วิธีแปลงหมายเลขทะเบียนรถยนต์ให้เป็นตัวเลข

นำค่าหมวดตัวอักษร 2 ตัวด้านหน้า นำมาบวกกับหมายเลข 4 ตัวหลัง หลังจากได้ผลลัพธ์แล้ว ดูความหมายตามหลักเลขศาสตร์

ค่าที่ได้จากการแปลงตัวอักษรเป็นตัวเลข
 • หมวด ก ด ถ ท ภ ฤ = 1
 • หมวด ข บ ป ง ช = 2
 • หมวด ต ฑ ฒ ฆ = 3
 • หมวด ค ธ ร ญ ษ = 4
 • หมวด ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5
 • หมวด จ ล ว อ = 6
 • หมวด ซ ศ ส = 7
 • หมวด ย ผ ฝ พ ฟ = 8
 • หมวด ฏ ฐ = 9
 • กลุ่มหมายเลขที่ควรค่าแก่การครอบครอง

  เลขผลรวมที่ให้คุณ ระดับดีมาก ได้แก่ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65
  เลขผลรวมที่ให้คุณ ระดับดี ได้แก่ 20, 32, 40, 44, 69, 79
  เลขและอักษรที่ควรเลี่ยงประจำวันเกิด
 • เกิดวันอาทิตย์ เลข 6 อักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ
 • เกิดวันจันทร์ เลข 1 อักษร อ
 • เกิดวันอังคาร เลข 2 อักษร ก ข ค ฆ ง
 • เกิดวันพุธกลางวัน เลข 3 อักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • เกิดวันพุธกลางคืน เลข 5 อักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • เกิดวันพฤหัส เลข 7 อักษร ด ต ถ ท ธ น
 • เกิดวันศุกร์ เลข 8 อักษร ย ร ล ว
 • เกิดวันเสาร์ เลข 4 อักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • ดูดวงทะเบียนรถ