,000

2กค 1177
กรุงเทพมหานคร23

45,000

5กบ 1177
กรุงเทพมหานคร24

79,000

6กอ 1177
กรุงเทพมหานคร29

35,000

7กท 1177
กรุงเทพมหานคร25

59,000

7กบ 1177
กรุงเทพมหานคร26

59,000

7กพ 1177
กรุงเทพมหานคร32

79,000

4กภ 1188
กรุงเทพมหานคร24

125,000

5กส 1188
กรุงเทพมหานคร31

99,000

7กฆ 1188
กรุงเทพมหานคร29

49,000

ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร26

195,000

ฎห 1188
กรุงเทพมหานคร28

179,000

ฆฆ 1199
กรุงเทพมหานคร26

290,000

ฆฐ 1199
กรุงเทพมหานคร32

155,000

1กร 2200
กรุงเทพมหานคร10

49,000

3กส 2200
กรุงเทพมหานคร15

59,000

7กท 2200
กรุงเทพมหานคร13

32,000

7กธ 2200
กรุงเทพมหานคร16

32,000

ฆอ 2200
กรุงเทพมหานคร13

79,000

5กฒ 2211
กรุงเทพมหานคร15

54,000

7กบ 2211
กรุงเทพมหานคร16

39,000

ฌม 2211
กรุงเทพมหานคร14

89,000

5กย 2233
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กจ 2233
กรุงเทพมหานคร24

89,000

7กฎ 2233
กรุงเทพมหานคร23

49,000

7กณ 2233
กรุงเทพมหานคร23

49,000

7กด 2233
กรุงเทพมหานคร19

49,000

1กค 2244
กรุงเทพมหานคร18

55,000

ฉน 2244
กรุงเทพมหานคร22

59,000

5กก 2255
กรุงเทพมหานคร21

195,000

5กพ 2255
กรุงเทพมหานคร28

89,000

6กฬ 2255
กรุงเทพมหานคร26

44,000

7กช 2255
กรุงเทพมหานคร24

89,000

6กก 2266
กรุงเทพมหานคร24

199,000

6กน 2266
กรุงเทพมหานคร28

59,000

6กบ 2266
กรุงเทพมหานคร25

89,000

6กฬ 2266
กรุงเทพมหานคร28

54,000

6กฮ 2266
กรุงเทพมหานคร28

49,000

7กฆ 2266
กรุงเทพมหานคร27

32,000

7กฐ 2266
กรุงเทพมหานคร33

32,000

ญฮ 2266
กรุงเทพมหานคร25

74,000

ศว 2266
กรุงเทพมหานคร29

54,000

ษข 2266
กรุงเทพมหานคร22

47,000

3กด 2277
กรุงเทพมหานคร23

54,000

7กจ 2277
กรุงเทพมหานคร32

89,000

7กณ 2277
กรุงเทพมหานคร31

49,000

7กบ 2277
กรุงเทพมหานคร28

59,000

ฆน 2277
กรุงเทพมหานคร26

125,000

7กม 2288
กรุงเทพมหานคร33

39,000

ญถ 2288
กรุงเทพมหานคร25

99,000

1กก 3311
กรุงเทพมหานคร11

89,000

6กย 3311
กรุงเทพมหานคร23

39,000

6กฬ 3311
กรุงเทพมหานคร20

32,000

7กน 3311
กรุงเทพมหานคร23

35,000

7กบ 3311
กรุงเทพมหานคร18

35,000

ญช 3311
กรุงเทพมหานคร14

99,000

1กก 3322
กรุงเทพมหานคร13

79,000

1กร 3322
กรุงเทพมหานคร16

55,000

1กส 3322
กรุงเทพมหานคร19

55,000

3กก 3322
กรุงเทพมหานคร15

185,000

7กญ 3322
กรุงเทพมหานคร22

35,000

7กฒ 3322
กรุงเทพมหานคร21

32,000

ฆห 3322
กรุงเทพมหานคร18

69,000

6กฒ 3344
กรุงเทพมหานคร24

69,000

6กศ 3344
กรุงเทพมหานคร28

34,000

7กฐ 3344
กรุงเทพมหานคร31

33,000

7กฒ 3344
กรุงเทพมหานคร25

32,000

7กณ 3344
กรุงเทพมหานคร27

32,000

5กก 3355
กรุงเทพมหานคร23

159,000

5กค 3355
กรุงเทพมหานคร26

59,000

5กช 3355
กรุงเทพมหานคร24

135,000

5กบ 3355
กรุงเทพมหานคร24

135,000

5กพ 3355
กรุงเทพมหานคร30

69,000

6กท 3355
กรุงเทพมหานคร24

85,000

6กภ 3355
กรุงเทพมหานคร24

79,000

6กฬ 3355
กรุงเทพมหานคร28

42,000

6กอ 3355
กรุงเทพมหานคร29

42,000

พศ 3355
กรุงเทพมหานคร31

99,000

1กก 3366
กรุงเทพมหานคร21

195,000

3กญ 3366
กรุงเทพมหานคร26

69,000

3กฐ 3366
กรุงเทพมหานคร31

79,000

3กบ 3366
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กก 3366
กรุงเทพมหานคร26

145,000

6กช 3366
กรุงเทพมหานคร27

75,000

6กบ 3366
กรุงเทพมหานคร27

89,000

ชว 3366
กรุงเทพมหานคร26

125,000

ฌล 3366
กรุงเทพมหานคร27

145,000

ฆม 3377
กรุงเทพมหานคร28

79,000

ญข 3377
กรุงเทพมหานคร26

75,000

5กว 3388
กรุงเทพมหานคร34

79,000

5กอ 3388
กรุงเทพมหานคร34

69,000

5กฮ 3388
กรุงเทพมหานคร33

67,000

6กบ 3388
กรุงเทพมหานคร31

69,000

ญฒ 4400
กรุงเทพมหานคร15

89,000

7กฆ 4411
กรุงเทพมหานคร21

32,000

7กญ 4433
กรุงเทพมหานคร26

32,000

7กฐ 4433
กรุงเทพมหานคร31

30,000

5กก 4455
กรุงเทพมหานคร25

199,000

5กฐ 4455
กรุงเทพมหานคร33

99,000

5กพ 4455
กรุงเทพมหานคร32

135,000

5กอ 4455
กรุงเทพมหานคร30

125,000

5กฮ 4455
กรุงเทพมหานคร29

115,000

6กข 4455
กรุงเทพมหานคร27

79,000

6กค 4455
กรุงเทพมหานคร29

75,000

6กณ 4455
กรุงเทพมหานคร30

69,000

ฆท 4455
กรุงเทพมหานคร22

189,000

ฆย 4455
กรุงเทพมหานคร29

179,000

6กข 4466
กรุงเทพมหานคร29

59,000

6กฐ 4466
กรุงเทพมหานคร36

89,000

6กธ 4466
กรุงเทพมหานคร31

49,000

7กน 4466
กรุงเทพมหานคร35

32,000

7กบ 4466
กรุงเทพมหานคร30

34,000

6กภ 4477
กรุงเทพมหานคร30

39,000

6กฬ 4477
กรุงเทพมหานคร34

34,000

6กฮ 4477
กรุงเทพมหานคร34

32,000

6กข 4488
กรุงเทพมหานคร33

55,000

6กฬ 4488
กรุงเทพมหานคร36

89,000

7กฐ 4488
กรุงเทพมหานคร41

69,000

ฆฮ 5500
กรุงเทพมหานคร18

69,000

3กย 5511
กรุงเทพมหานคร24

74,000

5กร 5511
กรุงเทพมหานคร22

79,000

6กฮ 5511
กรุงเทพมหานคร24

79,000

7กฌ 5511
กรุงเทพมหานคร23

39,000

7กบ 5511
กรุงเทพมหานคร22

39,000

6กท 5533
กรุงเทพมหานคร24

79,000

ณฐ 5533
กรุงเทพมหานคร30

99,000

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

1กอ 5544
กรุงเทพมหานคร26

69,000

4กร 5544
กรุงเทพมหานคร27

99,000

5กฉ 5544
กรุงเทพมหานคร29

79,000

5กพ 5544
กรุงเทพมหานคร32

125,000

5กอ 5544
กรุงเทพมหานคร30

99,000

ฆผ 5544
กรุงเทพมหานคร29

135,000

สน 5544
กรุงเทพมหานคร30

159,000

5กก 5566
กรุงเทพมหานคร29

255,000

6กฉ 5566
กรุงเทพมหานคร34

89,000

6กณ 5566
กรุงเทพมหานคร34

99,000

6กถ 5566
กรุงเทพมหานคร30

99,000

6กฮ 5566
กรุงเทพมหานคร34

99,000

7กม 5566
กรุงเทพมหานคร35

49,000

6กข 5577
กรุงเทพมหานคร33

53,000

7กบ 5577
กรุงเทพมหานคร34

49,000

7กภ 5577
กรุงเทพมหานคร33

59,000

7กม 5577
กรุงเทพมหานคร37

59,000

ญศ 5577
กรุงเทพมหานคร35

89,000

สย 5577
กรุงเทพมหานคร39

89,000

5กษ 5588
กรุงเทพมหานคร36

165,000

7กช 5588
กรุงเทพมหานคร36

89,000

5กภ 5599
กรุงเทพมหานคร35

185,000

5กฮ 5599
กรุงเทพมหานคร39

165,000

ฆภ 5599
กรุงเทพมหานคร32

265,000

6กญ 6600
กรุงเทพมหานคร23

59,000

7กณ 6600
กรุงเทพมหานคร25

29,000

ฆฮ 6600
กรุงเทพมหานคร20

79,000

ญส 6600
กรุงเทพมหานคร23

82,000

6กฒ 6611
กรุงเทพมหานคร24

79,000

7กฆ 6611
กรุงเทพมหานคร25

29,000

7กญ 6611
กรุงเทพมหานคร26

32,000

7กฎ 6611
กรุงเทพมหานคร27

29,000

1กก 6622
กรุงเทพมหานคร19

145,000

6กก 6622
กรุงเทพมหานคร24

199,000

6กณ 6622
กรุงเทพมหานคร28

59,000

6กย 6622
กรุงเทพมหานคร31

49,000

6กอ 6622
กรุงเทพมหานคร29

39,000

7กญ 6622
กรุงเทพมหานคร28

32,000

7กฎ 6622
กรุงเทพมหานคร29

32,000

7กฐ 6622
กรุงเทพมหานคร33

30,000

7กท 6622
กรุงเทพมหานคร25

32,000

ฆพ 6622
กรุงเทพมหานคร27

79,000

1กค 6633
กรุงเทพมหานคร24

99,000

3กฒ 6633
กรุงเทพมหานคร25

59,000

6กง 6633
กรุงเทพมหานคร27

69,000

6กจ 6633
กรุงเทพมหานคร31

59,000

6กบ 6633
กรุงเทพมหานคร27

59,000

6กข 6644
กรุงเทพมหานคร29

54,000

7กฐ 6644
กรุงเทพมหานคร37

32,000

7กฒ 6644
กรุงเทพมหานคร31

32,000

7กม 6644
กรุงเทพมหานคร33

34,000

ฆณ 6644
กรุงเทพมหานคร28

69,000

5กฮ 6655
กรุงเทพมหานคร33

99,000

ฆฆ 6655
กรุงเทพมหานคร28

295,000

1กก 6677
กรุงเทพมหานคร29

115,000

5กอ 6677
กรุงเทพมหานคร38

54,000

6กณ 6677
กรุงเทพมหานคร38

49,000

6กถ 6677
กรุงเทพมหานคร34

45,000

7กฆ 6677
กรุงเทพมหานคร37

35,000

7กฐ 6677
กรุงเทพมหานคร43

39,000

7กภ 6677
กรุงเทพมหานคร35

39,000

7กม 6677
กรุงเทพมหานคร39

39,000

6กถ 6688
กรุงเทพมหานคร36

165,000

6กภ 6688
กรุงเทพมหานคร36

165,000

7กฐ 6688
กรุงเทพมหานคร45

89,000

6กข 6699
กรุงเทพมหานคร39

129,000

6กถ 6699
กรุงเทพมหานคร38

135,000

6กท 6699
กรุงเทพมหานคร38

145,000

6กน 6699
กรุงเทพมหานคร42

175,000

6กบ 6699
กรุงเทพมหานคร39

185,000

6กย 6699
กรุงเทพมหานคร45

195,000

6กร 6699
กรุงเทพมหานคร41

195,000

6กล 6699
กรุงเทพมหานคร43

129,000

6กฮ 6699
กรุงเทพมหานคร42

149,000

6กฬ 7474
กรุงเทพมหานคร34

29,000

6กฒ 7575
กรุงเทพมหานคร34

39,000

6กส 7711
กรุงเทพมหานคร30

32,000

6กฬ 7711
กรุงเทพมหานคร28

32,000

7กท 7711
กรุงเทพมหานคร25

49,000

1กว 7722
กรุงเทพมหานคร26

69,000

1กษ 7722
กรุงเทพมหานคร24

75,000

7กจ 7722
กรุงเทพมหานคร32

75,000

ฆถ 7722
กรุงเทพมหานคร22

99,000

ญฮ 7733
กรุงเทพมหานคร29

64,000

6กฬ 7744
กรุงเทพมหานคร34

32,000

5กก 7755
กรุงเทพมหานคร31

79,000

5กภ 7755
กรุงเทพมหานคร31

59,000

5กม 7755
กรุงเทพมหานคร35

59,000

สล 7755
กรุงเทพมหานคร37

75,000

ญฮ 7766
กรุงเทพมหานคร35

69,000

6กน 7788
กรุงเทพมหานคร42

129,000

6กพ 7788
กรุงเทพมหานคร45

129,000

7กจ 7788
กรุงเทพมหานคร44

99,000

7กฒ 7788
กรุงเทพมหานคร41

99,000

ฌล 7788
กรุงเทพมหานคร39

165,000

6กช 7799
กรุงเทพมหานคร41

95,000

6กบ 7799
กรุงเทพมหานคร41

115,000

6กอ 7799
กรุงเทพมหานคร45

99,000

7กณ 7799
กรุงเทพมหานคร45

125,000

7กถ 7799
กรุงเทพมหานคร41

115,000

7กภ 7799
กรุงเทพมหานคร41

119,000

1กญ 8811
กรุงเทพมหานคร24

125,000

4กภ 8811
กรุงเทพมหานคร24

125,000

7กม 8811
กรุงเทพมหานคร31

49,000

ฆท 8811
กรุงเทพมหานคร22

155,000

ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร26

145,000

ฆว 8811
กรุงเทพมหานคร27

145,000

ญฌ 8833
กรุงเทพมหานคร31

99,000

7กฐ 8844
กรุงเทพมหานคร41

59,000

3กอ 8855
กรุงเทพมหานคร36

89,000

5กข 8866
กรุงเทพมหานคร36

89,000

6กด 8866
กรุงเทพมหานคร36

125,000

6กถ 8866
กรุงเทพมหานคร36

155,000

6กท 8866
กรุงเทพมหานคร36

99,000

6กภ 8866
กรุงเทพมหานคร36

135,000

1กฒ 9900
กรุงเทพมหานคร23

75,000

1กก 9933
กรุงเทพมหานคร27

155,000

5กอ 9933
กรุงเทพมหานคร36

89,000

6กด 9933
กรุงเทพมหานคร32

79,000

1กก 9944
กรุงเทพมหานคร29

125,000

5กช 9955
กรุงเทพมหานคร36

265,000

5กธ 9955
กรุงเทพมหานคร38

165,000

5กร 9955
กรุงเทพมหานคร38

195,000

6กก 9966
กรุงเทพมหานคร38

195,000

6กฌ 9966
กรุงเทพมหานคร40

119,000

6กฎ 9966
กรุงเทพมหานคร42

129,000

6กน 9966
กรุงเทพมหานคร42

155,000

6กบ 9966
กรุงเทพมหานคร39

155,000

6กฮ 9966
กรุงเทพมหานคร42

149,000

3กฮ 9977
กรุงเทพมหานคร41

79,000

6กอ 9977
กรุงเทพมหานคร45

89,000

7กก 9977
กรุงเทพมหานคร41

290,000

7กถ 9977
กรุงเทพมหานคร41

99,000

5กษ 9988
กรุงเทพมหานคร44

155,000

5กอ 9988
กรุงเทพมหานคร46

215,000

6กม 9988
กรุงเทพมหานคร46

169,000

สช 9988
กรุงเทพมหานคร43

355,000
ทะเบียนเลขสลับ

7กฌ 1010
กรุงเทพมหานคร13

59,000

ฆถ 1010
กรุงเทพมหานคร6

95,000

ฆภ 1010
กรุงเทพมหานคร6

89,000

ญฮ 1010
กรุงเทพมหานคร11

95,000

6กก 1212
กรุงเทพมหานคร14

135,000

6กถ 1212
กรุงเทพมหานคร14

75,000

6กบ 1212
กรุงเทพมหานคร15

99,000

6กว 1212
กรุงเทพมหานคร19

79,000

7กภ 1212
กรุงเทพมหานคร15

69,000

ฆร 1212
กรุงเทพมหานคร13

135,000

วว 1212
กรุงเทพมหานคร18

285,000

7กณ 1313
กรุงเทพมหานคร21

35,000

7กด 1313
กรุงเทพมหานคร17

35,000

7กน 1313
กรุงเทพมหานคร23

39,000

ฆร 1313
กรุงเทพมหานคร15

99,000

สส 1313
กรุงเทพมหานคร22

355,000

1กท 1414
กรุงเทพมหานคร13

79,000

1กร 1414
กรุงเทพมหานคร16

99,000

7กจ 1414
กรุงเทพมหานคร24

99,000

5กค 1515
กรุงเทพมหานคร22

119,000

5กผ 1515
กรุงเทพมหานคร26

115,000

5กพ 1515
กรุงเทพมหานคร26

159,000

5กม 1515
กรุงเทพมหานคร23

159,000

5กย 1515
กรุงเทพมหานคร26

129,000

5กร 1515
กรุงเทพมหานคร22

139,000

5กส 1515
กรุงเทพมหานคร25

135,000

6กญ 1515
กรุงเทพมหานคร23

85,000

6กส 1515
กรุงเทพมหานคร26

59,000

6กฬ 1515
กรุงเทพมหานคร24

149,000

7กบ 1515
กรุงเทพมหานคร22

69,000

5กพ 1616
กรุงเทพมหานคร28

59,000

6กญ 1616
กรุงเทพมหานคร25

69,000

6กฎ 1616
กรุงเทพมหานคร26

69,000

6กณ 1616
กรุงเทพมหานคร26

69,000

6กภ 1616
กรุงเทพมหานคร22

79,000

6กร 1616
กรุงเทพมหานคร25

89,000

6กฬ 1616
กรุงเทพมหานคร26

54,000

7กบ 1616
กรุงเทพมหานคร24

89,000

ญท 1616
กรุงเทพมหานคร19

99,000

6กฬ 1717
กรุงเทพมหานคร28

39,000

7กช 1717
กรุงเทพมหานคร26

69,000

7กพ 1717
กรุงเทพมหานคร32

79,000

ฎอ 1717
กรุงเทพมหานคร27

89,000

วว 1717
กรุงเทพมหานคร28

195,000

1กบ 1818
กรุงเทพมหานคร22

195,000

3กท 1818
กรุงเทพมหานคร23

125,000

6กก 1818
กรุงเทพมหานคร26

165,000

7กภ 1818
กรุงเทพมหานคร27

69,000

ฆฆ 1818
กรุงเทพมหานคร24

550,000

ญฬ 1818
กรุงเทพมหานคร27

199,000

วน 1818
กรุงเทพมหานคร29

145,000

1กต 2020
กรุงเทพมหานคร9

65,000

7กภ 2020
กรุงเทพมหานคร13

30,000

7กฒ 2121
กรุงเทพมหานคร17

35,000

7กท 2121
กรุงเทพมหานคร15

69,000

7กภ 2121
กรุงเทพมหานคร15

69,000

5กย 2323
กรุงเทพมหานคร24

115,000

6กส 2323
กรุงเทพมหานคร24

79,000

7กจ 2323
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กญ 2323
กรุงเทพมหานคร22

39,000

ฆน 2323
กรุงเทพมหานคร18

99,000

ฆษ 2323
กรุงเทพมหานคร17

99,000

2กก 2525
กรุงเทพมหานคร18

155,000

2กค 2525
กรุงเทพมหานคร21

135,000

4กภ 2525
กรุงเทพมหานคร20

69,000

5กค 2525
กรุงเทพมหานคร24

195,000

5กฬ 2525
กรุงเทพมหานคร25

99,000

6กฌ 2525
กรุงเทพมหานคร24

75,000

6กส 2525
กรุงเทพมหานคร28

65,000

6กฮ 2525
กรุงเทพมหานคร26

65,000

7กข 2525
กรุงเทพมหานคร24

115,000

7กช 2525
กรุงเทพมหานคร24

115,000

7กฎ 2525
กรุงเทพมหานคร27

59,000

ฎอ 2525
กรุงเทพมหานคร25

125,000

1กก 2626
กรุงเทพมหานคร19

175,000

5กอ 2626
กรุงเทพมหานคร28

59,000

6กณ 2626
กรุงเทพมหานคร28

79,000

1กย 2727
กรุงเทพมหานคร28

72,000

4กภ 2727
กรุงเทพมหานคร24

89,000

7กจ 2727
กรุงเทพมหานคร32

99,000

7กณ 2727
กรุงเทพมหานคร31

69,000

ฆก 2929
กรุงเทพมหานคร26

115,000

ฆล 2929
กรุงเทพมหานคร31

115,000

ญท 2929
กรุงเทพมหานคร27

129,000

7กน 3003
กรุงเทพมหานคร19

49,000

1กก 3030
กรุงเทพมหานคร9

129,000

1กท 3030
กรุงเทพมหานคร9

69,000

1กษ 3030
กรุงเทพมหานคร12

49,000

7กธ 3030
กรุงเทพมหานคร18

29,000

ชป 3030
กรุงเทพมหานคร10

69,000

7กณ 3131
กรุงเทพมหานคร21

29,000

7กด 3131
กรุงเทพมหานคร17

29,000

1กอ 3232
กรุงเทพมหานคร18

45,000

7กฐ 3232
กรุงเทพมหานคร27

34,000

7กฒ 3232
กรุงเทพมหานคร21

32,000

สษ 3232
กรุงเทพมหานคร21

85,000

2กก 3434
กรุงเทพมหานคร18

85,000

6กฌ 3434
กรุงเทพมหานคร24

59,000

6กฬ 3434
กรุงเทพมหานคร26

35,000

7กช 3434
กรุงเทพมหานคร24

79,000

7กญ 3434
กรุงเทพมหานคร26

37,000

7กฎ 3434
กรุงเทพมหานคร27

35,000

7กฒ 3434
กรุงเทพมหานคร25

32,000

7กณ 3434
กรุงเทพมหานคร27

32,000

สจ 3434
กรุงเทพมหานคร27

115,000

5กม 3535
กรุงเทพมหานคร27

99,000

5กร 3535
กรุงเทพมหานคร26

115,000

5กอ 3535
กรุงเทพมหานคร28

115,000

1กก 3636
กรุงเทพมหานคร21

159,000

6กช 3636
กรุงเทพมหานคร27

99,000

6กณ 3636
กรุงเทพมหานคร30

115,000

6กด 3636
กรุงเทพมหานคร26

99,000

6กถ 3636
กรุงเทพมหานคร26

109,000

6กท 3636
กรุงเทพมหานคร26

125,000

6กธ 3636
กรุงเทพมหานคร29

115,000

ฆผ 3636
กรุงเทพมหานคร29

145,000

ฆย 3636
กรุงเทพมหานคร29

145,000

ษอ 3636
กรุงเทพมหานคร28

145,000

7กพ 3737
กรุงเทพมหานคร36

59,000

ฆช 3737
กรุงเทพมหานคร25

79,000

ฆร 3737
กรุงเทพมหานคร27

79,000

5กฮ 3838
กรุงเทพมหานคร33

65,000

6กบ 3838
กรุงเทพมหานคร31

69,000

ฆฆ 3838
กรุงเทพมหานคร28

325,000

6กช 3883
กรุงเทพมหานคร31

59,000

5กอ 3939
กรุงเทพมหานคร36

99,000

6กท 3939
กรุงเทพมหานคร32

89,000

6กศ 4040
กรุงเทพมหานคร22

29,000

6กฮ 4040
กรุงเทพมหานคร20

32,000

ฆม 4040
กรุงเทพมหานคร16

79,000

7กฆ 4141
กรุงเทพมหานคร21

29,000

7กญ 4343
กรุงเทพมหานคร26

35,000

7กฐ 4343
กรุงเทพมหานคร31

32,000

ชร 4343
กรุงเทพมหานคร20

89,000

6กฮ 4400
กรุงเทพมหานคร20

32,000

5กล 4545
กรุงเทพมหานคร30

135,000

5กว 4545
กรุงเทพมหานคร30

135,000

5กฮ 4545
กรุงเทพมหานคร29

165,000

6กช 4545
กรุงเทพมหานคร27

99,000

6กข 4646
กรุงเทพมหานคร29

64,000

6กส 4646
กรุงเทพมหานคร34

54,000

7กภ 4646
กรุงเทพมหานคร29

34,000

6กภ 4747
กรุงเทพมหานคร30

29,000

6กษ 4747
กรุงเทพมหานคร33

32,000

6กอ 4747
กรุงเทพมหานคร35

32,000

6กฮ 4747
กรุงเทพมหานคร34

32,000

ญฮ 4747
กรุงเทพมหานคร31

64,000

5กก 4848
กรุงเทพมหานคร31

79,000

6กฌ 4848
กรุงเทพมหานคร34

85,000

6กฬ 4848
กรุงเทพมหานคร36

89,000

สล 4848
กรุงเทพมหานคร37

125,000

ฆฆ 4949
กรุงเทพมหานคร32

345,000

ฆฎ 4994
กรุงเทพมหานคร34

79,000

1กก 5050
กรุงเทพมหานคร13

79,000

2กภ 5050
กรุงเทพมหานคร14

59,000

3กภ 5050
กรุงเทพมหานคร15

59,000

7กฒ 5050
กรุงเทพมหานคร21

32,000

5กก 5151
กรุงเทพมหานคร19

259,000

7กธ 5151
กรุงเทพมหานคร24

79,000

6กฬ 5252
กรุงเทพมหานคร26

39,000

วง 5252
กรุงเทพมหานคร22

59,000

4กก 5353
กรุงเทพมหานคร22

59,000

4กผ 5454
กรุงเทพมหานคร31

85,000

5กผ 5454
กรุงเทพมหานคร32

135,000

5กส 5656
กรุงเทพมหานคร35

99,000

6กก 5656
กรุงเทพมหานคร30

199,000

6กช 5656
กรุงเทพมหานคร31

99,000

6กฎ 5656
กรุงเทพมหานคร34

89,000

6กณ 5656
กรุงเทพมหานคร34

99,000

ฆฆ 5656
กรุงเทพมหานคร28

455,000

ฆถ 5656
กรุงเทพมหานคร26

125,000

ฆท 5656
กรุงเทพมหานคร26

135,000

5กล 5757
กรุงเทพมหานคร36

109,000

5กว 5757
กรุงเทพมหานคร36

109,000

5กฮ 5757
กรุงเทพมหานคร35

59,000

6กข 5757
กรุงเทพมหานคร33

54,000

6กอ 5757
กรุงเทพมหานคร37

35,000

7กภ 5757
กรุงเทพมหานคร33

55,000

7กม 5757
กรุงเทพมหานคร37

55,000

7กช 5858
กรุงเทพมหานคร36

89,000

5กจ 5959
กรุงเทพมหานคร40

235,000

5กช 5959
กรุงเทพมหานคร36

275,000

5กถ 5959
กรุงเทพมหานคร35

165,000

5กบ 5959
กรุงเทพมหานคร36

285,000

7กข 5959
กรุงเทพมหานคร38

79,000

ฆฆ 5959
กรุงเทพมหานคร34

555,000

6กฎ 6060
กรุงเทพมหานคร24

79,000

ฆบ 6060
กรุงเทพมหานคร17

69,000

ฆล 6060
กรุงเทพมหานคร21

69,000

6กฎ 6161
กรุงเทพมหานคร26

59,000

7กช 6161
กรุงเทพมหานคร24

69,000

7กญ 6161
กรุงเทพมหานคร26

35,000

7กฎ 6161
กรุงเทพมหานคร27

34,000

7กฒ 6161
กรุงเทพมหานคร25

29,000

6กญ 6262
กรุงเทพมหานคร27

69,000

7กข 6262
กรุงเทพมหานคร26

39,000

ฆฆ 6262
กรุงเทพมหานคร22

185,000

5กพ 6363
กรุงเทพมหานคร32

75,000

6กถ 6363
กรุงเทพมหานคร26

79,000

6กญ 6464
กรุงเทพมหานคร31

59,000

7กฒ 6464
กรุงเทพมหานคร31

32,000

7กภ 6464
กรุงเทพมหานคร29

34,000

7กม 6464
กรุงเทพมหานคร33

34,000

6กถ 6767
กรุงเทพมหานคร34

49,000

6กษ 6767
กรุงเทพมหานคร37

39,000

7กภ 6767
กรุงเทพมหานคร35

37,000

7กม 6767
กรุงเทพมหานคร39

37,000

ฆฆ 6767
กรุงเทพมหานคร32

235,000

4กผ 6868
กรุงเทพมหานคร41

89,000

6กค 6868
กรุงเทพมหานคร39

95,000

6กช 6868
กรุงเทพมหานคร37

115,000

6กถ 6868
กรุงเทพมหานคร36

165,000

6กภ 6868
กรุงเทพมหานคร36

159,000

6กอ 6868
กรุงเทพมหานคร41

135,000

7กฐ 6868
กรุงเทพมหานคร45

89,000

ฆฆ 6868
กรุงเทพมหานคร34

395,000

5กม 6969
กรุงเทพมหานคร41

135,000

5กย 6969
กรุงเทพมหานคร44

125,000

5กว 6969
กรุงเทพมหานคร42

135,000

5กส 6969
กรุงเทพมหานคร43

89,000

5กอ 6969
กรุงเทพมหานคร42

159,000

6กจ 6969
กรุงเทพมหานคร43

145,000

6กฐ 6969
กรุงเทพมหานคร46

169,000

6กถ 6969
กรุงเทพมหานคร38

159,000

6กท 6969
กรุงเทพมหานคร38

169,000

6กน 6969
กรุงเทพมหานคร42

199,000

6กบ 6969
กรุงเทพมหานคร39

185,000

6กฮ 6969
กรุงเทพมหานคร42

255,000

7กฒ 6969
กรุงเทพมหานคร41

99,000

6กฒ 7070
กรุงเทพมหานคร24

69,000

6กฬ 7070
กรุงเทพมหานคร26

29,000

7กภ 7575
กรุงเทพมหานคร33

49,000

7กม 7575
กรุงเทพมหานคร37

49,000

6กฌ 7878
กรุงเทพมหานคร40

99,000

6กน 7878
กรุงเทพมหานคร42

129,000

6กบ 7878
กรุงเทพมหานคร39

89,000

ฆฎ 7878
กรุงเทพมหานคร38

125,000

ฆร 7878
กรุงเทพมหานคร37

125,000

ฆล 7878
กรุงเทพมหานคร39

119,000

ฌร 7878
กรุงเทพมหานคร37

115,000

3กฮ 7979
กรุงเทพมหานคร41

85,000

5กร 7979
กรุงเทพมหานคร42

119,000

6กช 7979
กรุงเทพมหานคร41

95,000

6กบ 7979
กรุงเทพมหานคร41

115,000

6กอ 7979
กรุงเทพมหานคร45

99,000

7กก 7979
กรุงเทพมหานคร41

290,000

7กณ 7979
กรุงเทพมหานคร45

135,000

7กถ 7979
กรุงเทพมหานคร41

125,000

7กน 7979
กรุงเทพมหานคร47

129,000

7กบ 7979
กรุงเทพมหานคร42

139,000

4กฎ 8080
กรุงเทพมหานคร26

49,000

5กก 8080
กรุงเทพมหานคร23

99,000

6กก 8080
กรุงเทพมหานคร24

195,000

6กฐ 8080
กรุงเทพมหานคร32

69,000

6กด 8080
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กถ 8080
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กก 8080
กรุงเทพมหานคร25

69,000

4กก 8181
กรุงเทพมหานคร24

145,000

5กพ 8181
กรุงเทพมหานคร32

115,000

ชฐ 8383
กรุงเทพมหานคร33

99,000

ฌฉ 8383
กรุงเทพมหานคร30

99,000

1กก 8484
กรุงเทพมหานคร27

79,000

6กภ 8484
กรุงเทพมหานคร32

59,000

7กค 8484
กรุงเทพมหานคร36

59,000

7กฐ 8484
กรุงเทพมหานคร41

62,000

ฉว 8484
กรุงเทพมหานคร35

54,000

4กฒ 8585
กรุงเทพมหานคร34

49,000

5กฐ 8585
กรุงเทพมหานคร41

145,000

7กช 8585
กรุงเทพมหานคร36

89,000

6กก 8686
กรุงเทพมหานคร36

290,000

6กถ 8686
กรุงเทพมหานคร36

155,000

6กภ 8686
กรุงเทพมหานคร36

149,000

1กก 8787
กรุงเทพมหานคร33

115,000

6กย 8787
กรุงเทพมหานคร45

79,000

6กร 8787
กรุงเทพมหานคร41

79,000

6กฮ 8787
กรุงเทพมหานคร42

69,000

1กบ 8989
กรุงเทพมหานคร38

235,000

6กธ 8989
กรุงเทพมหานคร45

215,000

7กญ 8989
กรุงเทพมหานคร46

199,000

5กบ 9090
กรุงเทพมหานคร26

59,000

5กภ 9090
กรุงเทพมหานคร25

69,000

6กก 9090
กรุงเทพมหานคร26

99,000

6กช 9090
กรุงเทพมหานคร27

59,000

6กถ 9090
กรุงเทพมหานคร26

65,000

ฆท 9090
กรุงเทพมหานคร22

99,000

ฎก 9393
กรุงเทพมหานคร30

79,009

ศช 9393
กรุงเทพมหานคร33

75,009

6กด 9494
กรุงเทพมหานคร34

59,000

5กท 9595
กรุงเทพมหานคร35

225,000

5กธ 9595
กรุงเทพมหานคร38

175,000

5กร 9595
กรุงเทพมหานคร38

235,000

5กษ 9595
กรุงเทพมหานคร38

165,000

5กฮ 9595
กรุงเทพมหานคร39

189,000

7กฆ 9595
กรุงเทพมหานคร39

89,000

5กก 9696
กรุงเทพมหานคร37

199,000

6กณ 9696
กรุงเทพมหานคร42

135,000

6กน 9696
กรุงเทพมหานคร42

155,000

6กผ 9696
กรุงเทพมหานคร45

155,000

6กพ 9696
กรุงเทพมหานคร45

165,000

6กก 9797
กรุงเทพมหานคร40

125,000

6กช 9797
กรุงเทพมหานคร41

95,000

6กด 9797
กรุงเทพมหานคร40

99,000

7กก 9797
กรุงเทพมหานคร41

290,000

7กถ 9797
กรุงเทพมหานคร41

99,000

ฆบ 9797
กรุงเทพมหานคร37

129,000

6กท 9898
กรุงเทพมหานคร42

235,000

7กฆ 9898
กรุงเทพมหานคร45

199,000

7กญ 9898
กรุงเทพมหานคร46

169,000

จก 9898
กรุงเทพมหานคร41

255,000
ทะเบียนเลขหาบ

5กล 1001
กรุงเทพมหานคร14

69,000

7กฌ 1001
กรุงเทพมหานคร13

59,000

ฆม 1001
กรุงเทพมหานคร10

115,000

ฆฮ 1001
กรุงเทพมหานคร10

99,000

6กด 1221
กรุงเทพมหานคร14

69,000

6กบ 1221
กรุงเทพมหานคร15

89,000

6กส 1221
กรุงเทพมหานคร20

39,000

7กท 1221
กรุงเทพมหานคร15

59,000

7กธ 1221
กรุงเทพมหานคร18

34,000

ฆด 1221
กรุงเทพมหานคร10

79,000

7กณ 1331
กรุงเทพมหานคร21

29,000

7กภ 1331
กรุงเทพมหานคร17

30,000

ฎธ 1331
กรุงเทพมหานคร17